Φόρμα αναζήτησης

ΚΟΕ: Επιβράδυνση της ανάπτυξης τη φετινή χρονιά

Η δυναμική της οικονομικής μεγέθυνσης στην Κύπρο αναμένεται να μετριαστεί το 2019 και το 2020 σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το ΚΟΕ εκτιμά πως ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί από 3,9% το 2018 σε 3,4% το 2019 και θα παραμείνει στο 3,4% το 2020. Στις προηγούμενες εκτιμήσεις του το ΚΟΕ ανέμενε ρυθμό ανάπτυξης 3,5% για φέτος και 3,4% για το 2020. Σύμφωνα με το ΚΟΕ οι προοπτικές της οικονομίας προβλέπεται να παραμείνουν ευνοϊκές λόγω εγχώριων και εξωτερικών παραγόντων, όπως οι ικανοποιητικοί ρυθμοί αύξησης της δραστηριότητας και της απασχόλησης στην Κύπρο τα προηγούμενα τρίμηνα, ο υψηλότερος από τον αναμενόμενο ρυθμό μεγέθυνσης στην ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο το πρώτο τρίμηνο του 2019, οι υποβοηθητικές χρηματοπιστωτικές συνθήκες στο εξωτερικό, ο χαμηλός πληθωρισμός, η ισχυρή δημοσιονομική επίδοση στην Κύπρο και η περαιτέρω πρόοδος στον εγχώριο τραπεζικό τομέα.

Η πρόσφατη πορεία των δεικτών από τις έρευνες οικονομικής συγκυρίας (ανάμεσα σε επιχειρήσεις και καταναλωτές), αποτυπώνει χαμηλότερες προσδοκίες για την οικονομική δραστηριότητα στην ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και την απουσία βελτιώσεων ευρείας κλίμακας στην εγχώρια εμπιστοσύνη, αποδυναμώνοντας τη δυναμική ανάπτυξης τα επόμενα τρίμηνα. Κίνδυνοι για χαμηλότερους από τους προβλεπόμενους ρυθμούς μεγέθυνσης, συνεχίζει το Κέντρο, θα μπορούσαν να προκύψουν από βραδύτερη πρόοδο στην απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το ΚΟΕ αναφέρει ακόμα πως «οι αλλαγές στον νόμο των εκποιήσεων που προτάθηκαν πρόσφατα αναμένεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις στις διαδικασίες εκποιήσεων και να περιορίσουν την αποτελεσματικότητα του νομικού πλαισίου» και πως «τέτοιες τροποποιήσεις ενδέχεται να αυξήσουν τους κινδύνους επιδείνωσης των προοπτικών αφού κλονίζουν τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και την αξιοπιστία της Κύπρου, αποδυναμώνουν την εμπιστοσύνη επενδυτών και καταθετών, και ενθαρρύνουν στρατηγικούς κακοπληρωτές».

Το ΚΟΕ αναφέρει ακόμα πως το υψηλό δημόσιο χρέος σε συνάρτηση με την ισχυρότερη διασύνδεση μεταξύ τραπεζικού τομέα και κράτους ενέχει κινδύνους για τις προοπτικές, ειδικότερα αν τροποποιήσεις παρόμοιες με τις προτεινόμενες ενσωματωθούν στη νομοθεσία. Ως καθοδικούς κινδύνους για την ανάπτυξη το ΚΟΕ καταγράφει το Brexit και τις γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και σημειώνει πως θετικότερες από τις προβλεπόμενες προοπτικές μπορούν να διαμορφωθούν από μεγαλύτερο βαθμό υλοποίησης επενδύσεων από ό,τι αντανακλάται στους οικονομικούς δείκτες.