Φόρμα αναζήτησης

Αγορά ομολόγων: Το Πεκίνο καλεί ξένες εταιρείες

Η Κίνα ανακοίνωσε το Σάββατο μία σειρά νέων μέτρων για την περαιτέρω φιλελευθεροποίηση των οικονομικών αγορών της χώρας, μετά από σύσκεψη των αρμόδιων οικονομικών αρχών.

Το Πεκίνο θα επιτρέψει σε επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό να δραστηριοποιούνται στην αγορά ομολόγων του διατραπεζικού συστήματος, σύμφωνα με την αρμόδια Επιτροπή Οικονομικής Σταθερότητας κι Ανάπτυξης.

Στο μεταξύ, το Πεκίνο προχώρησε στην έκδοση ομολόγων συνολικής αξίας 4 τρισ. γουάν (περίπου 588 δισεκατομμυρίων δολαρίων) τον Ιούνιο, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας.

Από το σύνολο αυτό της αξίας των ομολόγων, τα 899,55 δισ. γουάν ήταν ομόλογα των τοπικών περιφερειακών διοικήσεων της Κίνας, τα 593,66 δισ. γουάν ήταν εταιρικά ομόλογα, ενώ μεταξύ άλλων τα 134 δισ. γουάν ήταν ομόλογα που εκδόθηκαν με την εγγύηση περιουσιακών στοιχείων (1 δολάριο: 6,88 γουάν).