Φόρμα αναζήτησης

Αύξηση απασχόλησης στο δημόσιο τομέα το 4ο τρίμηνο του 2018

Η απασχόληση στον ευρύ δημόσιο τομέα αυξήθηκε το 4ο τρίμηνο του 2018, κατά 1,61% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 και κατά 2,29% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2018, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στην κεντρική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018 ήταν 68.351, με 62.414 στη Γενική Κυβέρνηση και 5.937 στις εταιρείες και επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την κυβέρνηση.

Πιο αναλυτικά, στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές η απασχόληση ανήλθε στα 51.915, 6.307 και 4.192 άτομα αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.085 άτομα ή 1,61%. Στην Κεντρική Κυβέρνηση υπάρχει αύξηση κατά 1.044 άτομα (1,83%) και στις εταιρείες και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 65 άτομα (1,11%) ενώ μείωση παρατηρείται στις Τοπικές Αρχές κατά 24 άτομα (-0,57%).

Συγκριτικά με το 3ο τρίμηνο του 2018, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.527 άτομα ή 2,29%. Η Κεντρική Κυβέρνηση παρουσίασε αύξηση κατά 1.577 άτομα (2,78%) και οι εταιρείες και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 16 άτομα (0,27%) ενώ οι Τοπικές Αρχές μειώθηκαν κατά 66 άτομα (-1,55%).

ΚΥΠΕ