Φόρμα αναζήτησης

Κέρδη 43 εκατομμυρίων ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου

Το συγκρότημα ανακοίνωσε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους 43 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2018 - Διατηρείται ο στόχος για κέρδη 40 σεντ ανά μετοχή [...]

Read More...

Μια λιγότερη τρικυμιώδη πορεία υπόσχονται για την πορεία της Τράπεζας Κύπρου τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2018. Το συγκρότημα ανακοίνωσε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους 43 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 10 σεντ ανά μετοχή και διατηρείται ο στόχος για κέρδη 40 σεντ ανά μετοχή το 2018.

Η τράπεζα συνεχίζει να βελτιώνει τον ισολογισμό της, με μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 5% σε τριμηνιαία βάση (και κατά 44% από τον Δεκέμβρη 2014). Τα επίπεδα κάλυψης των προβληματικών δανείων με προβλέψεις αυξήθηκαν σε 51% (περιλαμβανομένου της επίδρασης από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9), πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και σύμφωνα με τον μεσοπρόθεσμο στόχο μας για επίπεδα κάλυψης πάνω από 50%.

Η επιστροφή στα κέρδη είναι αποτέλεσμα της μειωμένης χρέωσης για προβλέψεις, της θετικής συνεισφοράς του νέου δανεισμού και των μη-επαναλαμβανόμενων κερδών από πώληση ομολόγων (αυξημένα κατά 154% σε σύγκριση με πέρυσι). Αξίζει να σημειωθεί ότι θετική συνεισφορά είχαν οι πωλήσεις ακινήτων. Τα καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και από πώληση αποθεμάτων ακινήτων ήταν αυξημένα κατά 118%. Ωστόσο τα καθαρά έσοδα από τόκους -τη βασική δραστηριότητα μιας τράπεζας- παρουσιάζουν αισθητή πτώση σε ετήσια βάση (-21%), γεγονός που θέτει επιτακτικά ζήτημα επιχειρηματικού μοντέλου και προσαρμογής στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.

Τα πέντε σημεία

Σύμφωνα με σημείωμα της ίδιας της τράπεζας πέντε είναι τα σημεία που χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα του πρώτο τρίμηνου:

  • Οργανικό κέρδος από τις εργασίες, με κερδοφορία μετά τη φορολογία στα 43 εκατ. ευρώ.
  • Συμπληρώνονται 12 συνεχόμενα τρίμηνα με μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) . Τα μη εξυπηρετούμενα είναι κατά 44% λιγότερα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2014, ενώ το περασμένο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 454 εκατ. ευρώ.
  • Αύξηση της ρευστότητας μετά από μεγάλες εισροές εγχώριων καταθέσεων (291 εκατ. ευρώ εντός Κύπρου). Η αύξηση των καταθέσεων συμπίπτει χρονικά με τις εκροές καταθέσεων από τον Συνεργατισμό.
  • Χορήγηση νέων δανείων ύψους 563 εκατ. ευρώ σε νέα δάνεια εντός Κύπρου το α’ τρίμηνο. Στόχος της τράπεζας, να ξεπεραστεί η περσινή επίδοση των 1.6 δισ. ευρώ σε νέα δάνεια.
  • Συνεχίζονται οι πωλήσεις ακινήτων, με 123 πωλήσεις σε τιμές αγοράς.

Τα ακίνητα

Σε ό,τι αφορά το τελευταίο η τράπεζα το α’ τρίμηνο ανέλαβε ακίνητα ύψους 134 εκατ. ευρώ, 2018 (μείωση 19% σε τριμηνιαία βάση και αύξηση 4% σε ετήσια βάση), μέσω συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα. Το συγκρότημα ολοκλήρωσε την πώληση ακινήτων ύψους 55 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2018 (περίπου στα ίδια επίπεδα με το δ’ τρίμηνο 2017), με κέρδη από την πώληση ακινήτων ύψους 11 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2018. Κατά την περίοδο μετά την 31 Μαρτίου 2018 και μέχρι τις 4 Μαΐου 2018, το συγκρότημα ολοκλήρωσε επιπρόσθετες πωλήσεις ύψους 27 εκατ. ευρώ Από την αρχή του έτους και μέχρι 4 Μαΐου 2018, το συγκρότημα προχώρησε σε εκτέλεση αγοραπωλητήριων συμφωνιών με τιμή συμβολαίου ύψους 97 εκατ. ευρώ (123 ακίνητα). Επιπρόσθετα, το συγκρότημα υπέγραψε αγοραπωλητήριες συμφωνίες για πωλήσεις ακινήτων με τιμή συμβολαίου ύψους 17 εκατ. ευρώ.

Χούρικαν: Ψάχνουμε διαρθρωτικές λύσεις

«Τα οικονομικά αποτελέσματα αυτού του τριμήνου αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη πρόοδό μας έναντι της κύριας στρατηγικής μας για βελτίωση του ισολογισμού», σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου Τζον Πάτρικ Χούρικαν. Ο Ιρλανδός τραπεζίτης εκφράζει την πεποίθησή του για περαιτέρω πρόοδο στη μείωση των ΜΕΔ κατά τα επόμενα τρίμηνα και ότι θα διατηρηθεί ο στόχος για οργανική μείωσή τους κατά περίπου 2 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

«Ταυτόχρονα», προσθέτει, «συνεχίζουμε να διερευνούμε ενεργά συγκεκριμένες διαρθρωτικές λύσεις για την περαιτέρω επιτάχυνση της μείωσης των προβληματικών δανείων και τη γρηγορότερη επιστροφή της τράπεζας σε πιο ομαλή πορεία». Η συγκεκριμένη αναφορά αφορά την πώληση δανείων. Την περασμένη εβδομάδα το πρακτορείο Bloomberg έγραψε ότι η Morgan Stanley και η KPMG συμβουλεύουν την Τράπεζα Κύπρου να προχωρήσει σε πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων έως και 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Τράπεζα Κύπρου έχει ήδη αρχίσει να αξιολογεί επενδυτές για το «Project Helix», όπως έχει ονομαστεί.

«Είμαστε ευχαριστημένοι με τη μέχρι στιγμής δυναμική και, καθώς η καθοδήγησή μας συνεχίζει να μην περιλαμβάνει την επίδραση από οποιεσδήποτε επιταχυνόμενες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, οι εκτιμήσεις μας για το 2018 παραμένουν αναλλοίωτες», σημειώνει ο κ. Χούρικαν.

Send this to a friend