Φόρμα αναζήτησης

Κάνει comeback η κυβέρνηση για μεταρρύθμιση Δημοσίου

Με τη χθεσινή έγκριση ενός νέου νομοσχεδίου, ενός τροποποιητικού και σχετικών κανονισμών η κυβέρνηση επανέρχεται με το εγχείρημα μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας μετά την απόρριψη του πρώτου το 2016, από την πλειοψηφία της Βουλής. Είναι δε θέση του ΥΠΟΙΚ -ο οποίος πήρε σκυτάλη από τον τότε Υφυπουργό Κ. Πετρίδη για να πείσει τη Βουλή- πως με το νέο εγχείρημα μεταρρύθμισης, μαζί και με την ψηφιακή μεταρρύθμιση «θα βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό ο τρόπος λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας». Ειδική αναφορά έκανε ο υπουργός για το νέο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς «είναι γνωστό το πρόβλημα με τις ισοπεδωτικές αξιολογήσεις στον δημόσιο τομέα». Ειδικά για τα διευθυντικά στελέχη, προϊστάμενους, διευθυντές, είπε, καθιερώνεται ένας καινούργιος θεσμός των εξεταστικών κέντρων, που θα αξιολογούν με σύγχρονους τρόπους την καταλληλότητα των υποψηφίων πριν οδηγηθούν στην ΕΔΥ για την τελική επιλογή. «Επιχειρείται μια κινητικότητα με άνοιγμα των μεσοδιευθυντικών θέσεων», πρόσθεσε, «ώστε αυτές να μπορούν να διεκδικηθούν από όσους πληρούν τα προσόντα στον δημόσιο τομέα και όχι μόνο από όσους υπηρετούν στη συγκεκριμένη δομή της συγκεκριμένης υπηρεσίας».

Με το νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο προωθείται η δημιουργία νέας κατηγορίας θέσεων «Διατμηματικής Προαγωγής» (βλ. δίπλα), η ανάθεση στην ΕΔΥ της αρμοδιότητας παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δ.υ. και η εφαρμογή, επίσης, από την ΕΔΥ εσωτερικών ασφαλιστικών δικλείδων σε όλες τις διαδικασίες της προς διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους τύπους, το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν την επιλογή των υποψηφίων. Περαιτέρω προβλέπεται τροποποίηση του Πειθαρχικού Κώδικα με την εισαγωγή νέων ρυθμίσεων αναφορικά με τον διορισμό ερευνώντων λειτουργών για διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων δημοσίων υπαλλήλων. Την ίδια ώρα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή Νόμο εισάγεται νέο πλαίσιο αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων από την ΕΔΥ, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων και της αποτελεσματικής εφαρμογής των βασικών αρχών της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας. Συγκεκριμένα, για τις τρεις κατηγορίες των ανελικτικών θέσεων καθορίζονται κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και η βαρύτητα που αποτιμάται σε μονάδες για κάθε ένα από αυτά (βλ. πίνακας).

Kαι ανώνυμη αξιολόγηση προϊσταμένων

Την ίδια ώρα νέοι Κανονισμοί, οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) του 2019 αποσκοπούν στην εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων με τις πιο κάτω ρυθμίσεις:

  • Αξιολόγηση των υπαλλήλων με βάση κριτήρια και αναλυτικό πλαίσιο ικανοτήτων/δεξιοτήτων ανάλογα με το ιεραρχικό τους επίπεδο, τα οποία καθορίζονται σε παράρτημα των Κανονισμών.
  • Κατάταξη των υπαλλήλων για σκοπούς αξιολόγησης στα εξής δύο ιεραρχικά επίπεδα:

Ιεραρχικό επίπεδο 1: Αφορά το διευθυντικό και μεσοδιευθυντικό προσωπικό, στο οποίο περιλαμβάνονται οι θέσεις με κλίμακες Α13(ii) και άνω, για το οποίο η βαθμολόγηση θα είναι περιγραφική και η αξιολόγηση θα γίνεται μόνο για σκοπούς ανάπτυξης των υπαλλήλων και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς προαγωγής.

