Φόρμα αναζήτησης

Η ώρα των μετόχων της Ελληνικής

Η εν εξελίξει διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας, μέσω της έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης, αποτελεί τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων μέσω της Κεφαλαιαγοράς στη χώρα μετά την κρίση του 2013. Η διαδικασία κινητοποιεί υποχρεωτικά και τους 26.000 μετόχους της τράπεζας και η ολοκλήρωσή της θα αναδείξει μια τράπεζα με ισχυρή κεφαλαιακή βάση και πιθανότατα με νέα μετοχική δομή.

Τα δικαιώματα

Η τελική μετοχική δομή θα εξαρτηθεί τόσο από τις κινήσεις των βασικών μετόχων, αλλά και της μεγάλης μάζας των μικρότερων μετόχων και των μικρομετόχων. Στους μικρούς μετόχους περιλαμβάνεται και ένας αριθμός θεσμικών επενδυτών. Η έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης δεν δίνει μόνο το δικαίωμα στους υφιστάμενους μετόχους να διατηρήσουν το ποσοστό τους και να μην χάσουν την περιουσία τους, αλλά προσφέρει την ευκαιρία σε μετόχους που για διάφορους λόγους δεν επιθυμούν να μετάσχουν στην αύξηση να αποκομίσουν έσοδο πουλώντας τα δικαιώματα προτίμησης που θα τους δοθούν δωρεάν. Δηλαδή το Δικαίωμα Προτίμησης αποτελεί περιουσιακό στοιχείο. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, δικαιώματα προτίμησης θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν δωρεάν σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους που θα κατέχουν μετοχές της Ελληνικής τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019. Για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή θα δοθεί ένα δικαίωμα προτίμησης. Δικαιώματα προτίμησης θα παραχωρηθούν σε μετόχους οι οποίοι απέκτησαν μετοχές μέχρι και την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου.

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της αύξησης

 

Γεγονός

Ημερομηνία

Ημερομηνία Άδειας Δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου

28 Ιανουαρίου 2019

Ημερομηνία αναπροσαρμογής της τιμής της μετοχής της εταιρείας για την έκδοση των δικαιωμάτων προτίμησης (ex rights date)

1 Φεβρουαρίου 2019

Ημερομηνία Αρχείου (Record Date) για την έκδοση των δικαιωμάτων προτίμησης

4 Φεβρουαρίου 2019

Αποστολή των επιστολών παραχώρησης στους εγγεγραμμένους μετόχους (δεν ισχύει για μετόχους από εξαιρούμενες χώρες)

8 Φεβρουαρίου 2019

Περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης στο ΧΑΚ

15 Φεβρουαρίου 2019 –

28 Φεβρουαρίου 2019

Περίοδος άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης για κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης εγγεγραμμένους στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ

15 Φεβρουαρίου 2019 –

7 Μαρτίου 2019

Τελευταία ημερομηνία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης (δεν ισχύει για μετόχους από εξαιρούμενες χώρες)

7 Μαρτίου 2019

Σύγκληση διοικητικού συμβουλίου για διάθεση νέων συνήθων μετοχών που αναλογούν σε μη ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης και για ιδιωτική τοποθέτηση

14 Μαρτίου 2019

Ημερομηνία αποστολής της επιστολής παραχώρησης των νέων συνήθων μετοχών

18 Μαρτίου 2019

Οι επιλογές

Η άσκηση ή η πώληση των δικαιωμάτων αυτών μέσω του ΧΑΚ- ως περίοδος διαπραγμάτευσης έχει οριστεί η περίοδος από 15 ως 28 Φεβρουαρίου- θα διαμορφώσει τη νέα μετοχική δομή. Κατ’ αρχήν οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν ήδη δεχτεί την είσοδο ενός νέου μετόχου, της Poppy Sarl, συμφερόντων της Pimco, η οποία θα εισφέρει μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης τα 50 από τα 150 εκατ. ευρώ της αύξησης. Τα υπόλοιπα 100 εκατ. ευρώ θα αντληθούν μέσω της έκδοσης δικαιωμάτων.

Τώρα, οι μέτοχοι μέσω των δικαιωμάτων έχουν τις εξής επιλογές.

1ον Να μην κάνουν τίποτα. Σε αυτή την περίπτωση θα δουν το ποσοστό τους να περιορίζεται, ενώ δεν θα αποκομίσουν κάποιο κέρδος από την πώληση των δικαιωμάτων.

2ον Να ασκήσουν όλα τα δικαίωματά τους. Κάθε 25 δικαιώματα προτίμησης που θα ασκούνται θα μετατρέπονται σε 18 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ με τιμή άσκησης 0,70 ευρώ ανά νέα συνήθη μετοχή.

3ον Να πωλήσουν όλα τα δικαιώματά τους. Αυτό θα γίνει μέσω ΧΑΚ. Αξίζει να σημειωθεί δεν έχει καθοριστεί αρχική τιμή για τα δικαιώματα. Η τιμή θα διαμορφωθεί ελεύθερα, ανάλογα από  την προσφορά και τη ζήτηση.

4ον Να ασκήσει μέρος των δικαιωμάτων και να πωλήσει τα υπόλοιπα.

Σε κάθε περίπτωση η όλη διαδικασία λόγω του όγκου της θα ζωντανέψει την υποτονική κυπριακή Κεφαλαιαγορά…

Οι μέτοχοι

Το ενδιαφέρον, φυσικά, θα εστιαστεί στο τι θα κάνουν οι μεγάλοι μέτοχοι. Υπενθυμίζεται ότι η Third Point κατέχει το 26,19%, η Wargaming το 24,91%, η Δήμητρα Επενδυτική  το 10,05% και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης  5,37%. Στο ευρύ επενδυτικό κοινό ανήκει το 32,95%.

Πέραν της Pimco, θέση στην επόμενη ημέρα έχει κλείσει η Δήμητρα Επενδυτική, η οποία έχει δεσμευτεί ότι θα ασκήσει όλα τα δικαιώματα που της αναλογούν, ενώ έχει δεσμευθεί να εγγραφεί για μέχρι 71.428.571 νέες συνήθεις μετοχές για συνολικό ποσό μέχρι και 50 εκατ. ευρώ. Από το ύψος των αδιάθετων δικαιωμάτων θα κριθεί η συμμετοχή της τσεχικής Emma Alpha, η οποία έχει δεσμευτεί να καλύψει τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ.

Οι στόχοι

Η αύξηση κεφαλαίου θα κλείσει τον κύκλο των ενεργειών για την ολοκλήρωση της απόκτησης εργασιών και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Με την καταβολή των χρημάτων, η Ελληνική θα έχει δείκτη πρωτοβάθμιων κεφαλαίων 18,2% (CET1), με την ισχύουσα εποπτική απαίτηση να είναι 9,7%.

«Η απόκτηση επιτρέπει στην τράπεζα να ενισχύσει τη θέση της στον κυπριακό τραπεζικό τομέα, καθιερώνοντάς την ως τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο με μερίδια αγοράς 20% και 31,1% στις χορηγήσεις και καταθέσεις πελατών», τονίζει στο ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης. Η Ελληνική εκτιμά ότι η απόκτηση δημιουργεί αξία, μέσω της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης, της υλοποίησης συνεργειών κόστους, τον εξορθολογισμό του ενιαίου δικτύου καταστημάτων και του αριθμού των εργαζομένων.