Φόρμα αναζήτησης

Προειδοποιήσεις για τα διαβατήρια – Δυσμενείς επιπτώσεις καταγράφει το δημοσιονομικό συμβούλιο

Το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο παρέχει το κίνητρο της πολιτογράφησης σε επενδυτές αποτελεί ένα δυνητικό δημοσιονομικό κίνδυνο για την κυπριακή οικονομία, σύμφωνα με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Δημήτρης Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας την Εαρινή Έκθεση του Συμβουλίου σημείωσε ότι το πρόγραμμα επηρεάζει ήδη άλλους τομείς της οικονομίας και συνολικά την αγορά ακινήτων. Για παράδειγμα παρατηρείται αύξηση των ενοικίων χωρίς να υπάρχει ανάλογη αύξηση μισθών.

Επιπλέον το σχέδιο κινήτρων δημιουργεί έσοδα που δεν είναι μόνιμα, αλλά δαπάνες που είναι μόνιμες, όπως το σχέδιο που ανακοίνωσε πρόσφατα το υπουργείο Εσωτερικών για την προσιτή κατοικία.

Ο κ. Γεωργιάδης αναγνώρισε ότι δεν μπορεί να σταματήσει απότομα το πρόγραμμα, γιατί θα δημιουργούσε προβλήματα, αλλά και ούτε μπορεί να συνεχιστεί επ΄άπειρον.