Φόρμα αναζήτησης

Irina Misca στον “Π”: Διαχείριση εν καιρώ κρίσης

Η διευθύντρια της CITR Cyprus Irina Misca

*Συνέντευξη στον
ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ

Δεν υπάρχει κάποια χρυσή συνταγή για τη διαχείριση της άνευ προηγουμένου οικονομικής κρίσης που έχει χτυπήσει την πραγματική οικονομία, λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας του κορωνοϊού. Η διευθύντρια της CITR Cyprus Irina Misca, εταιρείας που εξειδικεύεται στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις σε οικονομική δυσπραγία, σκιαγραφεί στον «Π» τις επιλογές που έχουν μπροστά τους οι κυπριακές επιχειρήσεις. Η κ. Misca υπογραμμίζει και την πρόσθετη δυσκολία στη διαχείριση της κατάστασης λόγω του υφιστάμενου υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
«Οι τράπεζες θα αναμένουν εγγυήσεις από το κράτος για μετρίαση του ρίσκου, καθώς οι διευκολύνσεις δανεισμού επιφέρουν τον κίνδυνο αύξησης των ΜΕΔ σε μετέπειτα στάδιο», σημειώνει στον «Π» η διευθύντρια της CITR Cyprus.
«Δεδομένης της κατάστασης, θα πρέπει στην Κύπρο να αναθεωρήσουμε το υπάρχον πλαίσιο αφερεγγυότητας σύμφωνα με τις ανάγκες του τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε σύγχρονα εργαλεία αφερεγγυότητας και αναδιάρθρωσης πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά από ό,τι μέχρι σήμερα», προσθέτει.

H επιδημία του κορωνοϊού έχει δημιουργήσει μια νέα κατάσταση, με πολλές επιχειρήσεις να έχουν βρεθεί σε δύσκολη θέση καθώς είτε μειώθηκε ή και μηδενίστηκε ο κύκλος εργασιών τους. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η πραγματικότητα και οι επιχειρήσεις να μείνουν ζωντανές και φερέγγυες;

Η αλήθεια είναι πως σε τέτοιες δύσκολες στιγμές δεν πιστεύω ότι υπάρχει μία λύση για όλα τα προβλήματα. Παρ’ όλ’ αυτά οι επιχειρήσεις οφείλουν να είναι προορατικές και να λάβουν κάποια μέτρα για να διατηρηθούν ζωντανές. Είναι σημαντικό να ενημερώνονται σωστά, με αληθινά και ακριβή δεδομένα, και να φτάνουν σε συμπεράσματα διαβάζοντας γεγονότα και όχι απόψεις. Κάθε επιχειρηματίας είναι σημαντικό να είναι κοντά στο προσωπικό, να τους παρουσιάζει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση και να διαμορφώνει έτσι μία ομάδα διαχείρισης κρίσεων που να μπορεί να προσαρμόσει την επιχείρηση με βάση τα νέα δεδομένα. Αν νοιάζεσαι για τους υπαλλήλους σου, θα νοιαστούν κι αυτοί για την επιχείρηση. Είναι σημαντικό οι εργασίες να συνεχίσουν κανονικά, μάλιστα με μεγαλύτερο ζήλο από ό,τι πριν.
Είναι καλό να γίνει μια δίκαιη επαναδιαπραγμάτευση των υφιστάμενων συμβολαίων, χωρίς όμως να προκαλούνται προβλήματα στην εμπορική αλυσίδα.
Επιπλέον, είναι βασικό να αναγνωρίσουν τις προκλήσεις και να ζητήσουν έγκαιρα βοήθεια. Το προσωπικό της εταιρείας θα χρειαστεί καθοδήγηση από εξειδικευμένους επαγγελματίες για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε καταστάσεις κρίσης.
Τέλος, θα πρέπει να διευρυνθεί ο κύκλος εργασιών με την εισαγωγή νέων υπηρεσιών ή προϊόντων, να εντοπιστούν τα μη βασικά περιουσιακά στοιχεία και ίσως να γίνει προσπάθεια εξεύρεσης πιθανών επενδυτών.

