Φόρμα αναζήτησης

Αύξησης κρατικής χορηγία προς Δήμους αν προχωρήσει η μεταρρύθμιση

Με σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ύστερα από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης έργων των δήμων, με βάση το ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου των δήμων, από δάνειο ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ που συνομολογήθηκε το 2015, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Πρόσθεσε πως το κράτος θα αποπληρώνει το οφειλόμενο κατά τη λήξη τοκοχρεολύσιο, το οποίο και θα αποκόπτεται από την κρατική χορηγία που αναλογεί στον κάθε δήμο.

Σε χαιρετισμό του κατά την 34η Γενική και Καταστατική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων, στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε πως αυτή “είναι μια ιδιαίτερα επωφελής απόφαση για τους δήμους, εφόσον πολλοί δήμοι αδυνατούν να εξασφαλίσουν δάνεια για την υλοποίηση των έργων τους, αλλά και σε περίπτωση που εξασφαλίσουν, οι όροι του δανείου δεν είναι καθόλου ευνοϊκοί σε σύγκριση με τους όρους που παραχωρεί η ΕΤΕπ. Η ευχέρεια αυτή διασφαλίζει την άμεση και απρόσκοπτη υλοποίηση έργων των δήμων”, πρόσθεσε.

Απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες στη συνέλευση, ο Πρόεδρος διευκρίνισε πως “αυτό που αποφασίστηκε είναι εάν το ποσοστό συμμετοχής για εκτέλεση ενός έργου ανέρχεται στο 30%, για αυτό το 30% θα μπορείτε να αποταθείτε για δανεισμό από την ΕΤΕπ, το κράτος θα αποπληρώνει το τοκοχρεολύσιο που οφείλεται κατά τη λήξη, αποκόπτοντας το βεβαίως από την κρατική χορηγία που σας παραχωρείτε”.

Αύξηση χορηγίας υπό προϋποθέσεις

Υπογράμμισε πως “μέσα από αυτό το δανεισμό δίδεται η ευχέρεια επιτάχυνσης εκτέλεσης των έργων”, ενώ σημείωσε παράλληλα πως η Κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να επανεξετάσει, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων, το ύψος της ετήσιας κρατικής χορηγίας προς τους δήμους που ανέρχεται στα 51 εκατομμύρια ευρώ.

Ομως, προαπαιτούμενο της επανεξέτασης, ανέφερε, είναι να προχωρήσει η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. “Θα μας δώσει άμεση ευχέρεια, διότι θα εξοικονομηθούν πόροι, θα νιώθουμε ότι δεν υπάρχει διασπάθιση δημόσιου χρήματος, για να μην επαναλάβουμε σφάλματα που έχουν διαπραχθεί δεκαετίες τώρα”, ανέφερε.

Επεσήμανε πως η μεταρρύθμιση αυτή κρίνεται ως απολύτως αναγκαία ούτως, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα του παρελθόντος, τα οποία οδήγησαν τους δήμους σε οικονομικά αδιέξοδα.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπογράμμισε πως προτεραιότητα της Κυβέρνησης αποτελούσε και αποτελεί η ενίσχυση και στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατ` επέκταση η αναβάθμιση και στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Ανέφερε ακόμη πως μία εκ των πλέον σημαντικών προτεραιοτήτων της παρούσας διακυβέρνησης αποτελεί ο εκσυγχρονισμός του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις και τις μελλοντικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Υπενθύμισε την απόφαση της 19ης του Ιούλη με την οποία η Κυβέρνηση ανέλαβε την αποπληρωμή των εγγυημένων δανείων των αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνολικού ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ, και πως παρά την οικονομική κρίση, ο ίδιος εξήγγειλε κατά τη διάρκεια παγκύπριων Επαρχιακών Συνελεύσεων με όλους τους τοπικούς φορείς το 2015 και το 2017 έργα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση συνολικού ύψους 1 δισεκατομμυρίου 217 εκατομμυρίων ευρώ.

Τι είπε ο Πετρίδης

Σε ομιλία του, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης είπε πως η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιβάλλεται και είναι μια αναγκαιότητα που όλοι αναγνωρίζουν γιατί το σύστημα είναι απαρχαιωμένο και εκ των πραγμάτων ξεπερασμένο.

Ανέφερε πως το ζητούμενο είναι να έχουμε βιώσιμες δομές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που να μπορούν να προσφέρουν περισσότερες, καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον φορολογούμενο, και να ενδυναμωθεί στην πράξη η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσω της ουσιαστικής μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων προς τις τοπικές αρχές, στο πλαίσιο μιας σωστά αυτοδιοικούμενης τοπικής κοινωνίας.

