Φόρμα αναζήτησης

Η μπάλα στα κράτη μέλη – Ο Πιέρ Μοσκοβισί για την έρευνα #GrandTheftEurope

Ο Πιέρ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων συνεχάρη την ομάδα των 63 δημοσιογράφων από 35 Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, μεταξύ των οποίων και ο ”Πολίτης”, σε 30 ευρωπαϊκές χώρες που μετείχαν στη διασυνοριακή έρευνα #GrandTheftEurope, υπό τον συντονισμό της μη κερδοσκοπικής δημοσιογραφικής πλατφόρμας Correctiv.org. για τις απάτες καρουζέλ επί του ΦΠΑ στην Ευρώπη.

Ο Γάλλος επίτροπος υπογράμμισε τη σημασία της έρευνας για την ανάδειξη ενός προβλήματος που στερεί από τα κράτη της Ένωσης πολύτιμους πόρους (οι απώλειες εκτιμώνται σε 50 δισ. ευρώ) για τη χρηματοδότηση κοινωνικών παροχών και επενδύσεων.

Διαβάστε επίσης: Αποκλειστικό: Το μεγάλο καρουζέλ της απάτης

”Θα ήθελα να συγχαρώ τους δημοσιογράφους για αυτή την εντυπωσιακή δουλειά”, τόνισε ο κ. Μοσκοβισί και χαιρέτισε, ως αρμόδιος επίτροπος, την υποστήριξη που παρείχε ο ευρωπαϊκός Τύπος κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας της Επιτροπής στην εισαγωγή μέτρων κατά της φοροδιαφυγής.

”Αποτέλεσε [ο Τύπος] για εμάς στήριγμα για τη λήψη ισχυρών μέτρων καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης”, σημείωσε ο κ. Μοσκοβισί. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν ένιωσε έκπληξη με τις αποκαλύψεις της δημοσιογραφικής έρευνας, καθώς η Επιτροπή από την αρχή της θητείας της είχε εντοπίσει το πρόβλημα και πρότεινε μέτρα.

Ταυτόχρονα ο κ. Μοσκοβισί κάλεσε τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν την πρόταση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης απάτης, η οποία έχει κατατεθεί από το 2017.

”Η απάτη καρουζέλ είναι μια εγκληματική απάτη, καθώς συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα, ακόμη και με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας”, υπογράμμισε ο κ. Μοσκοβισί, παραπέμποντας στα ευρήματα της έρευνας #GrandTheftEurope.

Να σπάσει η ομοφωνία στις αποφάσεις

Ο επίτροπος άδραξε την ευκαιρία για να θέσει το ζήτημα της άρσης της ομοφωνίας στα θέματα φορολογίας -και να αντικατασταθεί με ειδική πλειοψηφία- προκειμένου να μην μπλοκάρεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο Υπουργών. Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος έχει ταχθεί κατά της κατάργησης της ομοφωνίας στον τομέα της φορολογίας, καθώς θεωρεί ότι η φορολογία αποτελεί βασική συνιστώσα της κυριαρχίας κάθε κράτους.

Ο κ. Μοσκοβισί σημείωσε ότι η Επιτροπή υπέβαλε μια απλή πρόταση για την αντιμετώπιση της απάτης καρουζέλ, που μπορεί να σταματήσει τις ροές σε εγκληματικές ομάδες, πρόταση η οποία βρίσκεται ενώπιον των υπουργών Οικονομικών.

Διαβάστε επίσης: Πώς λειτουργεί η απάτη καρουζέλ – Στο στόχαστρο του Τμήματος Φορολογίας τα κινητά

”Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες οι υπουργοί να συμφωνήσουν στην υλοποίηση μιας κοινής λύσης, η οποία είναι απλή και αποτελεσματική. Υπήρξε μια αδυναμία (από τα κράτη) στην επίτευξη συμφωνίας, η οποία οφείλεται σε έναν βαθμό και στον κανόνα της ομοφωνίας”, ανέφερε ο Πιέρ Μοσκοβισί.

ΦΠΑ σε όλες τις συναλλαγές

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση των κανόνων για τον ΦΠΑ εισηγείται μια ριζική αλλαγή στο σημερινό σύστημα, με την επιβολή ΦΠΑ και στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Ειδικότερα, με στόχο την καταπολέμηση της απάτης, η Επιτροπή εισηγείται ο ΦΠΑ να επιβάλλεται πλέον στο διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων. Σήμερα, αυτού του είδους το εμπόριο απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να παρέχεται σε ασυνείδητους επιχειρηματίες ένας εύκολος τρόπος να εισπράττουν τον ΦΠΑ και μετά να εξαφανίζονται χωρίς να αποδίδουν τα χρήματα στο κράτος.

Η πρόταση προβλέπει τη σύσταση «υπηρεσίας μίας στάσης». Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διασυνοριακές πωλήσεις θα ανταποκρίνονται ευκολότερα στις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον ΦΠΑ, χάρη σε μια «υπηρεσία μίας στάσης». Οι έμποροι θα μπορούν να κάνουν δηλώσεις και πληρωμές μέσω μιας ενιαίας διαδικτυακής πύλης στη γλώσσα τους και σύμφωνα με τους κανόνες και τα διοικητικά πρότυπα που ισχύουν στη χώρα τους. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα καταβάλλουν τον ΦΠΑ απευθείας μεταξύ τους, όπως γίνεται ήδη για όλες τις πωλήσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Τρίτο σημείο της πρότασης της Επιτροπής αποτελεί η μετατόπιση στην επιβολή του φόρου προς την αρχή του «προορισμού», βάσει της οποίας το τελικό ποσό του ΦΠΑ καταβάλλεται πάντοτε στο κράτος μέλος του τελικού καταναλωτή και υπολογίζεται με τον συντελεστή που εφαρμόζει το εν λόγω κράτος μέλος. Η υιοθέτηση αυτής της αρχής αποτελεί μακροχρόνια δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία υποστηρίζουν και τα κράτη μέλη. Εφαρμόζεται ήδη στις πωλήσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Η πρόταση εισάγει επίσης την έννοια των «πιστοποιημένων υποκείμενων στον φόρο» – μιας κατηγορίας έμπιστων επιχειρήσεων, για τις οποίες θα ισχύουν πολύ απλούστεροι κανόνες που θα επιτρέπουν την εξοικονόμηση χρόνου.

Το ισχύον σύστημα ΦΠΑ χρονολογείται από το 1993 και θεσπίστηκε ως μεταβατικό σύστημα. Είναι κατακερματισμένο και υπερβολικά πολύπλοκο για τον ολοένα μεγαλύτερο αριθμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο και αφήνει περιθώρια για απάτη: οι εγχώριες και διασυνοριακές συναλλαγές αντιμετωπίζονται διαφορετικά, ενώ προϊόντα ή υπηρεσίες μπορούν να αγοραστούν χωρίς ΦΠΑ εντός της ενιαίας αγοράς.

Η Επιτροπή πιέζει συστηματικά για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ.