Φόρμα αναζήτησης

PrimeTel: Πιστοποίηση ISO 27001 στα 5 ιδιόκτητα Data Centres

Ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίηση Ασφάλειας κατά το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 27001 η PrimeTel, κατά την ετήσια αναθεώρηση. Διάκριση που κατέχει από τον Απρίλιο του 2015.

Η πιστοποίηση αφορά στη συμμόρφωση της εταιρείας στο πρότυπο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας των πληροφοριών και την παροχή και χρήση αξιόπιστων υπηρεσιών. Πλέον, τα πιστοποιημένα Κέντρα Δεδομένων (Data Centres) της εταιρείας σε όλη την Κύπρο είναι πέντε και έχουν διαπιστευτεί με το αυστηρότερο και παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο ISMS ISO/IEC 27001:2013 για την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών Data Center στους πελάτες της.

Η PrimeTel έχει επενδύσει σε μέτρα ασφάλειας δικτύων και υποδομών, για να εξασφαλίσει την ασφαλέστερη μεταφορά ευαίσθητων επικοινωνιών μέσω του δικτύου, παρέχοντας στους πελάτες της το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Τόσο οι Κυπριακές, όσο και οι διεθνείς επιχειρήσεις, εμπιστεύονται τη φιλοξενία των πληροφοριών τους στα αξιόπιστα Κέντρα Δεδομένων (Data Centres) της PrimeTel, καθώς διασφαλίζει την ασφάλειά τους και τη συμμόρφωσή τους στις ρυθμιστικές υποχρεώσεις, επιτρέποντάς την ταυτόχρονη μείωση του κόστους.

Με τη στρατηγική της γεωγραφική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο, η PrimeTel είναι σε θέση να προσφέρει αξιόπιστες συνδέσεις με τις γειτονικές χώρες και η πιστοποίηση ISO, της επιτρέπει να παρέχει ένα πλήρες φάσμα δεδομένων υψηλής ποιότητας και συναφών υπηρεσιών που σχεδιάζονται για να ικανοποιούν τις ανάγκες των επιχειρήσεων για επεκτασιμότητα, ευελιξία, αποδοτικότητα, ασφάλεια και συνδεσιμότητα, όπως Colocation & Hosting, Server Co-Location και Disaster Recovery. Πέραν των πέντε Data Centres, η PrimeTel διαθέτει ιδιόκτητο σταθμό προσαιγιάλωσης στον οποίο φιλοξενούνται δύο υποθαλλάσια καλωδιακά συστήματα οπτικών ινών, που συνδέουν την Κύπρο με τον υπόλοιπο κόσμο και είναι η μόνη εταιρία τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, που προσφέρει ταχύτητα διασύνδεσης με το εξωτερικό στα 100Gbps.

Το πρότυπο ISO/27001

To ISO/IEC 27001:2013 αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο ασφάλειας των πληροφοριών το οποίο εκδόθηκε το 2013, αντικαθιστώντας το ISO/IEC 27001:2005. Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις που οφείλει να πληροί ένας οργανισμός, προκειμένου να διαχειριστεί με αποτελεσματικότητα, εμπιστοσύνη και ασφάλεια πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του. Είναι το πλέον διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών που καθορίζει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS). Το ISMS είναι μια συστηματική προσέγγιση για τη διαχείριση ευαίσθητων εταιρικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, των διαδικασιών και των συστημάτων πληροφορικής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