Φόρμα αναζήτησης

Οι τιμές των διαμερισμάτων ανακάμπτουν γρηγορότερα σε σύγκριση με τις τιμές των οικιών

Η περιοχή της Κύπρου με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές ακινήτων είναι η Λεμεσός, όπως φαίνεται και από τον δείκτη τιμών ακινήτων του τέταρτου τριμήνου 2018 της Κεντρικής Τράπεζας.

Παγκύπρια, ο δείκτης τιμών κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) κατέγραψε ανοδική πορεία με τριμηνιαία αύξηση 0,2%. Ειδικότερα, οι τιμές οικιών και διαμερισμάτων σε τριμηνιαία βάση κατέγραψαν αύξηση 0,1% και 0,4%, αντίστοιχα. Οι δείκτες δείχνουν ότι η αύξηση των τιμών των κατοικιών θα συνεχιστεί και το 2019.

Παρά την ανάκαμψη του ΑΕΠ στην Κύπρο και την αύξηση της ζήτησης, οι τιμές των ακινήτων παρουσιάζουν συγκρατημένες αυξήσεις, με εξαίρεση τη Λεμεσό όπως προαναφέρθηκε, η οποία επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί είναι το κτίσιμο της μαρίνας, η απόφαση για δημιουργία καζίνου, η ζήτηση για ακίνητα για σκοπούς απόκτησης διαβατηρίου και η αύξηση της προσφοράς λόγω πωλήσεων ακινήτων από αγοραστές δανείων, από τράπεζες ή ιδιοκτήτες, στα πλαίσια αναδιαρθρώσεων και διακανονισμών ΜΕΧ με υποθήκη.

Επίσης, παρόλο που το επίπεδο των τιμών είναι ακόμη χαμηλότερο σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν τη χρηματοοικονομική κρίση, οι τιμές κατοικιών στην Κύπρο παρουσίασαν αύξηση για ακόμα ένα τρίμηνο, επιβάλλοντας την ανάγκη για έλεγχο των εξελίξεων σε συγκεκριμένες περιοχές, σύμφωνα με την ανάλυση της Κεντρικής Τράπεζας.

Ανά επαρχία

Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών σημείωσε αύξηση στις επαρχίες Λεμεσού, Πάφου και Λευκωσίας σε τριμηνιαία βάση, ενώ στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου σημείωσε οριακή μείωση. Αναλυτικότερα, καταγράφηκε αύξηση στις τιμές κατοικιών κατά 0,6% στη Λεμεσό, 0,4% στην Πάφο και 0,3% στη Λευκωσία ενώ στη Λάρνακα και Αμμόχωστο καταγράφηκε μικρή μείωση 0,2% και 0,4%, αντίστοιχα.

Οικίες

Όσον αφορά τις τιμές των οικιών, στην Πάφο, Λεμεσό και Λευκωσία καταγράφηκαν τριμηνιαίες αυξήσεις 1,2%, 0,6% και 0,2%, αντίστοιχα. Στις επαρχίες Αμμοχώστου και Λάρνακας καταγράφηκαν μειώσεις 1% και 0,3%, αντίστοιχα. Σε ετήσια βάση, οι τιμές οικιών σημείωσαν για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο αύξηση σε όλες τις επαρχίες εκτός από την επαρχία Πάφου, όπου καταγράφηκε μικρή μείωση 0,2%. Στην Αμμόχωστο οι τιμές οικιών αυξήθηκαν κατά 2,5%, στη Λεμεσό κατά 1,9%, στη Λευκωσία 0,8% και στη Λάρνακα κατά 0,1%.

Διαμερίσματα

Οι τιμές των διαμερισμάτων σε τριμηνιαία βάση κατέγραψαν αύξηση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο σε όλες τις επαρχίες. Στη Λεμεσό καταγράφηκε τριμηνιαία αύξηση 0,9%, στην Πάφο 0,8%, στη Λευκωσία 0,5%, στην Αμμόχωστο 0,3%, και στη Λάρνακα 0,1%. Σε ετήσια βάση, οι τιμές των διαμερισμάτων σημείωσαν για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο αύξηση σε όλες τις επαρχίες με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στις επαρχίες Λεμεσού (7,5%) και Αμμοχώστου (7,3%). Οι τιμές διαμερισμάτων σημείωσαν ετήσια αύξηση 3,8%, στην Πάφο, στη Λάρνακα 3% και στη Λευκωσία 1,5%.

Κατοικίες

Όσον αφορά τις ετήσιες μεταβολές στον γενικό δείκτη τιμών κατοικιών ανά επαρχία, για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο δεν καταγράφηκε μείωση σε καμία επαρχία. Συγκεκριμένα, στην Αμμόχωστο καταγράφηκε ετήσια αύξηση της τάξης του 3,7%, στη Λεμεσό 3,4%, στη Λευκωσία 1%, στη Λάρνακα 0,9%, ενώ στην Πάφο καταγράφηκε σταθεροποίηση.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 1,5% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018. Τόσο οι τιμές οικιών όσο και διαμερισμάτων κατέγραψαν ετήσια αύξηση κατά το υπό εξέταση τρίμηνο της τάξεως του 0,7% και 3,3%, αντίστοιχα.

Γενικά το 2018 ο τομέας των ακινήτων κινήθηκε με ανοδικούς ρυθμούς, εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης για ακίνητα, των ξένων επενδύσεων και του νέου εγχώριου δανεισμού. Οι τιμές των διαμερισμάτων ανακάμπτουν γρηγορότερα σε σύγκριση με τις τιμές των οικιών. Ειδικότερα, οι τιμές των διαμερισμάτων σε όλη την Κύπρο παρουσίασαν αύξηση 8,7% σε σχέση με το χαμηλό επίπεδο του τετάρτου τριμήνου του 2015, ενώ οι τιμές των οικιών αυξήθηκαν κατά 1,6% σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2016 που ήταν χαμηλότερες.

Τι δείχνουν δείκτες και δεδομένα

Στην ανάλυσή της η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι ο τομέας των ακινήτων παρουσίασε ανοδική τάση το 2018, υποβοηθούμενος από την αυξημένη ζήτηση για ακίνητα, τις ξένες επενδύσεις, τον νέο εγχώριο δανεισμό και την αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα.

Αναλυτικότερα, η αυξημένη ζήτηση για ακίνητα αντικατοπτρίζεται στα πωλητήρια έγγραφα για ακίνητα, τα οποία κατέγραψαν ετήσια αύξηση για το 2018 κατά 5,8% και για το πρώτο τρίμηνο του 2019 κατά 11,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα κατέγραψε ετήσια αύξηση της τάξης του 14,2% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Παρά τις συνεχόμενες ετήσιες αυξήσεις στον δείκτη παραγωγής στις κατασκευές, το επίπεδο του δείκτη είναι χαμηλότερο σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα πριν τη χρηματοοικονομική κρίση.

Δάνεια

Το επιτόκιο οικιστικών δανείων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018 κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στο 2,2%, το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό από τότε που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, σύμφωνα με τη δημοσίευση Νομισματικών και Χρηματοοικονομικών Στατιστικών της ΚΤΚ. Αντίθετα, η ζήτηση για οικιστικά δάνεια από νοικοκυριά κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018 σημείωσε αύξηση, σύμφωνα με την Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων της ΚΤΚ.

Επιπλέον, τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας το πρώτο τρίμηνο του 2019 αυξήθηκαν στα 219 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, σύμφωνα με τις Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές της ΚΤΚ.

Τέλος, η εξαγορά δανείων και η λειτουργία του σχεδίου Εστία στοχεύουν στη μελλοντική μείωσή τους στο τραπεζικό σύστημα. Άλλωστε, η εξαγορά της ΣΚΤ από την Ελληνική Τράπεζα και η δημιουργία της ΚΕΔΙΠΕΣ βοήθησε στη μείωση των επιπέδων των MEX στο τραπεζικό σύστημα, παρά το γεγονός ότι αυτά παραμένουν ακόμα στην οικονομία.