Φόρμα αναζήτησης

Η Δήμητρα Επενδυτική ο μεγαλύτερος μέτοχος

Η  Απλή Προσυμφωνημένη Συναλλαγή που εκτελέστηκε χθες εκτός Χρηματιστηρίου μεταξύ Δήμητρας Επενδυτική και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) κατέστησε την πρώτη τον μεγαλύτερο μέτοχο της Ελληνικής Τράπεζας με ποσοστό 21%. Ακολουθούν Wargaming με 20,61%, Poppy Sarl (Pimco) με 17,30%, Third Point Hellenic Recovery Fund LP με 12,59% και 7Q Financial Services Ltd με 9,99%.

Η EBRD, πριν την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας, κατείχε το 5,39% των μετοχών της τράπεζας. Η EBRD, που ανήκει σε ένα μεγάλο αριθμό κρατών, δεν μετείχε στην αύξηση -η EBRD απέκτησε μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας, όπως και της Τράπεζας Κύπρου, σε μια κίνηση στήριξης του κυπριακού τραπεζικού μετά το σοκ του 2013- και το ποσοστό της περιορίστηκε στο 2,6%.

Η Δήμητρα Επενδυτική μέσω συμβούλου προσέγγισε την EBRD και πρότεινε την απόκτηση των μετοχών. Υπήρξε μια μακρά διαβούλευση και η συναλλαγή εκτελέστηκε χθες. Η Δήμητρα Επενδυτική κατέβαλε 10,6 εκατ. ευρώ στην EBRD, πληρώνοντας 0,93 ευρώ ανά μετοχή, τιμή μεγαλύτερη από τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Ελληνικής Τράπεζας, η οποία χθες έκλεισε στα 0,87 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι τιμές των συναλλαγών που εκτελέστηκαν με τη μέθοδο της Απλής Προσυμφωνημένης Συναλλαγής δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των τιμών κλεισίματος των μετοχών, αλλά ο όγκος τους υπολογίζεται στον ημερήσιο όγκο συναλλαγών.

Το νέο δ.σ.

Το ενδιαφέρον, τώρα, επικεντρώνεται στη συγκρότηση του νέου διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, με τη Δήμητρα Επενδυτική να έχει χτίσει μια καλύτερη θέση. Υπενθυμίζεται ότι η Δήμητρα Επενδυτική απέκτησε τον περασμένο Μάρτιο και το 50% των μετοχών που κατείχε η Εκκλησία.
Πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι οι μέτοχοι συζητούν για τη σύνθεση του νέου δ.σ., χωρίς να υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο. Κατάληξη των συζητήσεων θα είναι η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων στις 26 Ιουνίου.