POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Καμία μεταρρύθμιση χωρίς την ΠΑΣΥΔΥΟ γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ με συνέντευξή του στον «Π» στέλνει μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση ότι η συντεχνία είναι υπέρ της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας, ωστόσο τονίζει πως αυτό θα γίνει με τη σύμφωνο γνώμη της ΠΑΣΥΔΥ. Μιλά για τους εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων που εργοδοτούνται στη δημόσια υπηρεσία και πως θα πρέπει να αρθεί αυτή η αδικία όπως τη χαρακτηρίζει εναντίον τους, ενώ σε σχέση με το ΓεΣΥ υποδεικνύει πως θα πρέπει τα δημόσια νοσοκομεία να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο. Πιο κάτω ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του κ. Ματθαίου.

Είναι τελικά όλοι άριστοι στη δημόσια υπηρεσία;

Παρ’ όλο που θεωρώ ότι έχουμε μία από τις καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες στην Ευρώπη, εντούτοις δεν είναι όλοι άριστοι. Ούτε υπάρχει κανένας οργανισμός είτε δημόσιος είτε ιδιωτικός, όπου όλοι οι εργαζόμενοι είναι άριστοι. Έχω δηλώσει επανειλημμένως ότι η ΠΑΣΥΔΥ τάσσεται υπέρ της αλλαγής του συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, αφού θεωρούμε ότι το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης έχει κλείσει πλέον τον κύκλο του και η ανάγκη για βελτίωσή του είναι αδιαμφισβήτητη. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η τροποποίηση του υφιστάμενου τρόπου αξιολόγησης, με σκοπό να εφαρμοστεί ένα νέο, πιο λειτουργικό σύστημα, το οποίο θα αμείβει τους καλύτερους και θα αποτελεί κίνητρο για τους υπαλλήλους να επιδιώκουν τη συνεχή ανάπτυξή τους. Το νέο σύστημα αξιολόγησης πρέπει να τεθεί ευθύς εξαρχής πάνω σε σωστές και γερές βάσεις, για να μπορέσει να λειτουργήσει αποδοτικά και εποικοδομητικά. Με στόχο τη διαμόρφωση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος συμφωνήθηκε με την επίσημη πλευρά όπως η ΠΑΣΥΔΥ καταθέσει εισηγήσεις για τροποποιήσεις και βελτιώσεις του σχεδίου αξιολόγησης υπό συζήτηση.

Το Δημόσιο υπηρετεί προσωπικό πολλών ταχυτήτων. Βλέπετε περιθώρια για να υπάρξει διόρθωση;

Αποτελεί γεγονός ότι δυστυχώς η δημόσια υπηρεσία υπηρετεί προσωπικό πολλών ταχυτήτων και αυτό οφείλεται στη λανθασμένη τακτική που ακολουθείται της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για να καλυφθούν ανάγκες, οι οποίες όμως είναι ή αποδεικνύονται μόνιμες. Έχουμε φτάσει σήμερα, με βάση και την τελευταία μελέτη της Στατιστικής Υπηρεσίας για τον μήνα Οκτώβριο, να εργοδοτούνται στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα 17.000 έκτακτοι εκ των οποίων οι 6.500 απασχολούνται στον κεντρικό δημόσιο τομέα, με κάποιους συναδέλφους να έχουν μάλιστα συμπληρώσει υπηρεσία 10, 20 ή και περισσότερα χρόνια. Διαχρονική θέση της ΠΑΣΥΔΥ είναι πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων για πλήρωση μόνιμων θέσεων, άποψη που συμμερίζεται και η επίσημη πλευρά την οποία εξέφρασε πρόσφατα μέσω του γ.δ. του Υπουργείου Οικονομικών κ. Γ. Παντελή με γραπτό του σημείωμα προς την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, αφού και η ίδια η κυβέρνηση έχει πλέον αντιληφθεί ότι η τακτική της πρόσληψης εκτάκτων αναπαράγει το πρόβλημα της ύπαρξης προσωπικού πολλών ταχυτήτων στη δημόσια υπηρεσία. Η ΠΑΣΥΔΥ παρ’ όλο που ξεκαθαρίζει ότι πρέπει να τερματιστεί η πρόσληψη εκτάκτων, εντούτοις δεν μπορεί να αγνοήσει ότι οι έκτακτοι συνάδελφοί μας, που έχουν ήδη προσληφθεί στη δημόσια υπηρεσία, στερούνται βασικών δικαιωμάτων. Γι’ αυτό με ενέργειες της ΠΑΣΥΔΥ βελτιώθηκε το φιλοδώρημα που παρέχεται στους συναδέλφους, το 2016 ψηφίστηκε η μετατροπή των συναδέλφων μετά από 30 μήνες υπηρεσίας σε αορίστου, ενώ πάλι με ενέργειες της ΠΑΣΥΔΥ το 2018 ψηφίστηκε η εξομοίωση των αδειών ασθενείας και ανάπαυσης των συναδέλφων αορίστου με των μόνιμων και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία μετατροπής τους σε αορίστου. Παράλληλα με τα πιο πάνω η ΠΑΣΥΔΥ με συντονισμένες και συστηματικές ενέργειες με τη σύμφωνη γνώμη της επίσημης πλευράς και σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για ανεύρεση συνταγματικού τρόπου για μονιμοποίηση των συναδέλφων αυτών, ώστε να αρθεί αυτή η αδικία που υφίστανται. Επαναλαμβάνουμε όμως ότι πάγια θέση μας είναι ότι με τη μονιμοποίηση των συναδέλφων αορίστου που εργάζονται τώρα στη δημόσια υπηρεσία, η εργοδότηση με αυτό το καθεστώς θα πρέπει πλέον να σταματήσει, αλλιώς αυτή η αδικία θα διαιωνίζεται και παράλληλα θα πλήττει και την ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας.

