POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

O ΣΕΛΚ συλλέγει στοιχεία για τις υποθέσεις των διαβατηρίων


Κυριάκος Ιορδάνου

Ο γενικός διευθυντής του ΣΕΛΚ, Κυριάκος Ιορδάνου, σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον «Π» δίνει απαντήσεις για το λογιστικό επάγγελμα και την εποπτεία που ασκείται. Το θέμα των διαβατηρίων μπορεί να έχει υποχωρήσει στην ατζέντα της επικαιρότητας, αλλά είναι σε εξέλιξη έρευνες και συλλογή στοιχείων. Ο ΣΕΛΚ, πάντως, δεν έχει λάβει το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής.

Υπάρχει ένα πόρισμα της τριμελούς επιτροπής, και ένας έλεγχος ο οποίος συνεχίζεται αναφορικά με το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων. Από τα ευρήματα, όπως έχουν δημοσιευτεί στον Τύπο, φαίνεται ότι υπάρχουν λογιστικά γραφεία που εμπλέκονται στο πρόγραμμα και ενδεχομένως να συνιστούν μέρος του προβλήματος. Ως επόπτης του κλάδου, πώς προσεγγίζετε το θέμα;
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να αναφέρω ότι, η πληροφόρηση που έχουμε λάβει σε σχέση με την έρευνα της τριμελούς επιτροπής προέρχεται από τον Τύπο. Δυστυχώς δεν έχουμε λάβει επίσημα το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής για τις πολιτογραφήσεις, αν και το έχουμε ζητήσει επίσημα αμέσως μετά την έκδοσή του.
Εν πάση περιπτώσει, ο ΣΕΛΚ παρακολουθεί προσεκτικά το θέμα του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ), δίδοντας περισσότερη έμφαση από τον Ιούλιο του 2018. Από το φθινόπωρο του 2019, η εργασίες του ΣΕΛΚ για το εν λόγω θέμα εντάθηκαν με την τροποποίηση της Οδηγίας του ΣΕΛΚ για το ξέπλυμα παράνομου χρήματος, έτσι ώστε να περιλαμβάνεται σε αυτήν ρητή αναφορά στην παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΚΕΠ, την έκδοση εγκυκλίων και καθοδηγητικών σημειώσεων στα μέλη, ως επίσης την έκδοση οδηγού βέλτιστων πρακτικών. Αξίζει να αναφερθεί ότι, ο ΣΕΛΚ κατέταξε τη συγκεκριμένη υπηρεσία ως εργασία υψηλού κινδύνου και διαμόρφωσε το εποπτικό του πρόγραμμα έτσι ώστε να επιλέγονται φάκελοι πελατών που εμπίπτουν στο ΚΕΠ για έλεγχο κατά τις επιτόπιες εποπτικές επισκέψεις των επιθεωρητών του ΣΕΛΚ σε λογιστικά γραφεία στο πλαίσιο του ελέγχου για τις διαδικασίες που ακολουθούνται από αυτά σε σχέση με το ξέπλυμα παράνομου χρήματος.
Πρόσθετα, ο ΣΕΛΚ έχει ζητήσει περισσότερα στοιχεία στις περιπτώσεις όπου είχαν δει το φως της δημοσιότητας γύρω από το ίδιο θέμα κατά το 2019. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στις πρόσφατες χρήσιμες και εποικοδομητικές συναντήσεις που είχαμε, τόσο με τον υπουργό Εσωτερικών όσο και με την πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σε σχέση με το εν λόγω θέμα, κατά την οποία υπήρξε συνεννόηση για το συντονισμένο περαιτέρω χειρισμό του θέματος.

Από τη δουλειά που έχετε κάνει μέχρι στιγμής, από τους ελέγχους, έχουν προκύψει προβλήματα;
Έχει ελεγχθεί αριθμός περιπτώσεων και σε έναν έλεγχο πάντα έχεις διάφορα ευρήματα. Έχουμε εντοπίσει ικανοποιητική εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας και της Οδηγίας μας σε αρκετές περιπτώσεις, ενώ ασφαλώς υπάρχουν και περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν αδυναμίες και ενδεχομένως να απαιτηθεί περαιτέρω χειρισμός μέσω των ρυθμιστικών μας αρμοδιοτήτων.

Από τα ευρήματα που έχετε ενώπιόν σας έως τώρα, δημιουργείται η αίσθηση ότι υπάρχει ένα ευρύ πρόβλημα ή οι παραβάσεις είναι μεμονωμένες;
Ο σύνδεσμος βρίσκεται ήδη στη διαδικασία συλλογής στοιχείων από όλα τα μέλη μας που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέση με το ΚΕΠ. Επιπρόσθετα, θα ελέγξουμε ξεχωριστά τις τρεις αναφορές που υπάρχουν στην έκθεση της τριμελούς επιτροπής, αν και δεν την έχουμε λάβει ακόμη. Συνεπώς, και από τη στιγμή που οι ελεγκτικές μας διαδικασίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, όταν ολοκληρωθεί η λήψη της σχετικής πληροφόρησης θα γίνει αξιολόγηση των δεδομένων και ανάλογα θα γίνουν εξειδικευμένοι εποπτικοί έλεγχοι για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση των γραφείων αυτών με την κείμενη νομοθεσία και την Οδηγία του ΣΕΛΚ.

Κατά την άσκηση του εποπτικού σας ρόλου έχετε προχωρήσει σε επιβολή προστίμων, ακόμη και σε διαγραφές μελών σας;
Συνεχίζοντας από την ερώτηση σε σχέση με την ανεξαρτησία που διέπει τη λειτουργία του ΣΕΛΚ, θα ήθελα να αναφέρω ότι ο ΣΕΛΚ λειτουργεί πειθαρχική επιτροπή, η οποία στην πλειοψηφία της απαρτίζεται από άτομα που δεν είναι μέλη του συνδέσμου. Επίσης, όταν λάβουμε καταγγελία ή παράπονο διορίζεται ερευνών λειτουργός, ο οποίος ως συνήθως είναι δικηγόρος. Σήμερα η πειθαρχική επιτροπή έχει ενώπιόν της μικρό αριθμό υποθέσεων, ενώ στο πρόσφατο παρελθόν επέβαλε, τόσο χρηματικά πρόστιμα όσο και άλλες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και διαγραφής από το μητρώο μελών. Πρόσθετα, από τον περασμένο Ιούλιο μέχρι σήμερα, οπότε και εφαρμόζεται η νέα συμφωνία ανάθεσης αρμοδιοτήτων με την ΑΔΕΕλΕπ, ο ΣΕΛΚ παρέπεμψε σε αυτήν μεγάλο αριθμό υποθέσεων για πειθαρχική εξέταση. Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, τη στιγμή αυτή ο ΣΕΛΚ επεξεργάζεται την αναθεώρηση, τόσο του Πειθαρχικού του Κανονισμού όσο και την υιοθέτηση μιας νέας διοικητικής διαδικασίας για επιβολή κυρώσεων.

Υπάρχουν μεγάλα γραφεία που παρέχουν πληθώρα υπηρεσιών. Αυτό είναι πρόβλημα; Μπορεί κάποιος να είναι και λογιστής και ελεγκτής και σύμβουλος;
Η φύση των εργασιών του λογιστικού επαγγέλματος είναι πολυσχιδής και αγγίζει διάφορες πλευρές. Ως εκ τούτου, τα λογιστικά γραφεία προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει έλεγχο εταιρειών, τήρηση λογιστικών αρχείων, υπηρεσίες μισθοδοσίας, φορολογικές συμβουλές, συμβουλευτικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές μελέτες και άλλα. Αυτό που απαραίτητα οφείλουν να τηρούν οι επαγγελματίες λογιστές είναι τις πρόνοιες του Κώδικα Δεοντολογίας σε σχέση με την ανεξαρτησία του ελεγκτή, καθώς και τον τρόπο εξυπηρέτησης παλτών τους γενικότερα.
Επίσης, ο περί Ελεγκτών Νόμος καθορίζει τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει ένας ελεγκτής σε πελάτες του οι οποίοι είναι οντότητες δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχουν ποιοτικοί και ποσοτικοί περιορισμοί για το είδος των υπηρεσιών που μπορούν να παρασχεθούν σε τέτοιους πελάτες. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πιο μεγάλα γραφεία που έχουν περισσότερους πόρους και προσωπικό και μεγαλύτερη γκάμα πελατών, έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες. Αυτά τα γραφεία υποχρεούνται να έχουν εσωτερικές διαδικασίες για αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων για εφαρμογή ασφαλιστικών δικλίδων. Δεν νομίζω ότι τίθεται σοβαρό θέμα ανεξαρτησίας στην άσκηση των εργασιών τους εφόσον τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας και τις εσωτερικές τους διαδικασίες.

