POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Anita Tuladhar στον «Π»: Η πανδημία «χτύπησε» νέους και γυναίκες


ΔΝΤ

Στη φάση της ανάκαμψης, η Κύπρος καλείται να δώσει προτεραιότητα στον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης σε ό,τι αφορά την ανισότητα, ειδικά για τους νέους και τις γυναίκες, που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Αυτό αναφέρει στον «Π» η επικεφαλής της ομάδας του ΔΝΤ για την Κύπρο Anita Tuladhar. Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη για την οικονομία της Κύπρου, η κ. Tuladhar προτείνει συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης των ανισοτήτων, μιλά για τα οφέλη και τα προβλήματα από την εισαγωγή ενός εθνικού κατώτατου μισθού και απευθύνει προειδοποίηση για τα οικονομικά του ΓεΣΥ.


Το τέλος της πανδημίας Covid-19 είναι αβέβαιο, αλλά σε κάποιο σημείο, με τους εμβολιασμούς, η πανδημία θα λήξει. Τι πρέπει να προσέξουν οι κυπριακές αρχές στη φάση της ανάκαμψης;

Στο εγγύς μέλλον, οι πολιτικές θα πρέπει να συνεχίσουν να επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της κρίσης στην υγεία και στον μετριασμό των αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Οι συνεχιζόμενες υποστηρικτικές πολιτικές είναι κρίσιμες για τον μετριασμό των μακροπρόθεσμων πληγών στην οικονομία. Στη φάση της ανάκαμψης εστιάζουμε σε τρία σημαντικά στοιχεία:

-Το πρώτο στην ανακατανομή των πόρων. Είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο και η εργασία κατανέμονται αποτελεσματικά και ομαλά σε βιώσιμες επιχειρήσεις και σε νέους τομείς δραστηριότητας. Η αποτελεσματική επίλυση του προβλήματος των ΜΕΔ και η βιώσιμη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη στήριξη νέων πιστώσεων και την οικονομική ανάκαμψη. Οι πολιτικές για την αγορά εργασίας πρέπει σταδιακά να μεταβαίνουν από τη διατήρηση των θέσεων εργασίας προς τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής ανακατανομής της εργασίας.

-Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση μιας χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψης. Οι ασκούμενες πολιτικές πρέπει να δώσουν προσοχή στον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης σε ό,τι αφορά την ανισότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τους νέους και τις γυναίκες, που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση.

-Η τρίτη προτεραιότητα είναι η σύνδεση της ανάκαμψης με την αντιμετώπιση μακροπρόθεσμων προκλήσεων. Τα μέτρα πολιτικής πρέπει επίσης να εστιάζονται στη βελτίωση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου κεφαλαίου, στη διευκόλυνση της ψηφιοποίησης και στη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία.

Άνιση ανάκαμψη

Στη δήλωση της πρόσφατης αποστολής του ΔΝΤ στην Κύπρο αναφέρεται ότι «οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν μια σταδιακή αλλά άνιση ανάκαμψη». Τι σας ανησυχεί και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η άνιση ανάκαμψη;

Μετά από μια συρρίκνωση 5,1% το 2020, προβλέπουμε ότι η οικονομία θα ανακάμψει μέτρια, κατά 3%, το 2021. Ωστόσο, οι οικονομικές προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες και θα εξαρτηθούν από τον ρυθμό διάθεσης των εμβολίων, από το εάν θα υπάρξουν νέα κύματα μολύνσεων, αλλά και από την ανάκαμψη των εμπορικών εταίρων της Κύπρου. Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτούνται συνεχείς υποστηρικτικές πολιτικές για τη διατήρηση της παραγωγικής ικανότητας της οικονομίας και την ελαχιστοποίηση των οικονομικών πληγών. Τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν ώστε να στοχεύουν βιώσιμες, αλλά ευάλωτες επιχειρήσεις (όπως στον τομέα του τουρισμού), και να βοηθήσουν στην αποφυγή περιττών πτωχεύσεων. Μέτρα που διευκολύνουν την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και ενθαρρύνουν την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων φερεγγυότητας. Στοχευμένα νέα μέτρα, όπως εγγυήσεις δανείων, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως κίνητρα για τις τράπεζες να παρέχουν πίστωση, παρέχοντας και την απαραίτητη ρευστότητα για την ανάκαμψη.

