Φόρμα αναζήτησης

ΑΗΚ: Επιτέλους πάνε για αποθειώσεις

Ούτε το Υπουργείο ούτε κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα έχουμε φυσικό αέριο αρχές του 2020,συνεπώς η ΑΗΚ προχωρεί σε εγκατάσταση αποθειώσεων [...]

Read More...

Μια επιστολή του υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη προς την ΑΗΚ, για τον χρόνο πιθανής έλευσης του φυσικού αερίου στην Κύπρο, ανοίγει τον δρόμο για να ληφθεί επιτέλους η καυτή απόφαση για εγκατάσταση συστημάτων αποθείωσης σε δύο μονάδες στο Βασιλικό, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος οι μονάδες αυτές (συνολικής ισχύος 260 μεγαβάτ) να απενεργοποιηθούν από την ΕΕ αρχές του 2020 λόγω απόκλισης από τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις του κοινοτικού κεκτημένου.

Η ΑΗΚ εδώ και περίπου έναν χρόνο είχε ζητήσει από το Υπουργείο Ενέργειας να ενημερώσει κατά πόσο είναι διασφαλισμένη η εισαγωγή φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή μέχρι την 1/1/2020. Σε περίπτωση εισαγωγής αερίου από τη ΔΕΦΑ μέχρι τον Ιανουάριο του 2020, οι μονάδες αποθείωσης στους ατμολέβητες 1 και 2 στο Βασιλικό δεν θα είναι απαραίτητες. Σε αντίθετη περίπτωση, η εγκατάσταση των αποθειώσεων είναι προϋπόθεση για να συνεχίσουν να λειτουργούν οι δύο ατμολέβητες, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την κάλυψη της ζήτησης ρεύματος. Αν και αρχικά η ΔΕΦΑ υποστήριζε στις διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Ενέργειας και άλλους φορείς ότι είναι δυνατή η έλευση αερίου αρχές του 2020, οι εξελίξεις που ακολούθησαν προκάλεσαν αμφιβολίες, εν μέσω των οποίων η διαμόρφωση άποψης από το υπουργείο για την έγκαιρη παραλαβή του πρώτου φορτίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ήταν δύσκολη και παρακινδυνευμένη.

Καθώς τα χρονικά περιθώρια πίεζαν την ΑΗΚ (υπάρχει κίνδυνος να μην προλάβει να εγκαταστήσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2020 τις δύο αποθειώσεις), η Αρχή Ηλεκτρισμού πίεζε με τη σειρά της το υπουργείο για να τοποθετηθεί δεσμευτικά επί του κρίσιμου ερωτήματος της ημερομηνίας παραλαβής φυσικού αερίου.

Τελικά, όπως πληροφορείται ο «Πολίτης», πρόσφατα ο υπουργός Ενέργειας με επιστολή του στην ΑΗΚ ξεκαθαρίζει εν μέρει την κατάσταση και εμμέσως ανάβει πράσινο φως στην Αρχή για λήψη των αποφάσεων που θα διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή της με τις εναρμονιστικές πρόνοιες που αφορούν την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου και άλλων ρύπων. Με την επιστολή του, ο κ. Λακκοτρύπης ενημερώνει ότι παραμένει ως στόχος η έλευση φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή μέχρι τις αρχές του 2020. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι σε εξέλιξη από τη ΔΕΦΑ διαδικασίες προσφοροδότησης, η χρονική κατάληξη των οποίων δεν είναι για την ώρα προβλέψιμη. Επί της ουσίας, ο υπουργός ενημερώνει την ΑΗΚ ότι δεν μπορεί να τη βεβαιώσει ότι από 1/1/2020 θα είναι διαθέσιμο το φυσικό αέριο στις μονάδες της. Είναι πιθανή μια ολιγόμηνη καθυστέρηση ή ακόμα και μια μεγαλύτερης διάρκειας καθυστέρηση. Σε τέτοια περίπτωση, σύμφωνα με τον κ. Λακκοτρύπη, θα γίνουν διαβουλεύσεις με την ΕΕ για κάποια παράταση στην ενεργοποίηση των νέων, αυστηρότερων προνοιών της νομοθεσίας που αφορούν τις εκπομπές ρύπων, ώστε να επιτραπεί η συνέχιση της λειτουργίας των δύο συγκεκριμένων (και απαραίτητων) ατμολέβητων στο Βασιλικό. Ωστόσο, ούτε η ανταπόκριση της ΕΕ σε ένα τέτοιο αίτημα μπορεί να προβλεφθεί σήμερα. Υπό αυτά τα δεδομένα, η ΑΗΚ καλείται να πάρει η ίδια τις αποφάσεις που θα διασφαλίσουν απρόσκοπτη παραγωγή ρεύματος για κάλυψη των αναγκών μετά τον Ιανουάριο του 2020, εντός των υποχρεώσεων που δημιουργεί η νέα κοινοτική νομοθεσία.

Πώς προχωρεί

 

Είναι σαφές από την επιστολή Λακκοτρύπη ότι ουδείς σε αυτή τη φάση μπορεί να βεβαιώσει ότι οι διαδικασίες της ΔΕΦΑ θα καρποφορήσουν έγκαιρα, συνεπώς η ΑΗΚ πρέπει να λάβει την απόφαση για την εγκατάσταση των δύο αποθειώσεων με γνώμονα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία και όχι τις προθέσεις της κυβέρνησης και της ΔΕΦΑ για εισαγωγή φυσικού αερίου.

Πληροφορούμαστε ότι κλιμάκιο του δ.σ. της ΑΗΚ ήδη συζήτησε το θέμα, σε συνεννόηση με τη διεύθυνση, και είναι θέμα χρόνου να ληφθεί τελική απόφαση. Ήδη η ΑΗΚ έχει προκηρύξει προσφορές για τις δύο αποθειώσεις, τις έχει αξιολογήσει και έδωσε 3 ή 4 παρατάσεις στην ισχύ των προσφορών, αναμένοντας την τοποθέτηση του υπουργού. Πληροφορούμαστε ότι βάσει των προσφορών το κόστος εγκατάστασης των αποθειώσεων θα ανέλθει στα 27 εκατομμύρια, έναντι 40 με 60 εκατ. που ήταν η πρόβλεψη όταν προκηρύσσονταν οι προσφορές.

Send this to a friend