Φόρμα αναζήτησης

Ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης και υψηλά πλεονάσματα μέχρι 2021

Τι προνοεί το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2019-2021 (ΣΠΔΠ) που ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Ποιοι τομείς μας πάνε μπροστά. [...]

Read More...

 

Ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης που υπερβαίνουν το 3% του ΑΕΠ και υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι και το 2021 προνοεί το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2019-2021 (ΣΠΔΠ) που ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τον ΣΠΔΠ το οποίο εξασφάλισε το ΚΥΠΕ, για το 2018, η βελτίωση στην αγορά εργασίας, με την συνακόλουθη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, ο τουριστικός τομέας, ο τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών και της ναυτιλίας αναμένεται να οδηγήσουν την επέκταση της κυπριακής οικονομίας τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με το κείμενο του ΣΠΔΠ.

Με βάση το μακροοικονομικό σενάριο που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας το 2018 αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 3.8%. Εξάλλου, εκτιμάται ότι το βελτιωμένο μακροοικονομικό περιβάλλον θα οδηγήσει στην περαιτέρω προσέλκυση ξένων επενδύσεων, οι οποίες θεωρούνται κλειδί για την κυπριακή οικονομία, όπως αναφέρεται.

Καθοριστικές οι εξελίξεις στο μέτωπο των ΜΕΔ

Σύμφωνα με το ΣΠΔΠ, όπως και το 2017, καθοριστικές για την πορεία της κυπριακής οικονομίας το 2018 θα συνεχίσουν να αποτελούν οι εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα και ειδικά η αποτελεσματική αντιμετώπιση του πολύ υψηλού ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

«Με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος και την αναμενόμενη βελτίωση στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η ανάπτυξη αναμένεται να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα», αναφέρεται.

Βάσει των παραδοχών του ΣΠΔΠ, το ποσοστό ανεργίας το 2018 αναμένεται να σημειώσει περαιτέρω μείωση και να κυμανθεί γύρω στο 9,5% του εργατικού δυναμικού από το 11.0% του 2017.

Υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για μείωση του χρέους

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, η επίτευξη και η διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων (εξαιρουμένων των δαπανών εξυπηρέτησης του χρέους) είναι πολύ σημαντική λόγω του ότι δεν δημιουργούν πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες επιτρέποντας την τακτική εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους και ανακτώντας και διατηρώντας την εμπιστοσύνη των αγορών προς τις προοπτικές της οικονομίας, ενώ διασφαλίζεται επιπλέον, η πτωτική πορεία του δημοσίου χρέους και ελευθερώνονται χρηματοδοτικοί πόροι για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση της κοινωνικής συνοχής.

Με βάση εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ προβλέπεται να ανέλθει στο 105,6% του ΑΕΠ στο τέλος του 2018 μετά από έκδοση αριθμού κυβερνητικών ομολόγων προς τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα συνολικού ύψους €2,35 δις, και να τεθεί μετέπειτα σε πτωτική πορεία και να υποχωρήσει στο 88% του ΑΕΠ τέλος του 2021.

«Η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους είναι στενά συνυφασμένη με τη διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων της τάξης τουλάχιστον του 3% του ΑΕΠ», τονίζεται.

Σύμφωνα με την Δήλωση Πολιτικής που περιλαμβάνεται στο ΣΠΔΠ, ο γενικός στόχος της δημοσιονομικής στρατηγικής συνίσταται πλέον στη διατήρηση μιας συνετούς δημοσιονομικής πολιτικής, με διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων , διασφαλίζοντας τη μείωση του δημόσιου χρέους με ικανοποιητικούς ρυθμούς σε ικανοποιητικά επίπεδα.

«Οποιαδήποτε δημοσιονομικά περιθώρια προκύψουν σε σταθερή βάση, θα αξιοποιηθούν για ενίσχυση του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, μέσω επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας», τονίζεται.

Αμετάβλητος παραμένει εξάλλου ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος σε διαρθρωτικούς όρους, για τήρηση ισοσκελισμένης διαρθρωτικής θέσης.

Το ΣΠΔΠ καθορίζει το συνολικό όριο δαπανών του κράτους, αλλά και την προτεινόμενη κατανομή των δαπανών στα Υπουργεία, την οποία επικύρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο. Βάσει των προτεινόμενων δαπανών, το κάθε Υπουργείο θα αναλάβει να καταρτίσει τον προϋπολογισμό του για το επόμενο έτος.

Send this to a friend