Φόρμα αναζήτησης

Εγκρίθηκε η συγχώνευση AstroBank – USB

O διευθύνων σύμβουλος της AstroBank Γ. ‘Αππιος ενημέρωσε χθες την ηγεσία της ΕΤΥΚ ότι εγκρίθηκε η συγχώνευση της τράπεζας με την USB. Σύμφωνα με εγκύκλιο της συντεχνίας των τραπεζικών υπαλλήλων έχει ήδη εξασφαλιστεί η απαιτούμενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και η διαδικασία βρίσκεται πλέον ένα βήμα πιο κοντά στο τέρμα.

«Πέραν της ενημέρωσης που είχαμε για την πρόοδο των διαδικασιών και του τρόπου με τον οποίο αυτή αναμένεται να προχωρήσει, σημαντικότατο μέρος της συζήτησης αποτέλεσε η πρόταξη της οργάνωσής μας για τη διασφάλιση του προσωπικού και των δύο εμπλεκόμενων τραπεζών. Ο κ. Γ. ‘Αππιος δήλωσε πως το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί προτεραιότητα και για τη διοίκηση της τράπεζας, και ανέφερε ότι, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, το σύνολο των συναδέλφων της USB Bank θα μεταφερθεί με όλα τα δικαιώματά του στην AstroBank. Η τράπεζα δεσμεύτηκε επίσης ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια των μετέπειτα εξελίξεων θα τηρεί ενήμερη την οργάνωσή μας, αναγνωρίζοντας ότι οι στόχοι και οι επιδιώξεις των δύο πλευρών είναι κοινές», τονίζεται στην εγκύκλιο.

Η ΕΤΥΚ αναφέρει στην ίδια εγκύκλιο ότι οι περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων θα αποτελούν πλέον, εκ των πραγμάτων, με βάση και τις εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μέρος της καθημερινότητας.

“Η ΕΤΥΚ, αφουγκραζόμενη τις ανησυχίες όλων των μελών της, σε κάθε περίπτωση, και μέσα από τις εμπειρίες που διαθέτει, εργάζεται πάντα με πρώτιστο στόχο τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των μελών της και ιδιαίτερα του ιερού δικαιώματος της εργασίας”, τονίζεται στην ίδια εγκύκλιο.