Φόρμα αναζήτησης

Φορολογικός οδηγός από την Deloitte

Η Deloitte ανάρτησε σήμερα το Φορολογικό Οδηγό της για το 2019 στην επίσημη ιστοσελίδα της, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμος και στη Ρωσική.

Πρόκειται για μια σημαντική έκδοση η οποία εντάσσεται στα πλαίσια της πάγιας πολιτικής της Deloitte για πλήρη, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα.

Στην έκδοση αυτή, ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί για όλες τις φορολογικές αλλαγές που έγιναν τον τελευταίο χρόνο στη φορολογική νομοθεσία, καθώς και το φορολογικό ημερολόγιο που καταγράφει τις ημερομηνίες σταθμό για τους φορολογούμενους.  

H ηλεκτρονική μορφή του φορολογικού οδηγού είναι διαθέσιμη στο πιο κάτω link:

www.deloitte.com.cy/tax-facts-2019