Οι «Ως Δαμέ» διορθώνουν την ορθογραφία τους και γίνονται «Ως Δαμαί», μετά τις υποδείξεις του υπουργού Παιδείας

Η διόρθωση έγινε μετά από συζήτηση σε υψηλούς τόνους – κάποια στελέχη της Πρωτοβουλίας χρησιμοποίησαν ακραίες εκφράσεις τύπου «Δεν θα μας πει ο υπουργός Παιδείας στον νότο τι θα κάνουμε».