Η δημόσια υπηρεσία είναι έτοιμη να περάσει στην ψηφιακή εποχή;

Η δημόσια υπηρεσία είναι ανάγκη να περάσει στην ψηφιακή εποχή και η ΠΑΣΥΔΥ το έχει τονίσει ουκ ολίγες φορές. Επί τούτου έχω κάνει αρκετές συζητήσεις στο πλαίσιο συναντήσεών μου με αρμόδιους φορείς, όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο υπουργός Οικονομικών, ο υφυπουργός και ο γενικός διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Με ικανοποίηση ενημερωθήκαμε πριν δύο βδομάδες για την εξαγγελία του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για την υλοποίηση της ψηφιοποίησης των 150 υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα είναι εκ των ων ουκ άνευ, αφού θα απλοποιήσει διαδικασίες αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα, θα συμβάλει στη μείωση του λειτουργικού κόστους με ταυτόχρονη παροχή ποιοτικότερων και πιο αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Προϋπόθεση όμως για την επιτυχή ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας είναι η επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων στην ψηφιακή τεχνολογία και η ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών.

Θα στηρίξετε τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας; Ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές» σας;

Η ΠΑΣΥΔΥ δεν είναι αδιάλλακτη, ούτε τίθεται ενάντια στην εφαρμογή αλλαγών προς το καλύτερο. Αντίθετα, αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα για μεταρρυθμίσεις στη δημόσια υπηρεσία και έχει ταχθεί υπέρ του γενικότερου σκεπτικού για μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας με στόχο τη βελτιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας της. Εντούτοις έχει καταστήσει σαφές ότι σε ενδεχόμενο επανυποβολής νέων τροποποιητικών νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση στη Βουλή θα προηγηθεί η νενομισμένη διαβούλευση με την οργάνωσή μας για τις όποιες τροποποιήσεις. Σε σχέση με το περιεχόμενο των υπαρχόντων νομοσχεδίων η κύρια ένστασή μας έγκειται στην πρόνοια της διατμηματικής προαγωγής για την κλίμακα Α13(ii). Η θέση της οργάνωσής μας είναι ότι οι προαγωγές στο επίπεδο αυτό θα πρέπει να παραμείνουν τμηματικές και εντός της δομής του τμήματος/υπηρεσίας όπου κενώνεται η θέση, καθώς πιστεύουμε ακράδαντα ότι διαφορετικά θα επηρεαστεί η αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων/υπηρεσιών. Για να καταστήσω σαφές το τι εννοώ θα σας θέσω ένα παράδειγμα. Αναλογιστείτε εάν αύριο προσλαμβανόταν ως προϊστάμενος του τμήματος ειδήσεων του «Πολίτη» κάποιο άτομο το οποίο δεν έχει καμία προηγούμενη εμπειρία στην ειδησεογραφία, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην έκδοση μιας εφημερίδας. Σκεφτείτε πόσος καιρός θα απαιτηθεί αυτός ο προϊστάμενος να είναι σε θέση να αντιληφθεί το αντικείμενο εργασίας του και να είναι σε θέση να συντονίσει τους υφιστάμενούς του, ώστε να παράγεται ποιοτικό και αξιόλογο έργο. Με αυτό το σκεπτικό θα λειτουργεί και η διατμηματική προαγωγή στη δημόσια υπηρεσία. Ως εκ τούτου μπορείτε να κατανοήσετε τις ανησυχίες μας.

{TEXT BOLD TRELLO}Το ΓεΣΥ θα αντέξει ή θα καταρρεύσει;

Η πανδημία έχει επιβεβαιώσει την ανάγκη ύπαρξης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, όπως επίσης και το ότι επιβάλλεται να αναβαθμιστούν με κατάλληλες υποδομές και με έμψυχο υλικό. Ένα κράτος κοινωνικής πρόνοιας απαιτείται να έχει ένα λειτουργικό σύστημα υγείας, ώστε να παρέχεται ισότιμη πρόσβαση στο αγαθό της υγείας σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας, εισοδήματος, προέλευσης. Για να μπορεί όμως το ΓεΣΥ να επιβιώσει και να λειτουργεί αποτελεσματικά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων, τα οποία αποτελούν τον πρωταρχικό και βασικό πυλώνα προσφοράς υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Αυτό έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα τους τελευταίους οκτώ μήνες, αφού χωρίς τα δημόσια νοσηλευτήρια το σύστημα υγείας θα είχε καταρρεύσει κάτω από την πίεση της πανδημίας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα για ακόμη μία φορά να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και τον θαυμασμό και την υποστήριξή μου προς τους συναδέλφους-μαχητές της πρώτης γραμμής, ιατρούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, αστυνομικούς και άλλους, που εργάζονται και αγωνίζονται νυχθημερόν για τη δική μας ασφάλεια και υγεία. Πρέπει ωστόσο να αναφέρω ότι οι συνάδελφοι στον τομέα της υγείας έχουν πλέον φτάσει στα όριά τους, καθώς εδώ και οκτώ συνεχόμενους μήνες εργάζονται διπλοβάρδιες και χωρίς ξεκούραση ενάντια στον κορωνοϊό λόγω της σοβαρής υποστελέχωσης που παρατηρείται. Η ΠΑΣΥΔΥ απευθύνει εκ νέου έκκληση στην πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας και τον ΟΚΥπΥ να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες και διευθετήσεις, ώστε να ενισχυθούν άμεσα τα δημόσια νοσηλευτήρια με έμψυχο δυναμικό, ώστε να αποφύγουμε το ενδεχόμενο κατάρρευσης του συστήματος υγείας και μάλιστα εν μέσω πανδημίας.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.