Φόρμα αναζήτησης

Αυτό είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας.

Το νέο ΔΣ απαρτίζεται από τους:

Lars Kramer
Ιωάννης Α. Μάτσης (Εκτελεστικός ΔΣ / ΑΕΔ)
Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου
Kristofer Richard Kraus
Andrew Charles Wynn
Μάριος Μαραθεύτης
Marco Comastri
David Whalen Bonanno
Ειρένα Γεωργιάδου
Χρίστος Θεμιστοκλέους
Zion Bahloul
Δρ. Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου
Stephen John Albutt

Ο διορισμός Bahloul και Θεμιστοκλέους στο Διοικητικό Συμβούλιο υπόκειται στην έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίστηκε ο Ευριπίδης Πολυκάρπου, αντιπρόεδρος ο Andrew Charles Wynn και Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος ο Stephen John Albutt.

Οι Nasr, Chrystal και Σπανός είχαν αποσύρει την υποψηφιότητά τους για επανεκολγή και εκλογή αντίστοιχα ως μέλη του ΔΣ της Τράπεζας πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση.