Φόρμα αναζήτησης

ΚΤ: Δεν μειώνονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Αύξηση 63 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τον Μάιο τα εξυπηρετούμενα δάνεια στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, ενώ οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις υποχώρησαν κατά μόλις 11 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 10,13 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 30,8% των συνολικών δανείων.

Με βάση τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τον Μάιο παρατηρήθηκε καθαρή εισροή ΜΕΔ, καθώς τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών (90 DPD) αυξήθηκαν στα 8,05 δις. ευρώ από 7,98 δις. συρώ τον προηγούμενο μήνα.  Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη αύξηση των ΜΕΔ εντός του 2019, αφού και τον Απρίλιο τα ΜΕΔ παρουσίασαν αύξηση 71 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Μάρτιο.

Ο δείκτης των 90 DPD καταγράφει την καθαρή ροή των ΜΕΔ, αφού δεν περιλαμβάνει τα αναδιαρθρωμένα δάνεια, σε αντίθεση με τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) βάσει της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), οι οποίες περιλαμβάνουν τα αναδιαρθρωμένα δάνεια τα οποία παραμένουν να ταξινομούνται ως ΜΕΧ για περίοδο ενός χρόνου.

Οι αναδιαρθρωμένες χορηγήσεις ανήλθαν στο τέλος Μαΐου στα 6,39 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,58 δισ. ευρώ σε αναδιαρθρωμένες χορηγήσεις που συνεχίζουν να ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενες.

Από τις συνολικές ΜΕΧ, τα 5,14 δις ευρώ αφορούν μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις νοικοκυριών, ενώ τα 4,67 ευρώ αφορούν εταιρικά ΜΕΧ, εκ των οποίων τα 4 δισ. ευρώ αφορούν ΜΕΧ μικρομεσαίων επιχειρήσεων.