Καταβολή 55,6 εκατ. ευρώ στην Ελληνική Τράπεζα

Η ΚΕΔΙΠΕΣ προχώρησε στη μερική πληρωμή ύψους €55,6 εκατ. προς την Ελληνική Τράπεζα έναντι των πρώτων δύο απαιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) συνολικού ύψους €72,9 εκατ. ευρώ. Η ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ και η Ελληνική Τράπεζα βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης για επιβεβαίωση του υπολειπόμενου ποσού των απαιτήσεων. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του σχεδίου, που καλύπτει … Continue reading Καταβολή 55,6 εκατ. ευρώ στην Ελληνική Τράπεζα