Ο ρόλος του κράτους για τη διατήρηση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία πρέπει να είναι πιο δυναμικός;

Η κυπριακή κυβέρνηση είχε σχετικά γρήγορη αντίδραση σε σχέση με τις περισσότερες άλλες χώρες, έχοντας ήδη ανακοινώσει αρκετά μέτρα στήριξης του τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Παρ’ όλ’ αυτά είναι σημαντικό να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης. Πριν ξεκινήσει η κρίση του κορωνοϊού, η Κύπρος ήδη βρισκόταν υπό μεγάλη πίεση για να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ). Σκεφτείτε ότι η χρονιά ξεκίνησε με την Κύπρο να καταγράφει ποσοστό 30% σε ΜΕΔ, το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρώπη, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι στο 3,1%.
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοίνωσε την Τετάρτη μέτρα με στόχο να ενθαρρύνει τις τράπεζες να συνεχίσουν να δανείζουν, με συνολική απελευθέρωση κεφαλαίων μέχρι και 1,4 δισ. ευρώ, χαλαρώνοντας τα κριτήρια χορήγησης δανείων για συνεπείς δανειολήπτες που θα αιτηθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Φυσικά, στο πλαίσιο των ΜΕΔ, οι τράπεζες θα αναμένουν εγγυήσεις από το κράτος για μετρίαση του ρίσκου των μέτρων αυτών, καθώς οι διευκολύνσεις δανεισμού επιφέρουν τον κίνδυνο αύξησης των ΜΕΔ σε μετέπειτα στάδιο.
Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος/ποιοι θα εμπίπτουν στην κατηγορία συνεπείς δανειολήπτες όπως αναφέρθηκαν, όταν ο αριθμός των ΜΕΔ στην Κύπρο είναι τόσο υψηλός.
Από πλευράς της η ΚΤΚ περιμένει οδηγίες και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχουμε λοιπόν από τη μία την ΕΚΤ να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση χωρίς να τους δίνει ξεκάθαρες οδηγίες, από την άλλη την ΚΤΚ να ενθαρρύνει τις κυπριακές τράπεζες να λάβουν μέτρα από μόνες τους, και από την πλευρά τους οι τράπεζες ζητούν διαβεβαιώσεις τόσο από το κράτος να λειτουργήσει ως εγγυητής, όσο κι από την ΚΤΚ για σταδιακή επαναφορά των εποπτικών ρυθμίσεων, ούτως ώστε να περιοριστούν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που θα έχει ο «χαλαρός» δανεισμός στον ισολογισμό τους. Μέχρι τώρα, η πίεση παραμένει στον καταναλωτή.

Η εταιρεία σας πώς μπορεί να βοηθήσει τις κυπριακές επιχειρήσεις. Τι φιλοδοξείτε να φέρετε στην κυπριακή αγορά;

Η CITR προσφέρει υποστήριξη σε εταιρείες σε δυσπραγία για την επανένταξή τους στον κύκλο της οικονομίας. Μέσω των εξατομικευμένων λύσεών μας, διευκολύνουμε την αναδιάρθρωση, δίνοντας στις επιχειρήσεις μια δεύτερη ευκαιρία για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της αναδιάρθρωσής τους, τη φερεγγυότητά τους και τις διαδικασίες εξυπηρέτησης χρέους.
Αποστολή μας είναι να αξιοποιήσουμε την εμπειρία μας για να συμβάλουμε στη μακροπρόθεσμη ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας και την περαιτέρω ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, διασφαλίζοντας την εφαρμογή ενός δίκαιου, λειτουργικού και αποδοτικού συστήματος αφερεγγυότητας που θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών.

Οι κρίσεις δημιουργούν και ευκαιρίες. Εσείς τι ευκαιρίες βλέπετε;

Σίγουρα υπάρχουν ευκαιρίες σε συγκεκριμένους τομείς στους οποίους δημιουργείται υπερζήτηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως ο φαρμακευτικός και ο κλάδος υγείας και οι προμηθευτές τροφίμων.
Την ίδια στιγμή, η αγορά θα πλημμυρίσει με περιουσιακά στοιχεία σε πολύ χαμηλές τιμές, αλλά και εταιρείες σε δυσπραγία με χαμηλής αξίας μετοχικό κεφάλαιο. Όλα αυτά θα αποτελέσουν τεράστιες ευκαιρίες για μεγάλους επενδυτές.

