«Εμβόλιο» στήριξης στον τουρισμό

Ο κλάδος έχει υποβάλει δύο αιτήματα στην κυβέρνηση με στόχο να καταστεί εφικτή η επαναλειτουργία ξενοδοχείων ακόμη και από τον Απρίλιο προκειμένου να αξιοποιηθεί το άνοιγμα στην αγορά του Ισραήλ, αλλά και του Ηνωμένου Βασιλείου