Φόρμα αναζήτησης

Γενικές Ασφάλειες: Διασφαλίζουμε τα δεδομένα τα οποία μας εμπιστεύεστε

Στις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου, δίδουμε μεγάλη σημασία στην εμπιστευτικότητα των προσωπικών στοιχείων των ασφαλισμένων μας και λαμβάνουμε όλα τα μέτρα ώστε αυτά να προστατεύονται και να αξιοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό έκδοσης και διαχείρισης των ασφαλιστηρίων των πελατών μας.  

Η διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων αποτελεί για μας προτεραιότητα και, σε αυτό το πλαίσιο, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις του νέου Γενικoύ Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων (EE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, έχουμε αναθεωρήσει τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας μας. Η Δήλωση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι Γενικές συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα ιδιωτών και ενημερώνει για τα δικαιώματα των ασφαλισμένων μας σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που μας έχουν εμπιστευτεί.

Η πλήρης έκδοση της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα (www.gic.com.cy).