Φόρμα αναζήτησης

Κατά €10 εκ. αυξήθηκαν οι ΜΕΧ τέλη Νοεμβρίου 2018

Αύξηση κατά €10 εκατομμύρια κατέγραψαν οι Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) στα τέλη Νοεμβρίου του 2018 σε σχέση με τα τέλη Οκτωβρίου 2018, με το συνολικό ποσοστό τους επί του συνόλου των δανείων να παραμένει αμετάβλητο.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, το ποσοστό των ΜΕΧ επί του συνόλου των δανείων παρέμεινε στο 31,8%, ποσοστό που παραμένει αμετάβλητο από τον Σεπτέμβριο του 2018.

Το ποσοστό των δανείων σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών  έφθασε στο 23,8% σε σχέση με 23,7% τον Οκτώβριο 2018.

Το ποσοστό των συνολικών σωρευμένων προβλέψεων έναντι των ΜΕΧ ανήλθε στο 51,7% σε σχέση με 51,8% τον Οκτώβριο 2018.

Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν ανήλθαν στο 20,3% σε σχέση με 20,7% τον Οκτώβριο 2018.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, το ύψος τόσο των ΜΕΧ όσο και των χορηγήσεων σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών, κατέγραψε αύξηση σε σχέση με τον Οκτώβριο 2018.

Οι ΜΕΧ αυξήθηκαν τον Νοέμβριο 2018 κατά €10 εκατομμύρια στα €11,112 δισεκ. σε σχέση με €11,102 δισεκ. τον Οκτώβριο 2018, ενώ τα δάνεια σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών  στα €8,31 δισεκ. σε σχέση με €8,27 δισεκ, αντίστοιχα.

Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν ανήλθαν στα €7,10 δισεκ. εκ των οποίων τα €4,86 δισεκ. παραμένουν στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.

Οι συνολικές σωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν στα €5,75 δισεκ. στα τέλη Νοεμβρίου 2018.

Πηγή: ΚΥΠΕ