Φόρμα αναζήτησης

APS: Πωλήσεις πέραν των 20 εκατ. ευρώ

Σημαντική αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά η συμβολή της εταιρείας APS Debt Servicing Cyprus στην προσπάθεια που καταβάλλει η Κύπρος, για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Συγκεκριμένα, η APS Debt Servicing Cyprus προώθησε τις πωλήσεις ακινήτων αξίας πέραν των 20 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2019, μειώνοντας το χαρτοφυλάκιο ακινήτων που διαθέτει.

Ενδεικτικά ακίνητα που πωλήθηκαν (landmarks) είναι τα εξής τρία:

  • Γραφειακοί χώροι στον Άγιο Αντρέα για σκοπούς μετατροπής τους σε επαρχιακό δικαστήριο, στην τιμή περίπου των 3 εκατ. ευρώ.
  • Εμπορικό κτήριο στη Λεμεσό, οδός Ανεξαρτησίας στην τιμή πέραν των 7 εκατ. ευρώ.
  • Γραφειακοί χώροι στην είσοδο της Λευκωσίας (που σήμερα ενοικιάζονται στην Αστυνομική Διεύθυνση της Κύπρου) στην τιμή πέραν των 2 εκατ. ευρώ.