Φόρμα αναζήτησης

Διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα

Αύξηση 154 εκατ. ευρώ κατέγραψε το πρώτο πεντάμηνο του έτους το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στην Κύπρο σε σύγκριση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 ήταν 3,345 δισ. ευρώ σε σύγκριση με 3,8 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών την ίδια περίοδο ήταν 1,44 δισ. ευρώ σε σύγκριση με 2,07 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή, συνεπώς το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν 1,897 δισ. ευρώ το πρώτο πεντάμηνο του έτους σε σύγκριση με 1,743 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Όσον αφορά τις συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 ήταν 512,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 593,6 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2018. Επίσης, οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 ήταν 448,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 530,4 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2018.

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για την ίδια περίοδο ήταν 57,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 56,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή.