Δεκαπέντε μέρες παράταση στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου έχουν φυσικά πρόσωπα των οποίων το μεικτό εισόδημα  για το 2019 υπερβαίνει τις €19.500