Η διαχείριση του χρέους από επιχειρήσεις είναι και θέμα κουλτούρας; Τι θα λέγατε σε έναν επιχειρηματία και σε ένα νοικοκυριό με οικονομικά προβλήματα;

Αν κρίνουμε από τη διαχείριση των επιπτώσεων της κρίσης του 2013, οι επιχειρηματίες δυσκολεύονταν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους, αποφεύγοντας να πάρουν σημαντικές αποφάσεις με τον φόβο του στίγματος της μιας αποτυχίας. Αυτό είναι καθαρά θέμα κουλτούρας. Στις ΗΠΑ, ένας επιχειρηματίας ξεκινά να μπαίνει στο παιχνίδι μετά τις πρώτες δύο εκκαθαρίσεις εταιρειών του. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα γνωστών επιχειρηματιών που έχουν κηρύξει πτώχευση για αρκετές εταιρείες τους και πάλι κατάφεραν να δημιουργήσουν περιουσία δισεκατομμυρίων.
Ένας επιχειρηματίας πρέπει να είναι πιο πρακτικός. Όταν αντιμετωπίζει προβλήματα πρέπει να δρα άμεσα, να θέτει όρια, να εφαρμόζει καθαρές πρακτικές, να κάνει αναδιάρθρωση όταν είναι δυνατό και όταν δεν είναι να προχωρά σε εκκαθάριση για να ξεκινήσει από την αρχή. Χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς αναβολές, χωρίς ντροπή, να ζητούν βοήθεια, να λαμβάνουν δράση και όταν αποτυγχάνουν απλά να δημιουργούν μια νέα αρχή. Η αβεβαιότητα δεν κάνει καλό ούτε στην επιχείρηση ούτε στους συνεργάτες της.

Γενικά, πώς μπορεί μια επιχείρηση με προβλήματα να διεκδικήσει μια δεύτερη ευκαιρία, ρυθμίζοντας τα χρέη της;

Όπως είπα και πριν η Κύπρος ακόμα βρίσκεται σε διαδικασία ανάκαμψης από την οικονομική κρίση, και οι επιχειρήσεις δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται την ιδέα της δεύτερης ευκαιρίας. Όμως η κατάσταση με τον κορωνοϊό θα δώσει νέα έννοια στα θέματα δυσπραγίας, αναδιάρθρωσης, διαχείρισης χρέους κ.λπ. Είμαι σίγουρη πως η κρίση αυτή θα αποτελέσει ένα σοβαρό ταρακούνημα για τον επιχειρηματικό κόσμο.
Δεδομένης της κατάστασης, θα πρέπει στην Κύπρο να αναθεωρήσουμε το υπάρχον πλαίσιο αφερεγγυότητας σύμφωνα με τις ανάγκες του τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε σύγχρονα εργαλεία αφερεγγυότητας και αναδιάρθρωσης πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά από ό,τι μέχρι σήμερα.
Η συνεργασία με εξειδικευμένους έμπειρους επαγγελματίες αφερεγγυότητας και ο εκσυγχρονισμός της υπάρχουσας νομοθεσίας, αποτελούν καταλυτικούς παράγοντες για την εξυγίανση του συστήματος για πραγματική και βιώσιμη ανάκαμψη.

Info
Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και έχοντας διαχειριστεί ένα χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 650 εκατ. ευρώ στη Ρουμανία, η CITR μετέφερε το ολοκληρωμένο μοντέλο λειτουργίας της στην Κύπρο το 2018, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας πωλήσεων με καταγεγραμμένους περισσότερους από 5.000 πιθανούς αγοραστές από 50+ χώρες του κόσμου. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων για εταιρείες σε οικονομική δυσπραγία, στηρίζοντάς τις έως ότου ανακάμψουν. Η CITR χρησιμοποιεί καινοτόμους μηχανισμούς αναδιάρθρωσης και εξατομικευμένες λύσεις επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών, και συνεπώς, την αύξηση του ποσοστού ανάκτησης των εσόδων και μείωση της αναλογίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.