Φόρμα αναζήτησης

Φιλόδοξος o στόχος του ΥΠΟΙΚ για το ποσοστό των ΜΕΔ

Κατεύθυνση για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό μέχρι το τέλος του 2020 έδωσε ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, μιλώντας στο 9th Nicosia Economic Congress. Ο ίδιος χαρακτήρισε τον στόχο φιλόδοξο. «Φιλόδοξος στόχος πρέπει να είναι ο περιορισμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα παραμένουν στους ισολογισμούς των τραπεζών, σε μονοψήφια ποσοστά, μέχρι το τέλος του 2020», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, με ημερομηνία αναφοράς τον Νοέμβριο του 2018, σε σύνολο δανείων 34,9 δισ. ευρώ, τα ΜΕΔ είναι 11,1 δισ. ευρώ, δηλαδή 31,8%.

Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν την πώληση δανείων από την Τράπεζα Κύπρου και την επίπτωση από την εφαρμογή του σχεδίου Εστία. Αν και δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί απόλυτα η επίπτωση αυτών των δύο παραμέτρων, χονδρικά μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι τα ΜΕΔ περιορίζονται κάτω από το 20%, πέριξ του 19%. Συνεπώς για να επιτευχθεί με ασφάλεια ο στόχος που έχει θέσει το ΥΠΟΙΚ, θα πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες τα ΜΕΔ να περιοριστούν κατά τουλάχιστον 10% ή πέραν των 3 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα σημαντικό ποσό. Επαναλαμβάνουμε ότι η εκτίμηση γίνεται κατά προσέγγιση (και υποθέτουμε αξιοποίηση του Εστία από όλους τους δικαιούχους) καθώς δεν διαθέτουμε πλήρη στοιχεία.

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνος Ηροδότου στη δική του παρέμβαση επανέλαβε ότι έχει επιτευχθεί «τεράστια πρόοδος» τα τελευταία χρόνια στο μέτωπο των ΜΕΔ.

Στο υψηλότερό τους σημείο, ανέφερε, τα ΜΕΔ ήταν γύρω στα 28 δισ. ευρώ, ενώ τώρα είναι γύρω στα 11 δισ. ευρώ εντός του τραπεζικού τομέα.

Αντεπίθεση

Ο υπουργός Οικονομικών έκανε λόγο για αξιοσημείωτη πρόοδο στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα τον τελευταίο χρόνο, επιχειρώντας να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά υπέρ του τις αποφάσεις για τον Συνεργατισμό.

«Πριν από έναν χρόνο, από αυτό το βήμα, εξηγούσα ότι το τραπεζικό μας σύστημα λειτουργεί πλέον κάτω από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό, πανευρωπαϊκό, εποπτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο… ότι η πίεση είναι συνεχής και οδηγεί προς μία κατεύθυνση που αναπόφευκτα θα αλλάξει τον τραπεζικό χάρτη στη χώρα μας και σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Είχα προαναγγείλει ότι «το πλαίσιο των κινήσεων περιλαμβάνει τη σύσταση εξωτραπεζικού Φορέα Διαχείρισης Δανείων, ανάλογα με την οριστικοποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τον Συνεργατισμό, στη βάση όρων που θα τεθούν από τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Αυτές οι κινήσεις έχουν επισυμβεί. Έχει επίσης ενισχυθεί το νομοθετικό πλαίσιο. Και έχουμε κινηθεί αποφασιστικά προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός πιο ισχυρού και αξιόπιστου τραπεζικού συστήματος, που να είναι σε θέση να εξυπηρετεί τις ανάγκες των συμπολιτών μας και των επιχειρήσεών μας, με διαφάνεια και αξιοπιστία, και να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα με επάρκεια στις απαιτήσεις που η ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση δημιουργεί», ανέφερε ο υπουργός.

Πίσω μας οι σκιές για ξέπλυμα χρήματος

Ο διοικητής  της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνος Ηροδότου μιλώντας στο 9th Nicosia Economic Congress εστίασε και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον εντοπισμό φαινομένων ξεπλύματος χρήματος. Η πρόοδος αυτή, όπως είπε, αναγνωρίζεται, γεγονός που διευκολύνει και τις επενδυτικές κινήσεις των τραπεζών.
«Ο τραπεζικός τομέας έχει ενισχύσει τις προσπάθειες εναντίον του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και εναντίον της τρομοκρατίας». Είναι σαφές, τόνισε, «ότι έχει εδραιωθεί μία νέα κουλτούρα συμμόρφωσης στις κυπριακές τράπεζες».
Αυτό, είπε, οφείλεται στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κυπριακών αρχών και τραπεζών με ξένες αρχές και τράπεζες και σε μια «συντονισμένη και στοχευμένη προσπάθεια που άρχισε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τον Σύνδεσμο Κυπριακών Τραπεζών, τις ίδιες τις τράπεζες, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εξωτερικών».

Αυτή η προσπάθεια, εξήγησε, «στοχεύει στο να ενημερώσει τους εταίρους μας και τους εμπλεκόμενους για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα, αλλά μας έχει επίσης επιτρέψει να αρχίσουμε και να ενισχύσουμε διεθνείς σχέσεις που θα επιτρέψουν για μια πιο στενή και καλύτερη συνεργασία εναντίον του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

Τα ΜΕΔ

Σε ό,τι αφορά τα ΜΕΔ, σημείωσε «υπάρχει ακόμη σημαντικός αριθμός ΜΕΔ που έχουν κληροδοτηθεί από το παρελθόν τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν έτσι ώστε τα σχετικά ποσοστά να φτάσουν στα επίπεδα που απαιτείται».
Όπως είπε, με τις νομοθετικές αλλαγές οι οποίες ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων πέρυσι, οι τράπεζες έχουν τώρα «μια ολοκληρωμένη σειρά επιλογών ή εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν τα ΜΕΔ πιο αποτελεσματικά». Οι διάφορες κοινοπραξίες που έχουν γίνει μεταξύ των κυπριακών τραπεζών και εξειδικευμένων εταιρειών δανείων θα πρέπει να αρχίσουν να έχουν αποτελέσματα εντός του 2019.