Φόρμα αναζήτησης

Mπραντεφέρ για τους μισθούς – Μερίδιο από την ανάκαμψη ζητούν οι συντεχνίες

Τα συνδικάτα εμφανίζονται αποφασισμένα να εντείνουν τις προσπάθειές τους όχι μόνο για διεκδίκηση αυξήσεων, αλλά και για επεκτασιμότητα των συμβάσεων, με όπλο τη στατιστική που δείχνει ότι ο κόσμος της μισθωτής εργασίας δεν έχει κερδίσει από την ανάκαμψη της οικονομίας, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις που έχουν αυξήσει την κερδοφορία τους. Τα συνδικάτα (ανεξαρτήτου κομματικής ταύτισης) εμφανίζονται αποφασισμένα να εντείνουν τις προσπάθειές τους όχι μόνο για διεκδίκηση αυξήσεων, αλλά και για επεκτασιμότητα των συμβάσεων, στο πρότυπο των όσων πέτυχαν στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και τις κατασκευές. Από την άλλη, οι εργοδοτικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι ο επιχειρηματικός τομέας δεν έχει αναρρώσει, θέση που στηρίζουν τα αποτελέσματα του ένατου κύματος της «Μεγάλης Επιχειρηματικής Έρευνας», της CMRC Cypronetwork και του Cyprus International Institute of Management (CIIM) με τη χορηγία της Baker Tilly.

Τα συνδικάτα

Η ΣΕΚ, στηριζόμενη στην πρόσφατη μεγάλη αναθεώρηση των Εθνικών Λογαριασμών που έγινε από τη Στατιστική Υπηρεσία, υπογραμμίζει ότι από το 2011 έως και το 2018 οι απολαβές των μισθωτών ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) ακολούθησαν πτωτική πορεία, ενώ την ίδια ώρα τα κέρδη των επιχειρήσεων ανοδική πορεία.

Ειδικότερα, οι απολαβές των μισθωτών ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν το 2011 στο 48,1% και το 2018 μειώθηκαν στο 43,4%. Την ίδια περίοδο το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα των επιχειρήσεων (δηλαδή τα κέρδη) αυξήθηκε από το 18,5% του ΑΕΠ στο 23,3%.

«Ο μύθος λοιπόν που λέει πως για όλα τα κακά της οικονομίας ευθύνονται οι μισθοί και η ΑΤΑ είναι παραπλανητικός και απορρίπτεται. Η διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας δεν προέρχεται ούτε από τους μισθούς ούτε από την ΑΤΑ. Προέρχεται από τη χαμηλή παραγωγικότητα, τη διαφθορά, την αναξιοκρατία, την απουσία ανταγωνισμού, από το σπάταλο κράτος, αλλά και από τη μόνιμη βραδυδικία που παρατηρείται στην απονομή της δικαιοσύνης. Όπως επίσης και από τη φοροδιαφυγή που γίνεται από εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα. Καλά θα κάνουν λοιπόν όσοι νοιάζονται πραγματικά για την πρόοδο της κυπριακής οικονομίας να επικεντρωθούν στη διόρθωση των πιο πάνω και να αφήσουν ήσυχο το εργατικό κόστος γιατί είναι αθώο, όπως προκύπτει μέσα από τη Στατιστική Επιστήμη», αναφέρει η ΣΕΚ.

Είχε προηγηθεί η έκθεση για την οικονομία και την απασχόληση για το 2019 του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου της ΠΕΟ (ΙΝΕΚ ΠΕΟ), η οποία είχε καταλήξει σε ανάλογα συμπεράσματα. Η έκθεση αποτυπώνει τη διαρθρωτική μετατόπιση της σχέσης της μισθωτής εργασίας με τις επιχειρήσεις και τη σημαντική αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την έκθεση, κατά τα τελευταία έτη, παρά τη μεγάλη μείωση του ποσοστού ανεργίας, οι μισθοί εμφανίζουν μικρές μόνο αυξήσεις και το εισοδηματικό μερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ παραμένει πρακτικά αμετάβλητο. Επομένως, οι αμοιβές εργασίας αποσυνδέθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική μεγέθυνση και τις αυξήσεις του αριθμού απασχολουμένων που αυτή προκάλεσε. Οι μισθωτοί καρπώνονται τώρα, για το ίδιο ποσοστό ανεργίας, εισοδηματικό μερίδιο μικρότερο από την προ του 2013 περίοδο κατά περίπου 7,5 εκατοστιαίες μονάδες του ακαθάριστου προϊόντος του επιχειρηματικού τομέα. Επιπλέον, το εισοδηματικό μερίδιο του κεφαλαίου ως ποσοστό του ακαθάριστου προϊόντος αυξήθηκε στη διάρκεια της κρίσης από το επίπεδο του 43% περίπου κατά τα έτη 2010-2013, στο επίπεδο του 51% το 2014.

«Το καλοκαίρι του 2019 ο δείκτης κερδοφορίας (απόδοση πάγιου κεφαλαίου) στον επιχειρηματικό τομέα βρισκόταν σε επίπεδο τουλάχιστον 25% ανώτερο έναντι του 2010, κυρίως επειδή οι μισθοί δεν έχουν αυξηθεί ουσιαστικά παρά τη ραγδαία πτώση του ποσοστού ανεργίας. Μεγάλες αυξήσεις εμφανίζουν και οι άλλοι δείκτες κερδοφορίας […]. Η μετατόπιση της κερδοφορίας σε υψηλότερα επίπεδα στη διάρκεια της πενταετίας 2015-2019 επιτεύχθηκε χάρη στη διατήρηση των αμοιβών εργασίας στα χαμηλά επίπεδα που είχαν ήδη διαμορφωθεί κατά την περίοδο της βαθιάς ύφεσης των ετών 2012-2014», αναφέρει η έκθεση.

Οι επιχειρήσεις

Η «Μεγάλη Επιχειρηματική Έρευνα» δείχνει ότι ο επιχειρηματικός τομέας εξακολουθεί να κουβαλά την κληρονομιά της κρίσης, γι’ αυτό και απαιτούνται αποτελεσματικά μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας. Η αγορά παρουσιάζει μια εικόνα τριχοτόμησης, ενώ κοινό σημείο για όλες τις επιχειρήσεις αποτελεί η πίεση στα έσοδα.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο βαθμός ικανοποίησης από την πορεία της επιχείρησης το τελευταίο εξάμηνο παρουσιάζει σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αφού ανέρχεται στο 32%, ποσοστό μεγαλύτερο σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες. Από τις υπόλοιπες, το 30% αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και το 37% στέκεται στη μέση: παρουσιάζει βελτίωση χωρίς να έχει ξεπεράσει τα προβλήματα. Το πιο ανησυχητικό εύρημα είναι ότι ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων παρουσιάζει σημαντική μείωση, αφού συγκριτικά με τα προηγούμενα κύματα πολύ λιγότερες επιχειρήσεις δηλώνουν ότι ο κύκλος εργασιών τους έχει βελτιωθεί (24% έναντι 32% το προηγούμενο κύμα). Οι επιχειρήσεις που αναφέρουν μειωμένο κύκλο εργασιών έχουν αυξηθεί από το 16% για το 2018 στο 24%.

Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα εξακολουθούν να είναι η μειωμένη ζήτηση / πελατεία / κύκλος εργασιών και η έλλειψη ρευστότητας.

Αύξηση εισφορών για το ΓεΣΥ

Η συζήτηση για τα περιθώρια μισθολογικών αυξήσεων έρχεται σε ένα σημείο πίεσης και προς τις δύο πλευρές καθώς αυξάνονται οι εισφορές για το ΓεΣΥ. Ο μισθός του Μαρτίου θα είναι μειωμένος για τους μισθωτούς. Από την 1η Μαρτίου αυξάνονται οι εισφορές προς το ΓεΣΥ ενόψει και της εφαρμογής της δεύτερης και τελικής φάσης του την 1η Ιουνίου 2020, με την έναρξη παροχής υπηρεσιών νοσοκομειακής περίθαλψης.

Οι εισφορές μισθωτών και συνταξιούχων αυξάνονται σε 2,65% από 1,70%, των εργοδοτών σε 2,90% από 1,85%, των αυτοτελώς εργαζομένων σε 4% από 2,55% και των λοιπών εισοδημάτων (ενοίκια, μερίσματα, αξιωματούχων) σε 2,65% από 1,70%. Η συμμετοχή του κράτος θα ανέλθει από το 1,65% στο 4,7%. Για όσους έχουν εισόδημα άνω των 19.500 ευρώ, μέρος των αυξημένων εισφορών απορροφάται καθώς οι εισφορές για το ΓεΣΥ εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα. Υπενθυμίζεται ότι έχει αυξηθεί στο 1/5, από το 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος η φοροαπαλλαγή για πληρωμές σε ασφαλιστικά σχέδια ζωής, σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε ταμεία συντάξεων και προνοίας. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα εισοδήματα του 2019 που θα δηλωθούν το 2020.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.