POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Κυπριακό σχέδιο για την προσέλκυση startups από τρίτες χώρεςΜε δέλεαρ την προοπτική μόνιμης παραμονής στην Κύπρο και διευκολύνσεις για την απασχόληση προσωπικού, το Κυπριακό Σχέδιο για Νεοφυείς Επιχειρήσεις από Τρίτες Χώρες που ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο φιλοδοξεί να αποτελέσει όχημα για την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Την έγκριση ανακοίνωσε πριν λίγο από τον λογαριασμό του στο twitter ο υφυπουργός παρά τω προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης. 

Κατ΄ ακρίβειαν η Κύπρος θέλει να φέρει επιχειρηματίες από τρίτες χώρες, εκτός ΕΕ, για να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους ιδέα. Οι περισσότερες όπως αυτές, όπως προκύπτει από τη διεθνή εμπειρία, θα αποτύχουν, αλλά όσες πετύχουν και μεγαλώσουν μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην κυπριακή οικονομία.

Ένα κλασικό παράδειγμα αποτελεί η Wargaming, που από μια μικρή εταιρεία έχει μετατραπεί σήμερα σε ένα διεθνή κολοσσό.
Το σχέδιο, που θα συζητηθεί σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα εφαρμοστεί σε πιλοτική βάση για δύο έτη από την ημερομηνία έγκρισής του. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα εκδοθούν μέχρι 150 πρώτες άδειες διαμονής (δηλ. στον αριθμό αυτό δεν θα υπολογίζονται οι ανανεώσεις).

Τι είναι

Το Cyprus Startup Visa, όπως είναι η αγγλική ονομασία του, είναι ένα σχέδιο που επιτρέπει σε ταλαντούχους επιχειρηματίες (entrepreneurs), υπηκόους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο να εισέλθουν, να διαμείνουν και να απασχοληθούν στην Κύπρο με σκοπό να ιδρύσουν/λειτουργήσουν/αναπτύξουν νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) με προοπτική υψηλής ανάπτυξης (high growth potential). Σκοπός του σχεδίου είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας, η ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος και κατά συνέπεια η οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Η εισαγωγή του σχεδίου Cyprus Startup Visa αποτελεί δράση της Δήλωσης Πολιτικής για την Ενίσχυση του Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος.
Το σχέδιο αποτελείται από δύο διαφορετικά σκέλη-σχέδια, το ατομικό και το ομαδικό.

Τι προσφέρει

Το σχέδιο, και στα δύο σκέλη του, προσφέρει στους επιχειρηματίες:

*Δικαίωμα οικονομικής δραστηριοποίησης και διαμονής στη Δημοκρατία για ένα χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης για άλλον έναν χρόνο, τουλάχιστον.

*Δικαίωμα αυτοτελούς απασχόλησης ή δικαίωμα μισθωτής απασχόλησης σε εταιρεία που θα εγγράψουν και που θα είναι τελικοί δικαιούχοι στην Κύπρο.

*Προοπτική διαμονής στη Δημοκρατία χωρίς μέγιστο χρονικό περιορισμό, σε περίπτωση επιτυχίας της επιχείρησής τους.*Προοπτική απόλαυσης του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης, σε περίπτωση επιτυχίας της επιχείρησής τους.

*Προοπτική πρόσληψης συγκεκριμένου αριθμού αλλοδαπού προσωπικού χωρίς προηγούμενη έγκριση του Τμήματος Εργασίας, σε περίπτωση επιτυχίας της επιχείρησής τους. Πέραν των παραπάνω η Κύπρος προσφέρει ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον και ένα ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο.
Διευκρινίζεται ότι η αξιολόγηση της επιτυχίας ή αποτυχίας της επιχείρησης θα γίνεται κατά τη λήξη του δεύτερου χρόνου του δικαιώματος δραστηριοποίησης της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις

Ο επιχειρηματίας που θα θελήσει να αξιοποιήσει το σχέδιο θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει πρόσβαση σε κεφάλαιο ύψους 50.000 ευρώ, που μπορεί να περιλαμβάνει ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital funding), πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding) ή άλλα είδη χρηματοδότησης. Επίσης να κατέχει τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα πτυχιακού επιπέδου ή ισότιμο επαγγελματικό τίτλο ή να έχει πολύ καλή γνώση της Ελληνικής ή/και της Αγγλικής γλώσσας.

Σε ό,τι αφορά την επιχείρηση θα πρέπει να πληροί το κριτήριο της καινοτομίας (innovation), δηλαδή, βάσει πιστοποίησης από εξωτερικό ελεγκτή, τουλάχιστον το 10% των λειτουργικών της εξόδων σε ένα, τουλάχιστον, από τα τελευταία τρία έτη, να αφορά έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη (research and development). Σε περίπτωση νέας επιχείρησης, το στοιχείο της καινοτομίας θα πρέπει να παρουσιάζεται και να επεξηγείται αναλυτικά στο Επιχειρηματικό Σχέδιο.

