Φόρμα αναζήτησης

Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Προειδοποιεί για 11 κινδύνους

Στην εαρινή του έκθεση, τη δέκατη κατά σειρά, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο καταγράφει ένδεκα κινδύνους που μπορούν να ανατρέψουν τη θετική πορεία των δημόσιων οικονομικών. Η θεραπεία που υπέδειξε ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, Δημήτρης Γεωργιάδης, δεν είναι άλλη από την προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.
«Ποια είναι η απάντηση σε όλα αυτά τα θέματα; Μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις μεταρρυθμίσεις», τόνισε.
«Η κυπριακή οικονομία παραμένει, κυρίως λόγω του μεγέθους της, του υψηλού δανεισμού και της χαμηλής ανταγωνιστικότητας, ευάλωτη σε κινδύνους που πιθανόν να διαταράξουν τη θετική της πορεία, δημιουργώντας προβλήματα στα δημόσια οικονομικά και στη συμμόρφωση με το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο», αναφέρεται στην έκθεση.

Οι κίνδυνοι που καταγράφει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι:

Το ύψος των κρατικών δαπανών και το κρατικό μισθολόγιο.
Το Δημ. Συμβούλιο εκφράζει ακόμη μία φορά την ανησυχία του για το μέγεθος και την πορεία του κρατικού μισθολογίου. Ο κ. Γεωργιάδης έφερε ως παράδειγμα το γεγονός ότι αν και η Κύπρος διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό αστυνομικών, σε αναλογία πληθυσμού, στην ΕΕ, προωθούνται νέες προσλήψεις.

Κυπριακό Πρόγραμμα Επενδύσεων.
Το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα επηρεάζει ήδη άλλους τομείς της οικονομίας και συνολικά την αγορά ακινήτων. Για παράδειγμα, παρατηρείται αύξηση των ενοικίων χωρίς να υπάρχει ανάλογη αύξηση μισθών. Επιπλέον, το σχέδιο κινήτρων δημιουργεί έσοδα που δεν είναι μόνιμα, αλλά δαπάνες που είναι μόνιμες, όπως το σχέδιο που ανακοίνωσε πρόσφατα το Υπουργείο Εσωτερικών για την προσιτή κατοικία.
Ο κ. Γεωργιάδης αναγνώρισε ότι δεν μπορεί να σταματήσει απότομα το πρόγραμμα, γιατί θα δημιουργούσε προβλήματα, αλλά και ούτε μπορεί να συνεχιστεί επ’ άπειρον.

Επάρκεια συντάξεων.
Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει την ανάγκη άμεσης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος στην Κύπρο και ιδιαίτερα του δεύτερου (επαγγελματικά σχέδια συνταξιοδότησης), αλλά και του τρίτου πυλώνα (ατομικά σχέδια συνταξιοδότησης). Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η μη διασφάλιση επαρκούς σύνταξης για το σύνολο των πολιτών ως τον πιο μακροπρόθεσμο κίνδυνο, για την αντιμετώπιση του οποίου χρειάζονται άμεσα μέτρα. Αν δεν επιτευχθεί η επάρκεια, εκτός από τα κοινωνικά προβλήματα θα υπάρξει αρνητική επίπτωση και στα δημόσια οικονομικά.

Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.
Το Συμβούλιο θεωρεί επιτακτική ανάγκη τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας, το οποίο θα υποβοηθήσει στη μείωση των ΜΕΧ, αλλά και στην αποτελεσματική ανάπτυξη του τομέα των ακινήτων.

Γενικό Σχέδιο Υγείας.
Το Συμβούλιο έχει επανειλημμένα εκφράσει τις ανησυχίες του για τη βιώσιμη εφαρμογή του ΓεΣΥ, αλλά και την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Παιδεία.
Η Κύπρος συνεχίζει να καταγράφει αναλογικά υψηλές δαπάνες στον τομέα της παιδείας, με τα αντίστοιχα αποτελέσματα μέσα από έρευνες όπως της PISA, να παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Γραφειοκρατία / κλειστά επαγγέλματα.
Η γραφειοκρατία και τα εμπόδια δραστηριοποίησης σε πολλούς τομείς της οικονομίας εμποδίζουν την επιχειρηματικότητα και αποτρέπουν τις επενδύσεις, σημειώνει το Συμβούλιο στην έκθεσή του.

Δικαιοσύνη.
Ο τομέας της απονομής δικαιοσύνης στην Κύπρο παρουσιάζει αδυναμίες, κυρίως μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης και στη διεκπεραίωση υποθέσεων, οι οποίες δημιουργούν εμπόδια στην ανάπτυξη.

Κρατικά ελεγχόμενοι οργανισμοί.
Η έκθεση περιλαμβάνει ειδική αναφορά για τη Cyta. Τo Συμβούλιο τονίζει ότι παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τη Cyta, το όλο περιβάλλον δημιουργεί συνεχώς νέες προκλήσεις. Ο κ. Γεωργιάδης τονίζει ότι και η ΑΗΚ θα έρθει αντιμέτωπη με τον ανταγωνισμό.

Εξωτερικό περιβάλλον.
Η κυπριακή οικονομία παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη όσον αφορά τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις τις αγγλικής λίρας και του ρωσικού ρουβλιού, λόγω των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών με τις συγκεκριμένες χώρες. Επιπλέον, η Τουρκία έχει γίνει ελκυστικός προορισμός λόγω της μεγάλης υποτίμησης της τουρκικής λίρας κατά το 2018.

Μακροοικονομικές ανισορροπίες.
Η Κύπρος εξακολουθεί να παρουσιάζει αρνητικό ισοζύγιο στις τρέχουσες συναλλαγές και το υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος.