Οι εταιρείες τεχνολογίας της Κύπρου ενώνουν δυνάμεις

Η εγκατάσταση διεθνών εταιρειών ICT στο νησί, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της στρατηγικής του Invest Cyprus