Φόρμα αναζήτησης

Μπλόκο στις απάτες ΦΠΑ: Αλλαγές στο εμπόριο κινητών τηλεφώνων

Φρένο στις απάτες ΦΠΑ τύπου καρουζέλ (δηλαδή μέσω αλλεπάλληλων συναλλαγών που έχουν στόχο την παράνομη ανάκτηση φόρου που δεν καταβλήθηκε) επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Οικονομικών στοχεύοντας στους αδύναμους κρίκους, όπως προκύπτει από την κυπριακή εμπειρία: την κατασκευαστική βιομηχανία και το εμπόριο κινητών τηλεφώνων και προϊόντων τεχνολογίας.

Οι απάτες τύπου καρουζέλ αποτελούν ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα και ο ”Π” συνέβαλε στην ανάδειξή του μετέχοντας στην πανευρωπαϊκή δημοσιογραφική έρευνα «Grand Theft Europe» (#GrandTheftEurope), την οποία συντόνισε ο γερμανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός CORRECTIV.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι κάθε χρόνο χάνονται 50 δισ. ευρώ από τις τσέπες των Ευρωπαίων, μέσω πολύπλοκων συναλλαγών τύπου καρουζέλ, με τους εγκληματίες να συλλέγουν ΦΠΑ τον οποίο δεν αποδίδουν.

Στο πλαίσιο της έρευνας ο πρώην υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης είχε δηλώσει ότι έχουν ετοιμαστεί συγκεκριμένες νομοθετικές τροποποιήσεις που κρίνονται αναγκαίες.

Τι αλλάζει
Το σχετικό νομοσχέδιο προωθήθηκε στη Βουλή και φέρνει αλλαγές στη νομοθεσία περί ΦΠΑ με στόχο την πάταξη της απάτης, αλλά και την ενίσχυση της εισπραξιμότητας.

Ειδικότερα:

 • Η αντίστροφη χρέωση, δηλαδή η απόδοση του ΦΠΑ από τον λήπτη, επεκτείνεται για υπηρεσίες ή υπηρεσίες μαζί με αγαθά που παρέχονται στα πλαίσια κατασκευής, μετατροπής, κατεδάφισης, επιδιόρθωσης ή συντήρησης οικοδομής ή οποιουδήποτε έργου πολιτικής μηχανικής, όταν λαμβάνονται από οποιοδήποτε πρόσωπο, έστω και μη εγγεγραμμένο στο Φορολογικό Μητρώο.
  Ο μηχανισμός της αντίστροφης χρέωσης αποτελεί ένα άμεσο μέτρο αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ, ο οποίος ήδη εφαρμόζεται στην κατασκευαστική βιομηχανία από το 2012. Το Τμήμα Φορολογίας είχε εντοπίσει ότι σε αρκετές περιπτώσεις εργολάβοι εγγράφονταν στο Μητρώο ΦΠΑ και παρείχαν σχετικές υπηρεσίες χρεώνοντας τον ανάλογο ΦΠΑ εκροών στα τιμολόγιά τους. Εισέπρατταν τα χρήματα από τους πελάτες αλλά δεν απέδιδαν τον σχετικό ΦΠΑ, ενώ οι πελάτες τους διεκδικούσαν τον ΦΠΑ εισροών που χρεώθηκαν. Έτσι το κράτος επέστρεφε ΦΠΑ το οποίο δεν είχε εισπράξει. Με την αντίστροφη χρέωση δεν υπάρχει ανταλλαγή χρημάτων για σκοπούς ΦΠΑ, αλλά ο φόρος αποδίδεται από τον λήπτη και όχι από τον πάροχο.
 • Το σύστημα της αντίστροφης χρέωσης θα εφαρμόζεται και στον τομέα κινητών τηλεφώνων, και παρόμοιων αγαθών.
 • Εισάγεται χρηματική επιβάρυνση 500 ευρώ για κάθε φορολογική περίοδο, με μέγιστο ποσό τις 5.000 ευρώ, για φορολογούμενους που παραλείπουν να συμμορφωθούν με οποιοδήποτε από τα άρθρα του νόμου, που προβλέπουν απόδοση του ΦΠΑ με τον μηχανισμό της αντίστροφης χρέωσης.

Εισπραξιμότητα
Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της εισπραξιμότητας του φόρου προβλέπονται τα εξής:

