Θέμα ΔΗΣΥ προκύπτει από τον έλεγχο Οδυσσέα για προεκλογικά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 23.6.2017
Θέμα ΔΗΣΥ προκύπτει από τον έλεγχο Οδυσσέα για προεκλογικά
Υπερβολική για τον ελεγκτή η έκπτωση διαφημιστικών φορέων ύψους 163 χιλ. στον ΔΗΣΥ. Τύχαμε έκπτωσης επειδή ήμασταν οι καλύτεροι πελάτες, απαντά ο ΔΗΣΥ

Αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας βρίσκονται από χθες, όπως ορίζει ο περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος, οι εκθέσεις για τη νομιμότητα των προεκλογικών δαπανών των 10 πολιτικών κομμάτων που κατήλθαν στις βουλευτικές της 22ας Μαΐου 2016 (βλ. πίνακας).


Παρόλο που ο γενικός ελεγκτής δεν προέβη σε συνολικές διαπιστώσεις, επιφυλασσόμενος να επανέλθει με συμπληρωματική έκθεση ευρημάτων για κάθε κόμμα όταν θα ελεγχθούν οι οικονομικές τους καταστάσεις για το 2016, το σημαντικότερο των ευρημάτων του είναι πως τα κόμματα δεν καταχώρισαν τις εκπτώσεις που τους παραχωρήθηκαν από διάφορους διαφημιστικούς φορείς ως «μη χρηματικές εισφορές» στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών, ενώ δεν έχουν εκδοθεί αποδείξεις που να περιγράφουν τη φύση αυτής της εισφοράς. Το θέμα της παραχώρησης εκπτώσεων από διαφημιστικούς φορείς καταγράφεται σε αρκετές καταστάσεις, χωρίς ωστόσο τα ποσά να υπερβαίνουν τις 10 χιλιάδες ευρώ ανά κόμμα, πλην του ΔΗΣΥ.


Σύμφωνα με την έκθεση του κ. Μιχαηλίδη για τον ΔΗΣΥ, που ξόδεψε περί το ένα εκατ. για την προεκλογική του, προκύπτει πως του παραχωρήθηκαν εκπτώσεις από διάφορους διαφημιστικούς φορείς συνολικού ύψους 163.575 ευρώ! Μάλιστα η έκπτωση που παραχωρήθηκε από ένα εκ των διαφημιστικών φορέων υπερβαίνει το ποσό των 50 χιλ. ευρώ που αποτελεί, βάσει του νόμου, όριο για ιδιωτικές εισφορές. Ο κ. Μιχαηλίδης υπογραμμίζει πως για αυτήν την ενδεχόμενη υπέρβαση θα γίνει πλήρης και ολοκληρωμένος έλεγχος κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του ΔΗΣΥ για το 2016. Δέον να σημειωθεί ότι ο ΔΗΣΥ, στηριζόμενος σε νομική γνωμάτευση, διαφωνεί με τη θέση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ότι οι εκπτώσεις αποτελούν μη χρηματικές εισφορές και απέδωσε το μεγάλο ποσό της έκπτωσης στο γεγονός ότι το κόμμα δαπάνησε μεγάλα ποσά στις διαφημιστικές του εκστρατείες και εξέφρασε την άποψη ότι το παραχωρηθέν ποσοστό της έκπτωσης (40% περίπου της αρχικής αξίας των τιμολογίων) αποτελεί συνήθη εμπορική πρακτική στον τομέα των διαφημίσεων. Συγκεκριμένα, το κόμμα, σε επιστολή ημερ. 9/5/2017, προς την Ελεγκτική, αναφέρει ότι «καμιά ιδιαίτερη μεταχείριση είχε ο ΔΗΣΥ, όσον αφορά τις διαφημίσεις. Τύχαμε έκπτωσης, όχι επειδή είμαστε ο ΔΗΣΥ, αλλά απλά γιατί την εν λόγω περίοδο ήμασταν ο καλύτερος και μεγαλύτερος πελάτης των διαφημιστικών φορέων για την πολιτική διαφήμιση».


