Φόρμα αναζήτησης

Ομόλογα ύψους 9,05 εκατ. για φυσικά πρόσωπα εξέδωσε το ΥΠΟΙΚ

Στα €9,05 εκατομμύρια ανήλθε η έκδοση της τρίτης σειράς των εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα, ανακοίνωσε την παρασκευή το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΓΔΔΧ).

Η ζήτηση ήταν σχεδόν διπλάσια, αφού λήφθηκαν 86 αιτήσεις για συνολικό ποσό €9.057.100, ενώ η έκδοση ήταν μέχρι €5 εκατ.

«Όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν αφορούσαν αιτήσεις ντόπιων επενδυτών. Οι αξίες των αιτήσεων κυμαίνονταν από €5.000 μέχρι €2.500.000. Όλες οι αιτήσεις έγιναν αποδεκτές», αναφέρει το ΓΔΔΧ.

Τα ομόλογα αυτά φέρουν κλιμακωτό επιτόκιο το οποίο κυμαίνεται από 2,5% τους πρώτους 24 μήνες και φτάνει μέχρι και 3,25% εάν διακρατηθεί πέραν των 60 μηνών μέχρι και 72 μήνες.

Το ΓΔΔΧ ανακοίνωσε ότι η 4η Σειρά των εξαετών ομολόγων θα εκδοθεί στις 3 Απριλίου με περίοδο με περίοδο κατάθεσης των αιτήσεων από την 1η μέχρι την 20η Μαρτίου 2017.