Πώς θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο της Κύπρου σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος;
Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι όλες οι εποπτικές αρχές έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Σε ό,τι αφορά τον ΣΕΛΚ, υπάρχει ήδη αρκετή γνώση και τεχνογνωσία εσωτερικά, ενώ υπάρχει επίσης και ομάδα επιθεωρητών που εποπτεύει τα μέλη στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ο ΣΕΛΚ αντιμετωπίζει το θέμα τόσο ως εκπαιδευτής και σύμβουλος προς τα μέλη του, όσο και ως ο κατά νόμο αρμόδιος επόπτης τους.
Θα ήθελα να σταθώ στην τελευταία έκθεση της επιτροπής Moneyval, που εκδόθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι ισορροπημένη και αποδίδει μια δίκαιη εικόνα σε γενικές γραμμές. Αν τη διαβάσει κανείς προσεκτικά θα διαπιστώσει ότι, το επίπεδο της χώρας είναι αρκετά ικανοποιητικό, βέβαια πάντα υπάρχουν περιθώρια συνεχούς βελτίωσης. Για σκοπούς διευκρίνισης, στην εν λόγω έκθεση δεν προτείνεται η υπαγωγή των εποπτικών αρχών για τους παρόχους διοικητικών υπηρεσιών κάτω από μια μόνο αρχή, αλλά κρίνει ότι ο υφιστάμενος τρόπος λειτουργίας είναι ικανοποιητικός. Απαιτείται ασφαλώς η όσο το δυνατόν πιο στενή συνεργασία μεταξύ όλων των αρμόδιων αρχών, ενόψει μάλτστακαι της αναμενόμενης επαναξιολόγησης από τη Moneyvalεντός του 2021. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι η ψήφιση του τροποποιητικού νόμου για μεταφορά της 5ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το ξέπλυμα παράνομου χρήματος στο εθνικό δίκαιο.

Ο ΣΕΛΚ συνεργάζεται με την εκάστοτε κυβέρνηση και τη Βουλή. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πέρα από την παροχή συμβουλών και απόψεων ασκείται και πίεση, λόμπι, για την προώθηση των συμφερόντων των μελών σας. Ασκείται λόμπι;
Είμαστε ένας οργανισμός ο οποίος έχει έναν πολύπλευρο ρόλο και που τα μέλη του κατέχουν ευρεία γνώση και αντίληψη σε πολλά θέματα, ενώ έχουν και σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της οικονομίας, στη λειτουργία της αγοράς και στην προσέλκυση επενδύσεων. Ως εκ τούτου, είναι φυσιολογικό να ζητείται η συνδρομή του ΣΕΛΚ και των μελών του σε πολλά ζητήματα και τολμώ να πω ότι, αποτελεί τιμή για μας το γεγονός ότι η άποψή μας σε πολλές περιπτώσεις εισακούεται. Σκοπός μας είναι να εξυπηρετήσουμε όσο πιο καλά και αντικειμενικά το δημόσιο συμφέρον, μακριά από ημέτερα συμφέροντα και επιδιώξεις. Πάγιο μότο μας είναι ότι πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατό στενότερη συνεργασία δημόσιου – ιδιωτικού τομέα για να έχουμε έτσι τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Σχολιάζοντας το τελευταίο σκέλος της ερώτησής σας, δεν θα είναι υπερβολή κάποιος να ισχυριστεί ότι ο δικός μου ρόλος έχει την αύρα του λόμπι, όπως άλλωστε κάνει ο κάθε διευθυντής για να προβάλει και να προωθήσει τον οργανισμό του. Οι επαφές μας γίνονται στο πλαίσιο των θεσμικών μας αρμοδιοτήτων, αλλά, και ως εκ του ρόλου μας, ως παραγωγικός φορέας της οικονομίας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα μάλιστα να αναφέρω ότι είχαμε πρόσφατα συνάντηση με την υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, στην οποία μεταφέραμε την εισήγησή μας για ενδυνάμωση του πλαισίου διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς. Υποστηρίζουμε δε την ψήφιση των νομοσχεδίων που αφορούν στην Εθνική Αρχή κατά της Διαφθοράς, στο λόμπι και στο whistle blowing.

Τις μέρες αυτές ήρθε στην επιφάνεια ένα θέμα που αφορά συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία, στους ελεγκτές της και στη σχέση που έχουν με ανώτερο κρατικό αξιωματούχο. Αυτό πώς επηρεάζει τοΝ ΣΕΛΚ και ποιες είναι οι ευθύνες του;
Αντιλαμβάνομαι ότι αναφέρεστε στην υπόθεση με τον ελεγκτή της εταιρείας Cypra Ltd. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι τον ΣΕΛΚ αφορά μόνο το μέρος του ελεγκτή και του ελεγκτικού οίκου. Βλέποντας τα δημοσιεύματα, ο ΣΕΛΚ καθηκόντως αποτάθηκε στον ελεγκτικό οίκο ζητώντας πληροφορίες αναφορικά με τη σχέση του με την εν λόγω εταιρεία και ενδεχομένως με άλλες συνδεδεμένες με αυτήν. Οι πληροφορίες αυτές, αφού ληφθούν, θα τύχουν εξέτασης και αξιολόγησης στη βάση του περί Ελεγκτών Νόμου και του Κώδικα Δεοντολογίας και, αναλόγως της έκβασης, τότε θα αναληφθούν οι δέουσες ενέργειες, μη εξαιρουμένης και της παραπομπής για πειθαρχική εξέταση αν αυτό απαιτηθεί.