Τούτων λεχθέντων, για σκοπούς διαφάνειας ο γεν. ελεγκτής αναφέρει στην έκθεσή του πως ο επικεφαλής του δικηγορικού γραφείου που γνωμοδότησε για το θέμα στον ΔΗΣΥ είναι και πρόεδρος του δ.σ. και μέτοχος στον διαφημιστικό φορέα που παρουσιάζει την υπέρβαση του ορίου των 50 χιλ. ευρώ. Για το θέμα των εκπτώσεων η Ελεγκτική Υπηρεσία προτίθεται να ζητήσει γνωμάτευση από τον γενικό εισαγγελέα.


Βάζουν και στην τσέπη από έκτακτη χορηγία


Οι αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών των προεκλογικών εκστρατειών των κομμάτων, όπως υποβλήθηκαν στην Ελεγκτική Υπηρεσία, διαφέρουν από αυτές στις οποίες καταλήγει μετά τον έλεγχό του ο γενικός ελεγκτής, ο οποίος μάλιστα με τη συμπερίληψη στα έσοδα των διαφημιστικών εκπτώσεων των οποίων έτυχαν τα κόμματα αλλά και σειρά άλλων αναπροσαρμογών βγάζει συνολικό πλεόνασμα 269.268 ευρώ την ώρα που τα στοιχεία, όπως κατατέθηκαν, άφηναν τα κόμματα με έλλειμμα 64 χιλ. ευρώ επί του συνόλου. Πάντως αν κάτι πρέπει να υπογραμμιστεί είναι πως η έκτακτη χορηγία που παραχωρείται στα κόμματα, τουλάχιστον όσον αφορά βουλευτικές εκλογές, αρκεί και με το παραπάνω για τα προεκλογικά τους έξοδα και όπως πληροφορείται ο «Π» το ύψος της κρατικής χορηγίας προς τα κόμματα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα θέσει ο γενικός ελεγκτής σε επικείμενες εκθέσεις του.


Συγκεκριμένα, ακόμη και χωρίς τη συμπερίληψη στα έσοδα των εκπτώσεων των οποίων έτυχε από διαφημιστικούς φορείς, ο ΔΗΣΥ έχει πλεόνασμα 20 και πλέον χιλιάδων ευρώ, ενώ το ΑΚΕΛ 70 χιλ. Με τις αναπροσαρμογές της Ελεγκτικής Υπηρεσίας το ΑΚΕΛ, που μεταξύ άλλων εκ παραδρομής δεν περιέλαβε στην κατάσταση την επιστροφή των 26 χιλ. ευρώ από τα παράβολα των υποψηφίων του, εμφανίζεται με πλεόνασμα 115 χιλ. ευρώ. Όμοια και η Συμμαχία Πολιτών η οποία ενώ στην κατάσταση που υπέβαλε εμφανίζεται με έλλειμμα 48.535 ευρώ, με τις αναπροσαρμογές προκύπτει να έχει και πλεόνασμα 83.355 ευρώ. Και αυτό γιατί στα έσοδά της είχε δηλώσει μόνο 95.030 ευρώ από εισφορές, ωστόσο είχε λάβει και έκτακτη χορηγία ύψους 159.253 ευρώ πριν από την υποβολή της αναλυτικής κατάστασης στον γενικό ελεγκτή. Δεν τη δήλωσε, όπως εξήγησε στην Ελεγκτική Υπηρεσία, γιατί δεν είχε λάβει ξεχωριστή ενημέρωση από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας για το ακριβές ποσό της έκτακτης χρηματοδότησης η οποία καταβλήθηκε μαζί με την τακτική χρηματοδότηση για το έτος 2016. Όσον αφορά την Αλληλεγγύη, η οποία επίσης έλαβε έκτακτη χρηματοδότηση από το κράτος στις 19/7/2016 ύψους 138.849 ευρώ, το εν λόγω ποσό, εκ παραδρομής, δεν περιλήφθηκε στην αναλυτική κατάσταση που υπέβαλε, παρόλο που αυτή ετοιμάστηκε μεταγενέστερα, στις 30/9/2016. Καταληκτικά σημειώνεται πως αν κάποιο κόμμα μπορεί να θεωρηθεί αδικημένο είναι το Κίνημα Οικολόγων που έλαβε έκτακτη χορηγία 58 χιλ. ευρώ, αφού αυτή βασίστηκε στα προηγούμενα ποσοστά του, ενώ των νεοεισερχομένων (π.χ. ΕΛΑΜ που εξασφάλισε χαμηλότερο ποσοστό) σε αυτά του 2016.