Επίσης το Επιχειρηματικό Σχέδιο της επιχείρησης πρέπει να προβλέπει ότι τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης θα είναι εγγεγραμμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η διεύθυνση και ο έλεγχος της επιχείρησης θα ασκείται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Τα κεντρικά γραφεία μπορούν να είναι κοινοί χώροι εργασίας (co-working spaces, όπως επιχειρηματικοί επιταχυντές – accelerators, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων – incubators, digital hubs κ.λπ.) ή συστέγαση με άλλες επιχειρήσεις.

Και ομάδες

Σε ό,τι αφορά το ομαδικό σκέλος του σχεδίου (καταρχήν ισχύουν οι όροι συμμετοχής και χρηματοδότησης που περιγράψαμε στο ατομικό σκέλος) μπορούν να διεκδικήσουν την ένταξή τους ομάδες έως και πέντε ατομών ή από τουλάχιστον έναν ιδρυτή και άλλα υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη που συνολικά δεν ξεπερνούν τα πέντε άτομα. Τα υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη θα πρέπει να ανήκουν στο τρίτο επίπεδο της διοικητικής ιεραρχίας (διευθυντές) (C – level employees) και να έχουν δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options).

Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να κατέχουν, στο σύνολό τους, πέραν του 50% των μετοχών της επιχείρησης. Ο ιδρυτής θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε κεφάλαιο ύψους 25.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις όπου οι ιδρυτές είναι πέραν των δύο, το σύνολο του κεφαλαίου θα πρέπει να είναι ύψους 50.000 ευρώ. Τέλος, ένα τουλάχιστον από τα μέλη της πρέπει να κατέχει τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα πτυχιακού επιπέδου ή ισότιμο επαγγελματικό τίτλο.

Η αξιολόγηση 

Με τη λήξη του δεύτερου έτους δραστηριοποίησης της επιχείρησης θα αξιολογείται η επιτυχία ή αποτυχία της επιχείρησης. Δύο μήνες πριν από τη λήξη διετίας θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για αξιολόγηση του κατά πόσον η νεοφυής επιχείρηση έχει επιτύχει παρουσιάζοντας επαρκή ανάπτυξη (scale up), έχει αποτύχει ή, παρόλο που δεν έχει παρουσιάσει επαρκή ανάπτυξη, παρουσιάζει θετική προοπτική επιτυχίας.

Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται υπ΄ όψιν ο αριθμός των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν, οι φόροι που καταβάλλονται από την επιχείρηση, οι εξαγωγές, τα έσοδά της καθώς και πρόσθετες επενδύσεις στην επιχείρηση.

Αν η επιχείρηση έχει επιτύχει τότε θα χορηγηθεί Ειδοποίηση Τελικής Έγκρισης (Notification of Final Approval), η οποία συνεπάγεται:

*Οι απασχολούμενοι στην εταιρεία θα εξασφαλίσουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη Δημοκρατία, στη συγκεκριμένη εταιρεία, χωρίς μέγιστο χρονικό περιορισμό. Για τους μισθωτά απασχολούμενους θα υπάρχει δυνατότητα διετούς έκδοσης/ανανέωσης αδειών διαμονής. Τα πρόσωπα αυτά θα μπορούν αμέσως να εξασκήσουν το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση, σύμφωνα με τη μεταναστευτική νομοθεσία.

*Η εταιρεία θα μπορεί να απασχολήσει πρόσθετο μισθωτό αλλοδαπό προσωπικό που δεν θα ξεπερνά τα τρία άτομα, χωρίς την έγκριση του Τμήματος Εργασίας, νοουμένου ότι το προσωπικό αυτό θα λαμβάνει μηνιαίες μεικτές απολαβές ύψους τουλάχιστον 1.500 ευρώ. Το προσωπικό αυτό θα δικαιούται να διαμείνει και να απασχοληθεί στη Δημοκρατία, στη συγκεκριμένη εταιρεία, χωρίς μέγιστο χρονικό περιορισμό και, κατ΄ επέκταση, όταν πληρούνται οι πρόνοιες της μεταναστευτικής νομοθεσίας, να ασκήσει το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση.

*Η εταιρεία θα μπορεί να απασχολήσει πρόσθετο μισθωτό αλλοδαπό προσωπικό πέραν των πιο πάνω, ακολουθώντας τις ισχύουσες διαδικασίες σχετικά με τη διαμονή και απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, δηλαδή με την εξασφάλιση έγκρισης από το Τμήμα Εργασίας.

Αν η επιχείρηση έχει αποτύχει οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διευθετήσουν με άλλο τρόπο τη διαμονή τους ή να αναχωρήσουν από τη Δημοκρατία.

Τέλος αν η επιχείρηση, παρόλο που δεν έχει παρουσιάσει επαρκή ανάπτυξη, παρουσιάζει θετική προοπτική επιτυχίας, τότε θα χορηγηθεί Ειδοποίηση Ενδιάμεσης Έγκρισης. Με τη λήψη της Ειδοποίησης Ενδιάμεσης Έγκρισης, ο επιχειρηματίας ή ομάδα θα πρέπει αμέσως και πριν από τη λήξη της άδειας διαμονής που κατέχουν, να αποταθούν ατομικά στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για ανανέωση της άδειας διαμονής τους.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.