Κατώτατος μισθός

Μπορεί η εισαγωγή ενός εθνικού κατώτατου μισθού να μειώσει τις ανισότητες;

Η πανδημία οδήγησε σε επιδείνωση της εισοδηματικής ανισότητας. Η ανάλυσή μας δείχνει ότι έχει πιο αρνητικές επιπτώσεις στους νέους και στις γυναίκες. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, η ασκούμενη πολιτική πρέπει να επικεντρωθεί στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην εργασία και στη βοήθεια προς τους νέους για να βρουν θέσεις εργασίας. Βοήθεια για αναζήτηση εργασίας, κίνητρα για μερική απασχόληση και επιδοτήσεις μισθοδοσίας για το νεοπροσληφθέν προσωπικό είναι παραδείγματα τέτοιων τύπων πολιτικών. Ο κατώτατος μισθός θα μπορούσε να εξυπηρετήσει έναν διανεμητικό σκοπό διασφαλίζοντας ένα βασικό βιοτικό επίπεδο για τους εργαζόμενους. Ωστόσο, εάν η πολιτική ελάχιστων μισθών δεν είναι καλά σχεδιασμένη, μπορεί επίσης να αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις από το να προσλάβουν εργαζόμενους με χαμηλή ειδίκευση και να προκαλέσει απώλειες θέσεων εργασίας, επηρεάζοντας δυσανάλογα τους νέους. Επομένως, η εξέταση της εισαγωγής ενός εθνικού κατώτατου μισθού πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα και τις ευκαιρίες εργασίας για τους νέους.

Τα δημόσια οικονομικά

Η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα σημαντικό πρόγραμμα στήριξης της οικονομίας. Ταυτόχρονα, το δημόσιο χρέος έχει ανέλθει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ανησυχείτε για την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών;

Λόγω της οικονομικής κρίσης και του πακέτου δημοσιονομικής στήριξης, η κυβέρνηση κατέγραψε μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος αυξήθηκε απότομα το 2020. Ο προϋπολογισμός του 2021 προβλέπει μια σταδιακή βελτίωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου, υποστηριζόμενη από την οικονομική ανάκαμψη και την απόσυρση των μέτρων στήριξης της οικονομίας. Αυτό θα επιτρέψει στον δείκτη δημόσιου χρέους να αρχίσει να μειώνεται από φέτος.

Παρόλο που το επίπεδο του χρέους είναι αυξημένο και οι κίνδυνοι για τη βιωσιμότητα του χρέους έχουν αυξηθεί, ένα αρκετά μεγάλο απόθεμα μετρητών και το εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρηματοδότησης -που αναμένεται να παραμείνουν- θα προσφέρουν ένα μαξιλάρι για κάποιο χρονικό διάστημα, και επιτρέπουν η δημοσιονομική πολιτική να παραμείνει φιλική, προς το παρόν. Με την επαναφορά της οικονομίας σε μια σταθερή πορεία ανάκαμψη, η εστίαση της πολιτικής θα πρέπει σταδιακά να μετατοπιστεί στη διατήρηση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας. Απαιτείται αποτελεσματική κινητοποίηση των εσόδων και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών για να τεθεί το δημόσιο χρέος σε μια καθοδική πορεία.

Το ΓεΣΥ

Στο παρελθόν, είχατε εκφράσει την ανησυχία σας για το υψηλότερο, από το αναμενόμενο, κόστος του Γενικού Συστήματος Υγείας. Ανησυχείτε ακόμα;

Η εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) ήταν μια σημαντική διαρθρωτική μεταρρύθμιση. Παρέχει καθολική κάλυψη και επιτρέπει στους ασθενείς να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, η εφαρμογή της μεταρρύθμισης ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών. Η πανδημία άσκησε πίεση στο σύστημα υγείας, τόσο από άποψη ζήτησης υπηρεσιών όσο και από πλευράς χαμηλότερων εσόδων. Μακροπρόθεσμα, οι οικονομικές επιδόσεις και η αποτελεσματικότητα του ΓεΣΥ και η αυξανόμενη ζήτηση υγειονομικής περίθαλψης, που προκύπτει από την αυξημένη κάλυψη και τη γήρανση του πληθυσμού, θέτουν προκλήσεις στον προϋπολογισμό. Τα μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ΓεΣΥ κατά τη διάρκεια της πενταετούς μεταβατικής περιόδου είναι καθοριστικής σημασίας για τη συγκράτηση της πίεσης στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς.

