Φόρμα αναζήτησης

Ασφαλιστικές εισφορές και σε εισοδήματα που αποκτούνται εκτός ΕΕ

Ασφαλιστικές εισφορές μπορούν να επιβληθούν και σε εισοδήματα που αποκτούνται εκτός ΕΕ, έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [...]

Read More...

Ασφαλιστικές εισφορές μπορούν να επιβληθούν και σε εισοδήματα που αποκτούνται εκτός ΕΕ, έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα, επί των εισοδημάτων από την περιουσία των Γάλλων υπηκόων που εργάζονται σε άλλο κράτος πλην των κρατών μελών της ΕΕ /EΟΧ ή της Ελβετίας.

Η σημερινή απόφαση έρχεται σε συνέχεια αποφάσεων του ΔΕΕ από το 2001 και το 2015, όπου το ΔΕΕ έκρινε πως δύο γαλλικές εισφορές κοινωνικού χαρακτήρα (δηλαδή η γενικευμένη εισφορά κοινωνικού χαρακτήρα – «CSG» – και η εισφορά για την εξόφληση του χρέους του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος– «CRDS») δεν μπορούσαν να επιβληθούν σε εισοδήματα που αποκτούν οι Γάλλοι πολίτες σε άλλες χώρες εντός ΕΕ / ΕΟΧ και Ελβετίας. Καθώς οι γαλλικές αρχές τροποποίησαν τη νομοθεσία τους, ώστε να εναρμονιστούν με τις τότε αποφάσεις του ΔΕΕ, έμενε να διευκρινιστεί τι καθεστώς θα είχαν τα εισοδήματα εκτός ΕΕ/ ΕΟΧ.

Μετά από ερώτημα του γαλλικού Conseil d’État (Συμβουλίου Επικρατείας) το ΔΕΕ έκρινε πως η συμμετοχή σε κοινωνική ασφάλιση σε κράτη εκτός ΕΕ/ ΕΟΧ δεν εμπίπτει στην αρχή της ελεύθερης διακίνησης και κατά συνέπεια τα αντίστοιχα εισοδήματα μπορούν να υπάγονται στις δύο γαλλικές εισφορές.

Send this to a friend