Γαρύφαλλα και Πάσχα


Από τις εκθέσεις του γενικού ελεγκτή για τις προεκλογικές εκστρατείες των κομμάτων προκύπτουν και τα εξής ενδιαφέροντα:  • Η Ελεγκτική Υπηρεσία διατηρεί τις επιφυλάξεις της κατά πόσο δαπάνες ύψους 1.724 ευρώ της ΕΔΕΚ, παρόλο που εμπίπτουν εντός της προεκλογικής περιόδου, σχετίζονται με την προεκλογική εκστρατεία του Κινήματος, παρόλο που το Κίνημα διαβεβαίωσε γραπτώς ότι αφορούν την προεκλογική του εκστρατεία. Συγκεκριμένα 1.314 ευρώ αφορούν την αγορά πέντε τηλεοράσεων και 110 ευρώ την αγορά γαρύφαλλων γα εκδήλωση νοσηλευτών.

  • Τις επιφυλάξεις της κατά πόσο σχετίζονται με την προεκλογική εκστρατεία διατηρεί η υπηρεσία και για δαπάνες ύψους 11.004 ευρώ από ΔΗΣΥ που αφορούν διαφημίσεις: 10.285 ευρώ για πασχαλινή διαφήμιση και 719 ευρώ για διαφήμιση για υγιεινή διατροφή.

  • Στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών της ΕΔΕΚ περιλήφθηκε ποσό ύψους 280 ευρώ που αφορά διαφημίσεις στο facebook οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο από 23/09/2015 μέχρι 29/01/2016 (εκτός της προεκλογικής περιόδου). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο, ως προεκλογική περίοδος ορίζεται η περίοδος που αρχίζει τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και λήγει την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Bild: Πιθανό να παγώσουν οι σχέσεις Γερμανίας-ΗΠΑ σε περίπτωση που ο Τραμπ εκλεγεί πρόεδρος
ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Πιθανό να παγώσουν οι σχέσεις Γερμανίας-ΗΠΑ σε περίπτωση που ο Τραμπ εκλεγεί πρόεδρος

Bild: Πιθανό να παγώσουν οι σχέσεις Γερμανίας-ΗΠΑ σε περίπτωση που ο Τραμπ εκλεγεί πρόεδρος

Ξεπέρασαν το 1,65 εκατ. οι αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο φέτος - Σταθερά πρώτοι οι Βρετανοί
ΚΥΠΡΟΣ

Ξεπέρασαν το 1,65 εκατ. οι αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο φέτος - Σταθερά πρώτοι οι Βρετανοί

Ξεπέρασαν το 1,65 εκατ. οι αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο φέτος - Σταθερά πρώτοι οι Βρετανοί

Η Ρομπέρτα Μέτσολα έδωσε τον λόγο στους Κύπριους ευρωβουλευτές: «Ευρωπαϊκό και όχι εθνικό ζήτημα το Κυπριακό»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ρομπέρτα Μέτσολα έδωσε τον λόγο στους Κύπριους ευρωβουλευτές: «Ευρωπαϊκό και όχι εθνικό ζήτημα το Κυπριακό»

Η Ρομπέρτα Μέτσολα έδωσε τον λόγο στους Κύπριους ευρωβουλευτές: «Ευρωπαϊκό και όχι εθνικό ζήτημα το Κυπριακό»

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Στους 42°C θα φτάσει ο υδράργυρος
ΚΥΠΡΟΣ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Στους 42°C θα φτάσει ο υδράργυρος

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Στους 42°C θα φτάσει ο υδράργυρος

Η Αϊσέ μιλά για πρώτη φορά στα ΜΜΕ - Το όνομά της ήταν σύνθημα έναρξης της 2ης φάσης της εισβολής
ΚΥΠΡΟΣ

Η Αϊσέ μιλά για πρώτη φορά στα ΜΜΕ - Το όνομά της ήταν σύνθημα έναρξης της 2ης φάσης της εισβολής

Η Αϊσέ μιλά για πρώτη φορά στα ΜΜΕ - Το όνομά της ήταν σύνθημα έναρξης της 2ης φάσης της εισβολής