Φόρμα αναζήτησης

Ικανοποίηση ΚΕΒΕ για τις ευρωπαϊκές συστάσεις

Ως πλήρη επιβεβαίωση των θέσεων του χαρακτηρίζει το ΚΕΒΕ τις ειδικές συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Κύπρου του 2019 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Κύπρου του 2019.

Τις θέσεις αυτές υπέβαλε το ΚΕΒΕ τον περασμένο Απρίλιο στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης σε σχέση με το Προσχέδιο του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού της Κύπρου για το 2019, αλλά και συνεχίζει να τονίζει σε όλα τα επίπεδα με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικονομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι θέσεις του ΚΕΒΕ συνοψίζονται στην ανάγκη:

 • εισαγωγής χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα, αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση, για αύξηση της αποδοτικότητάς τους, αλλά και καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και των επιχειρήσεων
 • βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου
 • επιτάχυνσης της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων
 • άμεσης προώθησης της ψηφιακής μεταμόρφωσης της χώρας
 • εκμοντερνισμού του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και αύξησης της αποδοτικότητάς του
 • απλοποίησης και βελτίωσης των διαδικασιών που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία
 • ενίσχυσης της εποπτείας των ασφαλιστικών εταιρειών και των ταμείων προνοίας
 • απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών που αφορούν τις στρατηγικές επενδύσεις
 • προώθησης των ιδιωτικοποιήσεων
 • προώθησης και διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας
 • διευκόλυνσης της πρόσβασης των ΜμΕ σε χρηματοδότηση
 • μεταρρύθμισης του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • λήψης μέτρων για επίτευξη των εθνικών στόχων «Ευρώπη 2020», ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με την ενέργεια
 • λήψης μέτρων για καταπολέμηση της διαφθοράς
 • διαμόρφωσης μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κυπριακή οικονομία, που να περιλαμβάνει την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της

«Όλες οι πιο πάνω θέσεις περιλαμβάνονται στις ειδικές συστάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ για την Κύπρο», αναφέρει το ΚΕΒΕ σε ανακοίνωσή του.

Το ΚΕΒΕ καλεί την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία να προβούν χωρίς καθυστέρηση στη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων και μέτρων που να αντιμετωπίζουν τις πιο πάνω προκλήσεις για το καλό της κυπριακής οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου.