Φόρμα αναζήτησης

Μειώθηκε στην Κύπρο το ποσοστό φτώχειας ηλικιωμένων το 2008-2016

 

Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας (AROP) και το ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE) μεταξύ των ηλικιωμένων στην Κύπρο, μειώθηκε εντυπωσιακά κατά την περίοδο 2008-2016, σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν για τα συνταξιοδοτικά συστήματα στην ΕΕ, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες

Όπως ωστόσο σημειώνεται η μεταρρύθμιση του κλάδου των επαγγελματικών συντάξεων και η ενίσχυση της βιωσιμότητας των σχετικών αποτελεσμάτων αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση για το μέλλον.

Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο που αφορά την Κύπρο σημειώνεται ότι το ποσοστό κινδύνου της φτώχειας μειώθηκε και τονίζεται ότι η αλλαγή αυτή αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της αναδιανεμητικής ικανότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Η έκθεση για την Κύπρο σημειώνει ακόμα ότι μετά τις σημαντικές συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις 2009-2013, σημειώθηκαν λίγες νομοθετικές αλλαγές, με κύριο στόχο την πραγματοποίηση ενός μικρού αριθμού αναγκαίων προσαρμογών στο συνταξιοδοτικό σύστημα, ενώ τα ποσοστά θεωρητικών αναπλήρωσης όσον αφορά τις συντάξεις κοινωνικής ασφάλισης αναμένεται να αυξηθούν κατά την περίοδο 2016-2056.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια έκθεση η πρόκληση της εξασφάλισης της επάρκειας των συντάξεων στο μέλλον παραμένει, ιδίως για τα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στις επαγγελματικές συντάξεις.

Η Κομισιόν μάλιστα προειδοποιεί ότι οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής πρέπει να εξετάσουν τρόπους για την εδραίωση και επέκταση της βελτίωσης στη μείωση της φτώχειας, καθώς και για τη μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος (επαγγελματικές συντάξεις) κατά τρόπο που να προάγει την επάρκεια, τη βιωσιμότητα, την ασφάλεια και τη διαφάνεια.

Αναλυτικά, η έκθεση αναφέρει ότι πριν από το 2008, η Κύπρος χαρακτηρίστηκε από ένα από τα υψηλότερα ποσοστά AROP μεταξύ των ηλικιωμένων στην Ευρώπη. Ωστόσο, μετά το 2008, ο ρυθμός AROPE για τις ομάδες 65+ και 75+ μειώθηκε απότομα κατά 26,4 μονάδες βάσης. και 33,5 αντίστοιχα, φτάνοντας το 22,9% και το 29,9% το 2016. Μια παρόμοια έντονη πτώση παρατηρείται για το ποσοστό AROP με 26,8 p.p. μείωση για την ομάδα 65+ και 33,6για την ομάδα 75+ κατά την ίδια περίοδο.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι η απότομη μείωση του κινδύνου φτώχειας στους ηλικιωμένους στην Κύπρο αντικατοπτρίζει τη βελτίωση του σχετικού εισοδήματός τους. Συγκεκριμένα, ο λόγος σχετικού μεσαίου εισοδήματος αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης κατά την περίοδο 2008-2016.

Στα αρνητικά η έκθεση σημειώνει ότι τα τρέχοντα επίπεδα των δύο παραπάνω ρίσκων παραμένουν σε επίπεδα υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ η ανισότητα εισοδήματος μεταξύ των ηλικιωμένων παραμένει επίσης σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Σε σύγκριση με το 2008, τα συνολικά ποσοστά αναπλήρωσης (ARR) αυξήθηκαν κατά 11 μονάδες, ωστόσο το σημερινό επίπεδό μπορεί να θεωρηθεί μάλλον χαμηλό σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η έκθεση αναφέρει ακόμη ότι η διάρκεια της συνταξιοδότησης (2012) στην Κύπρο είναι 20,9 έτη για τους άνδρες και 23,0 για τις γυναίκες. Η διάρκεια της σύνταξης αναμένεται να μειωθεί ελαφρά βραχυπρόθεσμα λόγω των μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2012-2013 (π.χ. εισαγωγή αναλογιστικών μειώσεων για πρόωρη συνταξιοδότηση), οι οποίες δεν αντικατοπτρίζονται ακόμα στα πιο πρόσφατα δεδομένα.