Φόρμα αναζήτησης

Αναμείνατε στο ακουστικό σας για την ηλεκτρονική υποβολή φορολογίας

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοινώνει ότι θα γνωστοποιήσει την ημερομηνία κατά την οποία η δήλωση εισοδήματος ατόμου, θα είναι διαθέσιμη για ηλεκτρονική υποβολή μέσω της υπηρεσίας TAXISnet, καθώς και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες των φορολογουμένων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Τμήμα Φορολογίας διαβεβαιώνει ότι θα δοθεί όλος ο απαραίτητος χρόνος, ώστε οι φορολογούμενοι να μπορέσουν να συμμορφωθούν.

Σχετικές ειδοποιήσεις θα αποσταλούν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους χρήστες.

Στο παρόν στάδιο, το Τμήμα Φορολογίας προτρέπει όλους τους φορολογούμενους που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί στην υπηρεσία TAXISnet να το πράξουν, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αριθμό που τους έχει αποσταλεί στη διεύθυνση αλληλογραφίας τους.

Σχετικοί οδηγοί είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Για άλλες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας, στα ακόλουθα τηλέφωνα:

Λευκωσία           Λεμεσός         Λάρνακα      Πάφος           Αμμόχωστος
22446215          25803717      24803590    26804398      23811856
22446191          25803737      24803705    26804364      23811436
22446192          25803799                                             23811518
22446194          25803797      24803725    26804365      23812149
22446213          25803796                                             23811457
22446202          25803765      24803625    26804366      23812160
22807492          25803786                                             23811453
22807415          25803783                                             23811490
22807409                                                                      23811458

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Υπηρεσία TAXISnet : https://taxisnet.mof.gov.cy
Ηλ. Ταχυδρομείο : taxisnet@mof.gov.cy
Τμήμα Φορολογίας : www.mof.gov.cy/tax
You Tube channel : Tax Department Cyprus