Η αποδυνάμωση των εκποιήσεων κίνδυνος για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα

Στον τραπεζικό τομέα, παραμένει το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ). Το συνολικό τους επίπεδο έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια κυρίως μέσω των πωλήσεων δανείων. Ταυτόχρονα, οι εκποιήσεις, αλλά και οι διαδικασίες αφερεγγυότητας δεν λειτουργούν. Ποιες είναι οι εισηγήσεις σας προς τις κυπριακές αρχές;

Οι ισολογισμοί των τραπεζών έχουν ενισχυθεί, ωστόσο, υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο ΜΕΔ στα βιβλία των τραπεζών, καθώς και ο κίνδυνος νέων ΜΕΔ λόγω της πανδημίας. Επίσης, και τα ΜΕΔ που έχουν μεταφερθεί στις εταιρείες απόκτησης πιστώσεων πρέπει να τύχουν διαχείρισης. Η επίλυση των παλαιών και πιθανών νέων ΜΕΔ  από τις τράπεζες είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη της πιστωτικής επέκτασης και της οικονομικής ανάκαμψης. Η έγκαιρη αναδιάρθρωση των βιώσιμων επιχειρήσεων με εργαλεία αφερεγγυότητας -όπως ο εξεταστής- τα οποία μέχρι στιγμής είχαν περιορισμένη χρήση, θα είναι καθοριστικής σημασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα αποτελεσματικό πλαίσιο εκποιήσεων είναι κρίσιμο για την αντιμετώπιση στρατηγικών αθετήσεων και για την παροχή κινήτρων στους δανειολήπτες να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις αναδιάρθρωσης ή να επωφεληθούν από τα εργαλεία αφερεγγυότητας. Μετά τις τροποποιήσεις του 2018, η απειλή της εκποίησης οδήγησε σε μεγαλύτερη συνεργασία τραπεζών- δανειοληπτών και σε αποπληρωμές με μετρητά και αναδιαρθρώσεις. Προτεραιότητα τώρα πρέπει να είναι η συνέχιση των εκποιήσεων και η ταχεία αντιμετώπιση των αβεβαιοτήτων που προκάλεσαν οι τροποποιήσεις του 2019 (σ.σ. με την εμπλοκή του Χρηματοοικονομικού επιτρόπου). Οι τρέχουσες προτάσεις που συζητούνται στο Κοινοβούλιο δημιουργούν αβεβαιότητες. Αποδυναμώνουν τις προοπτικές για ανάκτηση εξασφαλίσεων, εξέλιξη που θα απαιτήσει τον σχηματισμό πρόσθετων προβλέψεων και σε αυξήσεις κεφαλαίου για τις τράπεζες. Η αντιστροφή των μεταρρυθμίσεων με την αποδυνάμωση του πλαισίου των εκποιήσεων αποτελεί κίνδυνο για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει και θα χρηματοδοτήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάκαμψης (Next Generation EU), το οποίο συνδυάζεται με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Από το 2016 και το τέλος του προγράμματος, πολλές μεταρρυθμίσεις κόλλησαν. Στη φάση της ανάκαμψης, ποιες μεταρρυθμίσεις αποτελούν προτεραιότητα;

Το Next Generation EU παρέχει μια καλή ευκαιρία για την Κύπρο για να αντιμετωπίσει τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο της πανδημίας και να διευκολύνει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Πιστεύουμε ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι ζωτικής σημασίας για την Κύπρο, την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού και τη διασφάλιση μιας ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Οι βασικές μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν: α) την ενίσχυση των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας, όπως επανεκπαίδευση και οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, β) την ψηφιακή διακυβέρνηση και την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών και γ) την επίσπευση της υιοθέτησης πολιτικών φιλικών προς το κλίμα. Η συνέχιση της δικαστικής μεταρρύθμισης είναι ζωτικής σημασίας για την καλύτερη εκτέλεση των εμπορικών αξιώσεων και την αποτελεσματική λειτουργία της διαδικασίας αφερεγγυότητας. Επιπλέον, η ενίσχυση της μεταρρύθμισης της δημοσίας υπηρεσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορούσε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, να βελτιώσει τη δημοσιονομική διαφάνεια και λογοδοσία και την παροχή υπηρεσιών.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.