Φόρμα αναζήτησης

Είκοσι λόγοι για την επανένωση της Κύπρου

«Τα οφέλη της λύσης θα υπερβαίνουν το κόστος της αλλά και το κόστος της μη λύσης». Αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Μια μελέτη, τα συμπεράσματα της οποίας είναι αποτέλεσμα έρευνας βασισμένης σε στοιχεία των τελευταίων πέντε χρόνων και από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα οφέλη μιας ευρύτερης οικονομίας, όπως η αύξηση του εμπορίου και οι μεγαλύτερες επενδύσεις, θα δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας σε όλο το νησί και θα οδηγήσουν σε υψηλότερα εισοδήματα. Η πολυσέλιδη μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας είδαν το φως της δημοσιότητας μόλις χθες, μεταξύ άλλων καταλήγει σε 20 βασικούς λόγους για τους οποίους το όφελος για την Κύπρο με τη λύση του Κυπριακού θα είναι μεγαλύτερο απ’ ό,τι το κόστος της:

 • 1. Βασικό και γενικό συμπέρασμα είναι ότι ολόκληρο το νησί θα κέρδιζε από την επανένωση.
 • 2. Η συνολική διευθέτηση θα ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας για μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Κύπρο σε όλους τους τομείς.
 • 3. Η αύξηση του ΑΕΠ θα οδηγήσει σε υψηλότερα εισοδήματα για τους Κύπριους. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν θα αυξάνεται κατά 0,4% επιπρόσθετα για τους Ε/Κ και κατά 1,8% επιπρόσθετα για τους Τ/Κ.
 • 4. Σε βάθος δεκαετίας από την ημέρα της επανένωσης, τα εισοδήματα των Τ/Κ θα μπορούσαν να φτάσουν το 75% των εισοδημάτων των Ε/Κ, σε αντίθεση με το 67% που αναμένεται να φθάσουν αν παραμείνει το status quo. Συνδυαστικά ενδεχομένως να μιλάμε για συνολική άνοδο στο κατά κεφαλήν εισόδημα της Κύπρου ύψους 7%.
 • 5. Με υποστηρικτικές συμπληρωματικές πολιτικές, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών των Τ/Κ προς την ΕΕ  θα μπορούσαν να επεκταθούν κατά 12,35% μέχρι το 2035. Οι εξαγωγές των Τ/Κ στην ΕΕ πιθανόν να περιλαμβάνουν τον τουρισμό και τα γεωργικά προϊόντα.
 • 6. Η ενοποίηση των συστημάτων ενέργειας, μεταφορών και ύδρευσης θα μπορούσε να δημιουργήσει επενδυτικές ευκαιρίες ύψους 1,1 δισ. ευρώ εντός 2-3 ετών από τον διακανονισμό. Αυτό θα προσφέρει καλύτερες και φθηνότερες υπηρεσίες υποδομής για τους Κύπριους και τις επιχειρήσεις, αυξάνοντας την ευημερία των Κυπρίων και την ανταγωνιστικότητα του ιδιωτικού τομέα.
 • 7. Η επανένωση θα μειώσει επίσης τις οικονομικές αβεβαιότητες και θα προωθήσει ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον, την επιχειρηματικότητα και την ευημερία.
 • 8. Μια διευθέτηση θα διευκολύνει επίσης την εκμετάλλευση και την από κοινού εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του νησιού, στοιχείο που αποτελεί τεράστιο αγκάθι στην παρούσα φάση.
 • 9. Η ενοποίηση θα ωθήσει στον εκσυγχρονισμό των διοικήσεων και θα είναι πιο αποτελεσματικές οι διοικητικές δομές οι οποίες θα μπορούν, με τη σειρά τους, να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις των πληθωριστικών κινδύνων και την αντιμετώπιση προβλημάτων ανεργίας.
 • 10. Με μια καλά οργανωμένη και χωρίς αποκλεισμούς επανένωση, τα οφέλη μιας ευρύτερης οικονομίας, όπως η αύξηση του εμπορίου και οι μεγαλύτερες επενδύσεις, θα δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας σε όλο το νησί και θα οδηγήσουν σε υψηλότερα εισοδήματα.
 • 11. Η ελεύθερη μετακίνηση εργατικού δυναμικού και κεφαλαίων θα καταστήσει την οικονομία πιο παραγωγική, με τα ποσοστά απασχόλησης να αυξάνονται σε ολόκληρο το νησί μεσοπρόθεσμα.
 • 12. Τα κέρδη από την απασχόληση θα κατευθυνθούν κυρίως από τους κλάδους των κατασκευών και του τουρισμού, που υποστηρίζονται από νέες επενδύσεις σε υποδομές και πολιτικές υποστήριξης.
 • 13. Θα επέλθει μείωση του χάσματος μεταξύ φύλων, τόσο στον τομέα των μισθών όσο και στο είδος της εργασίας.
 • 14. Νομοτελειακά αυτό θα οδηγήσει σε προώθηση της εκπαίδευσης και των επιλογών απασχόλησης με βάση τις δεξιότητες και τα κίνητρα και όχι με βάση το φύλο. Επίσης, θα αυξήσει την προσφορά εργασίας, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς και οδηγώντας στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Η Κύπρος να γίνει νησί σταθερότητας μέσω επανένωσης