Ιεραρχικό επίπεδο 2: Αφορά το προσωπικό σε θέσεις εισδοχής και το προσωπικό με εποπτικά καθήκοντα σε θέσεις με μισθολογική κλίμακα κάτω από την κλίμακα Α13(ii), για το οποίο η βαθμολόγηση θα είναι αριθμητική και η αξιολόγηση θα λαμβάνεται υπόψη τόσο για σκοπούς ανάπτυξης όσο και για σκοπούς προαγωγής, με διασύνδεση των διατάξεων των Κανονισμών με το νομοσχέδιο που προβλέπει για τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων για πλήρωση των ανελικτικών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία.

  • Ρυθμίσεις για εξέταση της ένστασης των υπαλλήλων επί της αξιολόγησής τους από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα είναι διαφορετική από την ομάδα αξιολόγησης του υπαλλήλου.
  • Εισαγωγή ρύθμισης για ανώνυμη, πάνω σε εθελοντική βάση, αξιολόγηση των Προϊσταμένων Τμημάτων (γενικών διευθυντών, διευθυντών τμημάτων/υπηρεσιών και προϊσταμένων ανεξάρτητων υπηρεσιών) από τους υπαλλήλους τους.

Έντονη η θέση της ΠΑΣΥΔΥ

Μετά την υποβολή των τριών σχεδίων νόμου, που συνθέτουν τη νέα προσπάθεια μεταρρύθμισης στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο, η ΠΑΣΥΔΥ με επιστολή του γ.γ. της ημερ. 26/7/2019 προς τη διευθύντρια του ΤΔΔΠ., εξέφρασε τη διαφωνία της για την εισαγωγή της νέας κατηγορίας θέσεων «Διατμηματικής Προαγωγής» κάνοντας λόγο για δυσλειτουργίες που ενδέχεται να προκύψουν. Ειδικότερα σύμφωνα με το νομοσχέδιο που τροποποιεί τον Περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο προωθείται η δημιουργία νέας κατηγορίας θέσεων «Διατμηματικής Προαγωγής», που περιλαμβάνει τις επιστημονικές/επαγγελματικές θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας στην Κλίμακα Α13(ii) του κυβερνητικού μισθολογίου και αποσκοπεί στην ενίσχυση της κινητικότητας των υπαλλήλων. Τις θέσεις της κατηγορίας αυτής θα μπορούν να διεκδικούν δ.υ. που υπηρετούν οπουδήποτε στη δημόσια υπηρεσία σε θέση στο αμέσως κατώτερο μισθοδοτικό επίπεδο, νοουμένου ότι κατέχουν τα απαιτούμενα από τα οικεία σχέδια υπηρεσίας προσόντα και σχετική πείρα, όπως αυτά θα καταρτιστούν αμέσως μετά τη δημιουργία της νέας αυτής κατηγορίας.

Σήμερα, οι επηρεαζόμενες θέσεις εντάσσονται στην κατηγορία των θέσεων «Προαγωγής» και μπορούν να τις διεκδικήσουν μόνο υπάλληλοι που υπηρετούν στην αμέσως κατώτερη θέση της ίδιας δομής θέσεων στο ίδιο υπουργείο / τμήμα. Όπως αναφέρει το ΥΠΟΙΚ, το θέμα συζητήθηκε με τους εκπροσώπους της ΠΑΣΥΔΥ σε σχετική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο ΤΔΔΠ στις 30/7/2019, όπου μεταφέρθηκαν οι έντονες παραστάσεις της οργάνωσης. «Κατά την εν λόγω συνάντηση επισημάνθηκε στους εκπροσώπους της ΠΑΣΥΔΥ ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση περιλαμβανόταν και στα προηγούμενα νομοσχέδια που προωθήθηκαν το 2015, με τα οποία η συντεχνία είχε τότε συμφωνήσει» σημειώνει το ΥΠΟΙΚ, ρίχνοντας για τα περαιτέρω το μπαλάκι στη Βουλή.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.