Φόρμα αναζήτησης

Moody’s: Αναγκαία η πώληση ΜΕΔ από την Τράπεζα Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου θα χρειαστεί να πωλήσει Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) για να επιτύχει τον στόχο της για μείωση των ΜΕΔ στο 20% μέχρι το 2019, αναφέρει ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s.
 
Ειδικότερα, ο διεθνής οίκος σε ειδική έκθεσή του για την Τράπεζα Κύπρου, με τίτλο «Η μείωση των ‘κακών’ δανείων το κλειδί για συνέχιση της ανάκαμψης», υπογραμμίζει ότι ο φιλόδοξος στόχος που έχει θέσει η διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου για μείωση μέχρι το 2019 κατά το ήμισυ, στο 20%, των ΜΕΔ, από 40% που είναι σήμερα, μπορεί να επιτευχθεί «μόνο αν η τράπεζα συμπεριλάβει και την πώληση ΜΕΔ» στα εργαλεία που έχει στη διάθεση της.
 
Η συνεχιζόμενη ανάκαμψη της Τράπεζας Κύπρου μετά την οικονομική στήριξή της πριν από τέσσερα χρόνια θα εξαρτηθεί από την ικανότητα της τράπεζας να καθαρίσει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο δανείων της από τα επισφαλή δάνεια, σημειώνει.
 
Προβαίνοντας σε μια υπόθεση ότι οι νέες δανειοδοτήσεις ανέρχονται περίπου στο 1,5 δισ. ευρώ ετησίως, ότι οι διαγραφές πλησιάζουν στα 300 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και ότι όλα τα σημερινά αναδιαρθρωμένα δάνεια γίνονται εξυπηρετούμενα, ο Moody’s εκτιμά ότι ο δείκτης των ΜΕΔ προς τα ακαθάριστα δάνεια της τράπεζας θα μειωθεί περίπου στο 22% μέχρι το 2019, και σημειώνει την ανάγκη για επιπλέον πωλήσεις ΜΕΔ για να επιτευχθεί ο στόχος της τράπεζας για μείωση των ΜΕΔ στο 20%.
 
Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, τα ΜΕΔ υποχώρησαν στο 40% του δανειακού χαρτοφυλακίου τον Μάρτιο του 2017 (στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ) από το ανώτατο σημείο του 53% που είχαν ανέλθει τον Δεκέμβριο του 2014, λόγω της αναδιάρθρωσης δανείων, της ανταλλαγής χρέους έναντι περιουσιακών στοιχείων και των διαγραφών δανείων.

Αναφέροντας ότι η βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων της τράπεζας οφείλεται κυρίως στις αναδιαρθρώσεις δανείων, ο διεθνής οίκος σημειώνει ότι η πρόοδος στις αναδιαρθρώσεις έχει οδηγήσει μεγάλο όγκο ΜΕΔ στο να καταστούν εξυπηρετούμενα.
 
Αναφέρει ότι η διοίκηση της τράπεζας αναμένει ότι επιπλέον δάνεια συνολικού ποσού περίπου €1,6 δισ. θα καταστούν εξυπηρετούμενα μέχρι το 2019 και σημειώνει ότι περίπου το 91% των αναδιαρθρωμένων δανείων που αφορούν εταιρείες δεν παρουσιάζουν καθυστερήσεις.

Ο οίκος υπογραμμίζει ότι η τράπεζα, παρόλο που αρχικά ήταν απρόθυμη να διαγράψει επισφαλή δάνεια, εντούτοις αυτό είναι ένα μέτρο που χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο και σημειώνει ότι έχουν διαγραφεί ΜΕΔ ύψους 1,6 δισ. ευρώ από το 2014.
 
Προσθέτει ότι η διοίκηση της τράπεζας αναμένει πως περίπου το ένα τρίτο του στόχου της για μείωση των ΜΕΔ θα προέλθει από διαγραφές.

Την καλύτερη απόδοση μετά την αναδιάρθρωση έχουν τα εταιρικά δάνεια

Αναφέρει ότι περίπου το 77% των αναδιαρθρωμένων δανείων δεν παρουσιάζουν καθυστερήσεις και σημειώνει ότι το ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνει δάνεια ύψους 420 εκ. ευρώ τα οποία αναδιαρθρώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2017 και «είναι πολύ νωρίς» για να κριθεί η απόδοσή τους.
 
Σύμφωνα με τον οίκο, τα εταιρικά δάνεια έχουν την καλύτερη απόδοση, με το 91% αυτών που έχουν αναδιαρθρωθεί να λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους της αναθεωρημένης σύμβασής τους.
 
Επιπλέον, ο Moody`s αναφέρει ότι τα δάνεια λιανικής παρουσιάζουν την πιο αδύναμη απόδοση με το 65% των αναδιαρθρωμένων δανείων αυτής της κατηγορίας να μην έχουν καθυστερήσεις, ενώ τα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λειτουργούν ελαφρώς καλύτερα, σύμφωνα με τον οίκο, με το 67% αυτών των δανείων να μην καταγράφουν καθυστερήσεις.