Η μελέτη παρουσιάζει μια σφαιρική προσέγγιση στα δεδομένα που θα επέλθουν στο νησί σε ενδεχόμενη λύση. Μια λύση που, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, επιθυμούν 7 στους 10 Κύπριους (Ε/Κ και Τ/Κ). Ωστόσο, χρόνο με τον χρόνο, ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό εκφράζεται με απαισιοδοξία για το κατά πόσον η λύση μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Το στοιχείο αυτό καταγράφεται ως μια πτυχή του κόστους της μη λύσης και της παραμονής στα υφιστάμενα δεδομένα, που μόνο σταθερά και στατικά δεν είναι όπως έχει αποδειχθεί μέσα από τις εξελίξεις. Στο κόστος που προκύπτει από τη μη λύση του Κυπριακού είναι το γεγονός ότι «βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία, η γήρανση του πληθυσμού υπονοεί ότι το παράθυρο ευκαιρίας κλείνει για τη γενιά προ του 1974. Ένας εκτιμημένος αριθμός 1.108 εκτοπισμένων της γενιάς προ του 1974 πεθαίνει κάθε χρόνο χωρίς αποκατάσταση της περιουσίας ή αποζημίωση λόγω της καθυστέρησης στην επίτευξη λύσης». Κόστος της μη λύσης είναι και η ενίσχυση της άμυνας στην ε/κ πλευρά καθώς και το κόστος συνεισφοράς στην UNFICYP κάθε χρόνο. Οι συμμετέχοντες από το 2015 μέχρι και σήμερα καταγράφουν ως τα μεγαλύτερα πιθανά οφέλη μετά από μια λύση την επιστροφή περιουσιών, την οικονομική ανάπτυξη, τις εδαφικές αναπροσαρμογές και το τέλος της αβεβαιότητας σε σχέση με την πιθανή εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Την ίδια όμως στιγμή καταγράφεται και μια ανησυχία σε σχέση με το ποιος θα είναι ο αντίκτυπος όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχει το κόστος της λύσης και πώς αυτές επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση στο νησί. Σε συνέχεια όλων των πιο πάνω η λύση:

 • 15. Θα μπορούσε να μεταμορφώσει την ενοποιημένη Κύπρο σε «νησί σταθερότητας» -κάτι που δεν ισχύει σήμερα-, με αποτέλεσμα να επωφεληθεί από τους πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς της με όλους τους γείτονες στην Ανατολική Μεσόγειο και πέρα από αυτήν.
 • 16. Η επανένωση θα αυξήσει το εμπόριο όχι μόνο σε ολόκληρο το νησί, αλλά και με τον υπόλοιπο κόσμο. Οι περιορισμοί κρατάνε αυτήν την ώρα δέσμιο των συνθηκών τόσο το εμπόριο προϊόντων όσο και των υπηρεσιών.
 • 17. Οι εξαγωγές υπηρεσιών της ε/κ πλευράς στην Τουρκία είναι πιθανόν να περιλαμβάνουν επιχειρηματικές υπηρεσίες, διαχείριση ναυτιλίας, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τουρισμό.
 • 18. Η εξομάλυνση των σχέσεων και η εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων και προτύπων αναμένεται να τριπλασιάσουν το εμπόριο εντός του νησιού. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και εισροές και από τις δύο πλευρές του νησιού μειώνοντας το κόστος τους και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους.
 • 19. Η επέκταση του διεθνούς εμπόριου αναμένεται επίσης να είναι πολύ σημαντική: οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών από την ε/κ πλευρά προς την Τουρκία θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 3,4% μέχρι το 2035.
 • 20. Το εμπόριο μεταξύ της ε/κ πλευράς και της Τουρκίας παρεμποδίζεται από τη μη λύση του Κυπριακού, ενώ η πρόσβαση των Τ/Κ εμπόρων στον υπόλοιπο κόσμο περιορίζεται μόνο στην Τουρκία ως αποτέλεσμα της μη αναγνώρισής τους.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.