Είπε πως με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων οι τοπικές αρχές θα έχουν και τη διοικητική, την τεχνική και την οικονομική επάρκεια να διεκπεραιώσουν αυτές τις αρμοδιότητες, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σήμερα.

Ο κ. Πετρίδης επεσήμανε πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα είναι ένας πετυχημένος θεσμός όταν οι τοπικές αρχές – οι δήμοι και οι κοινότητες – θα έχουν λιγότερη επαφή ή δεν θα χρειάζεται να ζητούν να έχουν τόσο συχνή επαφή με τον Υπουργό Εσωτερικών ή με το Υπουργείο Εσωτερικών για να τους ζητούν να επιλύουν τα καθημερινά τους προβλήματα.

Επεσήμανε πως η κεντρική ιδέα της προτεινόμενης μεταρρύθμισης συνίσταται στην υποχρεωτική και δια νόμου συμπλεγματοποίηση κοινών υπηρεσιών τόσο σε τοπικό, όσο και σε επαρχιακό επίπεδο, ώστε να απελευθερωθούν πόροι που θα μπορούν να διατίθενται από τους δήμους και τις κοινότητες για άλλους σκοπούς.

Σημείωσε πως η δημιουργία επαρχιακών συμπλεγμάτων αλλά και τοπικών συμπλεγμάτων με αυξημένη διοικητική, επιστημονική και τεχνική επάρκεια θα δώσει τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές να αξιοποιήσουν τόσο τους ίδιους πόρους, αλλά και πόρους από όμορες τοπικές αρχές, ούτως ώστε να είναι σε θέση να ωριμάσουν γρήγορα έργα, να αξιοποιήσουν τα διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υλοποιήσουν μεγάλα έργα υποδομής.

Ο Βύρας ανησυχεί για τη μεταρρύθμιση

Εξάλλου, σε ομιλία του στη Συνέλευση, ο Πρόεδρος της `Ενωσης Δήμων Ανδρέας Βύρας επεσήμανε πως η `Ενωση αιτείται σταδιακής αύξησης της κρατικής χορηγίας σε επίπεδα που θα αναπληρώνουν σε κάποιο βαθμό τις μεγάλες περικοπές των τελευταίων χρόνων.

Αναφερόμενος στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είπε πως τόσο η νέα Εκτελεστική Επιτροπή της Ενωσης, όσο και οι προκάτοχοί της έχουν επανειλημμένα εκφράσει την ειλικρινή ανησυχία τους για την μη πρόοδο της πορείας προς τη μεταρρύθμιση.

Επεσήμανε πως η παρούσα στασιμότητα έχει ως συνέπεια των περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των δήμων. “Είναι μια κατάσταση αδικαιολόγητη, τη στιγμή που ορισμένες βασικές αρχές της μεταρρύθμισης έγιναν ήδη αποδεκτές από όλους”, ανέφερε.

Είπε πως στα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση δεν γίνεται καμία πρόβλεψη σχετικά με τους οικονομικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την αυτοτελή λειτουργία των αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ούτε γίνεται αναφορά για τα υφιστάμενα χρέη και όπως δεν έχει γίνει οποιαδήποτε οικονομοτεχνική μελέτη σχετικά με τη δημιουργία νέων δομών όπως τα επαρχιακά συμπλέγματα και τα επαρχιακά συμπλέγματα.

Ανέφερε εξάλλου πως η `Ενωση Δήμων υπογραμμίζει την ανάγκη για την ετοιμασία των αναγκαίων κανονισμών που να ρυθμίζουν τη λειτουργία των τοπικών συμπλεγμάτων και έχει ήδη υποβάλει κατάλογο με τις επικεφαλίδες των θεμάτων που πρέπει να ρυθμιστούν με τους κανονισμούς.

Περαιτέρω σημείωσε πως η `Ενωση Δήμων δεν απορρίπτει την ενοποίηση ή συγχώνευση δήμων, όμως είναι βασική της θέση ότι το θέμα αυτό πρέπει να εξεταστεί μετά τη δοκιμαστική λειτουργία των τοπικών συμπλεγμάτων, για κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί.

“Η τυχόν ενοποίηση να αποφασιστεί αφού αξιολογηθούν τα δεδομένα και τα στοιχεία που θα εξαχθούν από τη λειτουργία τους με αντικειμενικά κριτήρια και τα πραγματικά αποτελέσματα”, ανέφερε.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.