Διανύουμε μια δύσκολη περίοδο. Πώς βλέπετε την πορεία της οικονομίας;
Το 2020 αποδείχθηκε μια δύσκολη χρονιά κυρίως λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Επίσης, ο αντίκτυπος των αποκαλύψεων και ο τερματισμός του ΚΕΠ είναι ακόμη ένας παράγοντας που έχει επηρεάσει αρνητικά την οικονομία και ενδεχομένως θα επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα και το 2021.
Μέσα από μια σοβαρή μελέτη όλων των εμπλεκομένων φορέων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μπορούμε να κοιτάξουμε με αισιοδοξία την επόμενη ημέρα. Έχουμε μπροστά μας κάποιες καλές προοπτικές στους τομείς της καινοτομίας και της τεχνολογίας, ενώ ευκαιρίες δημιουργεί η επικέντρωση και στους στόχους για την αειφόρο ανάπτυξη και την υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγάλο βάρος θα πρέπει να δώσουμε και σε άλλους τομείς, όπως τον πρωτογενή τομέα, τη βιομηχανία, την εκπαίδευση και τις υπηρεσίες.
Ιδιαίτερη έμφαση όμως θα πρέπει να δώσουμε στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της φήμης της χώρας για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις και σοβαρές επιχειρήσεις. Αυτό συνεπάγεται μια ριζική μεταρρύθμιση σε πολλούς τομείς, αλλαγή στη νοοτροπία και την κουλτούρα, και στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Πώς ασκείται η εποπτεία του λογιστικού επαγγέλματος

Ο ΣΕΛΚ έχει έναν διπλό ρόλο. Είναι και επόπτης του λογιστικού επαγγέλματος και επαγγελματικός σύνδεσμος. Πώς ασκείται ο έλεγχος, όταν παράλληλα προωθείτε και τα συμφέροντα των μελών σας;
Πράγματι έχουμε έναν διττό ρόλο και θα ήταν χρήσιμο να ξεκαθαρίσουμε πώς λειτουργούμε και πώς διασφαλίζονται η ανεξαρτησία και η αξιοπιστία της εποπτείας. Καταρχάς είμαστε ο επαγγελματικός σύνδεσμος για όλους τους επαγγελματίες λογιστές και αποτελούμε την ομπρέλα κάτω από την οποία λειτουργούν. Σκοπός του ΣΕΛΚ είναι η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών του, η τήρηση των προνοιών του κώδικα δεοντολογίας των επαγγελματιών λογιστών και η προώθηση των καλώς νοούμενων συμφερόντων τους.
Παράλληλα, ο ΣΕΛΚ αποτελεί αρμόδια ή/και εποπτική αρχή δυνάμει διάφορων νομοθεσιών, όπως του περί Ελεγκτών Νόμου, μέσω της ΑΔΕΕλΕπ, του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Νόμου, του περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμου και του περί της Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμου.
Για να φέρουμε σε πέρας την εργασία μας, έχουμε εκπονήσει δύο είδη εποπτικών εργαλείων, αυτό που ονομάζουμε off-site (εξ αποστάσεως δηλαδή) και on-site, δηλαδή οι επιτόπιες εποπτικές επισκέψεις. Ακολούθως, οι επιτόπιες επισκέψεις διακρίνονται σε αυτές που αφορούν την εποπτεία των νόμιμων ελεγκτών και των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων και σε αυτές που αφορούν την εποπτεία όλων των αδειοδοτημένων από το ΣΕΛΚ προσώπων στο πλαίσιο της νομοθεσίας σε σχέση με τη συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία για το ξέπλυμα παράνομου χρήματος. Με την έννοια αρμόδια αρχή, ο ΣΕΛΚ έχει την ευθύνη της έκδοσης αδειών άσκησης επαγγέλματος, του ελέγχου της επαγγελματικής κατάρτισης και της ποιότητας άσκησης του επαγγέλματος, της συμμόρφωσής τους με τους κανονισμούς του ΣΕΛΚ και της πειθαρχικής τους δίωξης, όπου κριθεί σκόπιμο.
Η εποπτική εργασία ασκείται από υπηρεσιακούς λειτουργούς του ΣΕΛΚ και σε αυτήν δεν εμπλέκεται το διοικητικό συμβούλιο. Για σκοπούς ενίσχυσης της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας της διαδικασίας, αλλά και για να αξιοποιήσουμε τη μακρά τους γνώση και εμπειρία, ο ΣΕΛΚ ανέθεσε το 2005 τη διενέργεια των επιτόπιων εποπτικών του ελέγχων στο Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο είναι ίσως ο μεγαλύτερος επαγγελματικός λογιστικός οργανισμός στον κόσμο.
Συνεπώς, οι επιθεωρητές που διενεργούν τους εποπτικούς ελέγχους δεν είναι υπάλληλοι του ΣΕΛΚ, αλλά εργοδοτούμενοι του ACCA εφαρμόζοντας τη δική τους μεθοδολογία. Με την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου, ετοιμάζουν έκθεση η οποία διαβιβάζεται στο ΣΕΛΚ.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρω ότι σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των νόμιμων ελεγκτών και των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων η εργασία αυτή γίνεται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων μεταξύ της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) και του ΣΕΛΚ δυνάμει του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017. Τη γενική ευθύνη και αρμοδιότητα για τη ρύθμιση και την εποπτεία του ελεγκτικού επαγγέλματος έχει η ΑΔΕΕλΕπ, η οποία μας έχει εκχωρήσει τις επιτρεπόμενες από τον νόμο αρμοδιότητες. Η συμφωνία αυτή έχει αναθεωρηθεί τον περασμένο Ιούλιο, από την οποία απορρέει ότι όλες οι εκθέσεις ελέγχου των επιθεωρητών του ΣΕΛΚ θα διαβιβάζονται αυτούσιες στην ΑΔΕΕλΕπ, ενώ η ΑΔΕΕλΕπ αναλαμβάνει αποκλειστικά την πειθαρχική εξέταση και την εκδίκαση υποθέσεων σε βάρος των ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων για θέματα μη επαρκούς άσκησης του επαγγέλματος καθώς και παραβάσεων του κώδικα δεοντολογίας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι υπάρχει στενή επαφή και συνεργασία με την ΑΔΕΕλΕπ για τη συνεχή βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά το ελεγκτικό επάγγελμα.

Στην τελευταία σας ετήσια γενική συνέλευση εξαγγείλατε ότι βρίσκεστε σε διαδικασία αναθεώρησης του πλαισίου διακυβέρνησης του ΣΕΛΚ. Επίσης φαίνεται να υπάρχει προβληματισμός αναφορικά με τη σύνθεση του συμβουλίου σας. Τι έχετε να πείτε;
Καταρχάς ο ΣΕΛΚ είναι εγγεγραμμένος ως εταιρεία και εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα από τον περί Εταιρειών Νόμο. Όλα τα μέλη έχουν το ίδιο δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Η θητεία κάθε μέλους είναι τριετής και υπάρχει οροφή στην περίοδο που κάποιος μπορεί να παραμείνει μέλος του συμβουλίου.
Για να ενισχυθούν περαιτέρω η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα του συμβουλίου του ΣΕΛΚ και για να μπορεί να αντιπροσωπεύσει πιο αποτελεσματικά ολόκληρο το φάσμα των μελών του, το συμβούλιο ανέθεσε στον οργανισμό ICSA – The Chartered Governance Institute του Ηνωμένου Βασιλείου, που εξειδικεύεται σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, την εκπόνηση μελέτης για την αναθεώρηση του πλαισίου διακυβέρνησής του. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και το θέμα βρίσκεται ενώπιον του συμβουλίου. Ευελπιστώ ότι στο προσεχές διάστημα θα υπάρξει κατάληξη, με την οποία ο ΣΕΛΚ θα υιοθετήσει τις βέλτιστες πρακτικές πιο προηγμένων χωρών. Πρόκειται για μια ενέργεια στην οποία δεν έχω υπόψη μου άλλον οργανισμό παρόμοιας φύσης να έχει προβεί στην Κύπρο.
Πρόσθετα, στην έκτακτη γενική μας συνέλευση που έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο, αποφασίστηκε οι συνεδρίες του συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων να διεξάγονται και με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και τα ψηφίσματα να εγκρίνονται με ηλεκτρονική ψηφοφορία, κάτι που ενδυναμώνει περισσότερο τη συμμετοχικότητα των μελών και τη δυνατότητα έκφρασης των απόψεών τους.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.