Φόρμα αναζήτησης

Κυπριακές Αερογραμμές:Πιλότοι χωρίς έλλειμμα

Στα 14,7 εκ. ευρώ ανήλθαν οι χαριστικές αποζημιώσεις που μοιράστηκαν 923 πρώην εργαζόμενοι των Κυπριακών Αερογραμμών.... [...]

Read More...

Για κάλυψη της τρύπας που υπήρχε στο ταμείο προνοίας του προσωπικού των Κυπριακών Αερογραμμών χρησιμοποιήθηκαν οι χαριστικές αποζημιώσεις που έδωσε η κυβέρνηση μετά το κλείσιμο της εταιρείας, γι’ αυτό και δεν υπήρξε όφελος για τους πιλότους του τότε κρατικού αερομεταφορέα, αφού το δικό τους ταμείο δεν είχε έλλειμμα. Αυτό προκύπτει από τα όσα αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης απαντώντας γραπτώς σε σχετική ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτού Άννας Θεολόγου, η οποία ζήτησε διευκρινίσεις για το θέμα. Σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΚ, η κυβέρνηση μετά και το κλείσιμο των ΚΑ – τον Ιανουάριο του 2015 – ενέκρινε «την παραχώρηση χαριστικών αποζημιώσεων συνολικού εκτιμημένου ποσού 14,9 εκατ. ευρώ σε 930 άτομα, που περιλάμβαναν μεταξύ άλλων ποσά που θα αναλογούσαν από το ταμείο προνοίας των υπαλλήλων των Κυπριακών Αερογραμμών, εξαιρουμένων των πιλότων, που έχει συσσωρευτεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, καθώς επίσης και παραχώρηση πρόσθετης αποζημίωσης προς όλο το προσωπικό που είχε αποχωρήσει ή έτυχε πλεονασμού κατά την περίοδο 2012-2015, ύψους 2,5 εκατ, ευρώ, με εξαίρεση τους πιλότους».

Σημειώνει πως η καταβολή των αποζημιώσεων είχε ως προϋπόθεση «την υπογραφή σχετικού Εντύπου Απόδειξη Πληρωμής και Έγγραφου Απαλλαγής με το οποίο δηλωνόταν η μη ύπαρξη οποιασδήποτε πρόσθετης απαίτησης έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Εταιρείας και του Ταμείου Προνοίας των Κυπριακών Αερογραμμών» και πως πραγματοποιήθηκαν πληρωμές χαριστικών αποζημιώσεων ύψους 14.746.041 σε 923 άτομα. Σε 7 άτομα, διευκρινίζει, δεν έχουν καταβληθεί χαριστικές αποζημιώσεις επειδή δεν έχουν υπογράψει το σχετικό έντυπο ή δεν έχουν παρουσιαστεί.

Για την εξαίρεση των πιλότων σημειώνει πως το ταμείο προνοίας τους, σε αντίθεση με αυτό των υπολοίπων υπαλλήλων, δεν παρουσίαζε οποιοδήποτε έλλειμμα. Ως αποτέλεσμα, στα πλαίσια της διαδικασίας εκκαθάρισης της εταιρείας έχει καταβληθεί το σύνολο των δικαιωμάτων των πιλότων από το ταμείο προνοίας τους και πως δεν τους καταβλήθηκε οποιαδήποτε πρόσθετη χαριστική αποζημίωση. Ο ΥΠΟΙΚ υπενθυμίζει, στο μεταξύ, πως τα μέλη του ταμείου προνοίας της Παγκύπριας Συντεχνίας Πιλότων (ΠΑΣΥΠΙ) δεν αποδέχθηκαν τη μείωση που αποφασίστηκε λίγο πριν το κλείσιμο των ΚΑ της συνεισφοράς της εταιρείας και πως αυτή συνέχισε να ανέρχεται στο 7%, ενώ για το υπόλοιπο προσωπικό μειώθηκε στο 1%.

Send this to a friend