Εξαρτημένη από την επιστήμη η παγκόσμια οικονομία;

Για δεκαετίες, η πορεία της παγκόσμιας οικονομίας όταν βρισκόταν σε κρίση βασιζόταν στους κεντρικούς τραπεζίτες και τους υπουργούς Οικονομικών.