Φόρμα αναζήτησης

Ο Fitch αναβάθμισε την Ελληνική Τράπεζα

O  Fitch Ratings αναβάθμισε την Ελληνική Τράπεζα κατά δύο βαθμίδες στο ”Β+” από το ”Β”, διατηρώντας σταθερή τη μακροπρόθεσμη προοπτική της τράπεζας.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης ”η αναβάθμιση ακολουθεί την ολοκλήρωση της απόκτησης ορισμένων καλών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και αύξηση κεφαλαίου ύψους 150 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τους τελικούς όρους της εξαγοράς, η Ελληνική Τράπεζα ανέλαβε συνολικά στοιχεία ενεργητικού ύψους 9,3 δισ. ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως δάνεια (καθαρά 4 δισ. Ευρώ), κυπριακά κρατικά ομόλογα (4,1 δισ. ευρώ) και τα μετρητά (1 δισ. ευρώ), καθώς και καταθέσεις πελατών ύψους 8,8 δισ. ευρώ.