 • Αναστολή καταβολής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, όταν ο φορολογούμενος έχει παραλείψει να υποβάλει τη δήλωση εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Bεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, μέχρι το πρόσωπο να συμμορφωθεί.
 • Περιορισμός του δικαιώματος διεκδίκησης του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ εντός έξι (6) ετών από το τέλος της φορολογικής περιόδου εντός της οποίας προέκυψε.
 • Αύξηση της χρηματικής επιβάρυνσης για μη έγκαιρη υποβολή φορολογικής δήλωσης για ΦΠΑ από 30 ευρώ σε 100 ευρώ, με σκοπό αύξηση των ποσοστών συμμόρφωσης των φορολογουμένων.
 • Εισάγεται χρονικός περιορισμός για την υποβολή ένστασης στον έφορο. Η εν λόγω διάταξη προβλέπει χρονικό περιορισμό εξήντα (60) ημερών, που θεωρείται εύλογο χρονικό διάστημα για την άσκηση αυτού του δικαιώματος από τους φορολογούμενους.
 • Εισάγονται νέες διατάξεις για εγγραφή μη εγκατεστημένων στη Δημοκρατία υποκειμένων στον φόρο προσώπων που πραγματοποιούν φορολογητέες συναλλαγές ανεξάρτητα από τον κύκλο εργασιών τους στη Δημοκρατία με σκοπό τη συμμόρφωση με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Τροποποιείται ο ορισμός της έννοιας «ανακαίνιση», έτσι ώστε να διευκρινίζεται ότι περιλαμβάνονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, πέντε τοις εκατό (5%), και οι προσθήκες σε ιδιωτική κατοικία για την οποία έχουν παρέλθει τρία έτη από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτή.
 • Αντικαθίσταται διάταξη που αφορά τη διαγραφή χρεών με βάση διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, με νέα διάταξη που προβλέπει ότι χρέη που δημιουργήθηκαν με βάση την περί ΦΠΑ νομοθεσία, που δεν μπορούν να εισπραχθούν λόγω των περιστάσεων του οφειλέτη, διαγράφονται με βάση τον περί Λογιστικής και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο.

Τι είναι και πώς στήνεται μια απάτη τύπου καρουζέλ

Οι απάτες στον ΦΠΑ τύπου καρουζέλ είναι πολύπλοκες και δύσκολα ανιχνεύσιμες, καθώς καλύπτονται πίσω από πραγματικές συναλλαγές. Όπως προκύπτει και από το όνομα της απάτης, καρουζέλ, εγκληματικά δίκτυα και απατεώνες στήνουν μια σειρά από συναλλαγές, με την εκκίνηση να αποτελεί μια ενδοκοινοτική συναλλαγή, μέσα από τις οποίες ανακτάται παράνομα ΦΠΑ. Η μεγαλύτερη δυσκολία στον εντοπισμό και τη στοιχειοθέτηση των υποθέσεων είναι ότι οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους δεν έχουν ιδέα ότι μετέχουν σε απάτη. Σε ένα καρουζέλ μπορεί να υπάρξουν ακόμη και 100 ενδιάμεσες συναλλαγές, με την πλειοψηφία των εμπλεκόμενων να μην γνωρίζει ότι χρησιμοποιήθηκε ως «απομονωτής» για να χαθούν τα ίχνη των πραγματικών δραστών.

Ένα παράδειγμα

Πώς στήνεται ένα καρουζέλ;

Πρώτο βήμα: Ο κύκλος της απάτης ξεκινά με την «Εταιρεία Α», που βρίσκεται στο «Κράτος Μέλος 1» η οποία πωλεί αγαθά στην «Εταιρεία Β» στο «Κράτος Μέλος 2». Η «Εταιρεία Α» δεν επιβάλλει ΦΠΑ επί της συναλλαγής. Αυτές οι συναλλαγές, όμως, δηλώνονται στο σύστημα VIES, ένα ηλεκτρονικό σύστημα στο οποίο οι επιχειρήσεις καταχωρούν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές τους, προϊόντων και υπηρεσιών.

Δεύτερο βήμα: Όταν η «Εταιρεία Β», που απέκτησε τα αγαθά χωρίς να καταβάλει ΦΠΑ, προχωρήσει σε πώληση των αγαθών στην «Εταιρεία Γ», ας πούμε για 100.000 ευρώ, εντός του «Κράτους Μέλους 2», η πράξη θα περιλαμβάνει ΦΠΑ του «Κράτους Μέλους 2», για παράδειγμα 19%, εφόσον αποτελεί εγχώρια παράδοση αγαθών. Κανονικά, η «Εταιρεία Β» είναι υποχρεωμένη να δηλώσει και να καταβάλει τον ΦΠΑ που εισέπραξε, δηλαδή 19.000 ευρώ. Η «Εταιρεία Β», όμως, αποτελεί τον λεγόμενο «εξαφανισμένο έμπορο» και δεν θα καταβάλει τελικά ΦΠΑ που εισέπραξε από την «Εταιρεία Γ».

Τρίτο βήμα: Οι συναλλαγές συνεχίζονται με πωλήσεις εντός του «Κράτους Μέλους 2», από την «Εταιρεία Γ» στην «Εταιρεία Δ», που μεταπωλεί στην «Εταιρεία Ε». Οι έμποροι μετά την «Εταιρεία Β», οι λεγόμενοι «απομονωτές», έχουν επιβάλει, εισπράξει και αποδώσει κανονικά στις αρχές τον ΦΠΑ. Η «Εταιρεία Ε» πωλεί τα ίδια αγαθά πίσω στην «Εταιρεία Α» στο «Κράτος Μέλος 1», όπου δεν επιβάλλεται ΦΠΑ εφόσον εφαρμόζεται η διπλή καταχώριση από την «Εταιρεία Α». Οι απατεώνες ρυθμίζουν τις τιμές πώλησης μεταξύ των διαφόρων εταιρειών με τέτοιο τρόπο που η συναλλαγή να είναι κερδοφόρα, για τις εταιρείες που συμμετέχουν, δίχως να γνωρίζουν κατ’ ανάγκη πως αποτελούν πιόνια της απάτης. Η αντίστροφη χρέωση «σπάει» το καρουζέλ. Στο παράδειγμά μας, με την αντίστροφη χρέωση η «Εταιρεία Γ» είναι υπόχρεη να καταβάλει τον ΦΠΑ.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.