Φόρμα αναζήτησης

O Κώστας Καδής αποκαλύπτει στον «Π» τον σχεδιασμό για τα απορρίμματα

Είναι φανερό ότι ως κράτος έχουμε καθυστερήσει πολύ να λάβουμε μέτρα για τη διαχείριση των αποβλήτων, κάτι που βρίσκουμε σήμερα μπροστά μας. Οι σκυβαλότοποι έκλεισαν στο παρά ένα της επιβολής προστίμων, τα σχέδια για τους ΧΥΤΥ αποδείχτηκαν λανθασμένα, υπήρξε κακοδιαχείριση, η πολιτική για τα πράσινα σημεία αποδείχθηκε ημιτελής, ενώ και οι πολιτικές για την ανακύκλωση καθυστέρησαν επίσης… Για αυτό και σήμερα βρίσκουμε μπροστά μας σωρεία προβλημάτων στη διαχείριση. Σε συνέντευξή του στον «Π», ο υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής παραθέτει τη νέα στρατηγική για τη διαχείριση των σκουπιδιών, μιλά με ειλικρίνεια για τα υπαρκτά προβλήματα και εκτιμά ότι με τα έργα τα οποία προωθούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη διαχείριση των αποβλήτων, τα οποία θα υλοποιηθούν στην πλειονότητά τους μέσα στην επόμενη τριετία, θα αλλάξει συνολικά το τοπίο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων στην Κύπρο.

 

Είναι φανερό πως έχουμε καθυστερήσει πολύ να λάβουμε μέτρα στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων. Πώς διαχειρίζεστε όλο αυτό το «βουνό» που βρήκατε μπροστά σας;

Δεν σας κρύβω ότι θεωρώ τη διαχείριση των αποβλήτων τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να διαχειριστεί το υπουργείο μου αυτή την περίοδο. Στο θέμα αυτό έχουν συσσωρευτεί διαχρονικά μια σειρά από προβλήματα που συνδέονται με κατακερματισμό αρμοδιοτήτων, κακοδιαχείριση, λανθασμένες αποφάσεις, ακόμα και διαπλοκή. Επίσης, ως κοινωνία δεν έχουμε αντιληφθεί ακόμα τη σημασία της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων αλλά και το αντίθετο: τις αρνητικές επιπτώσεις μιας κακής διαχείρισης. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, και έχοντας πλέον ως υπουργείο αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διαμόρφωση πολιτικής για τη διαχείριση των αποβλήτων, προχωρούμε μεθοδικά και συγκροτημένα σε μια συνολική αναδιάρθρωση του συστήματος, μέσα από ενέργειες που κινούνται σε πέντε άξονες.

 

Η στρατηγική

Οι οποίοι είναι;

Πρώτον, δημιουργούμε το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο –νομοθεσίες και νέες πολιτικές– που αναμένεται ότι θα αλλάξει καθολικά τις διαδικασίες διαχείρισης των αποβλήτων στον τόπο μας. Τέτοιες πολιτικές είναι για παράδειγμα η διαλογή στην πηγή και η εφαρμογή του συστήματος «πληρώνω όσο πετώ». Δεύτερον, σχεδιάζουμε τα εργαλεία για τη στήριξη που θα δώσουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή των πολιτικών αυτών. Ο τρίτος άξονας συνδέεται με τη δημιουργία νέων υποδομών, όπως για παράδειγμα νέων πράσινων σημείων ή τη βελτίωση της λειτουργίας υφιστάμενων υποδομών, όπως των Μονάδων Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) του Πεντακώμου και της Κόσιης και των υφιστάμενων πράσινων σημείων. Ο τέταρτος άξονας συνδέεται με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, το οποίο θα κληθεί στο τέλος της μέρας να εφαρμόσει τις νέες πολιτικές. Και ο πέμπτος άξονας αφορά τη διοικητική αναδιάρθρωση και ενίσχυση του ίδιου του υπουργείου, ώστε να φέρει σε πέρας τη δύσκολη αποστολή στο θέμα αυτό. Με τα έργα που θα γίνουν στο πλαίσιο της στρατηγικής και τα οποία εκτιμούμε ότι θα υλοποιηθούν στην πλειονότητά τους μέσα στην επόμενη τριετία, θεωρούμε ότι θα αλλάξει συνολικά το τοπίο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων στην Κύπρο.

 

Καθοδήγηση από ΕΕ

Η Ευρώπη μας παρακολουθεί στενά στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων, διότι έχουμε και στόχους να πιάσουμε, έτσι δεν είναι;

Η κυβέρνηση βρίσκεται σε επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η τελευταία ενημέρωση που ζητούσε η Κομισιόν αφορούσε το κλείσιμο των δύο ανεξέλεγκτων χωματερών στον Κοτσιάτη και το Βατί, την εφαρμογή της Οδηγίας για τους χώρους υγειονομικής ταφής και της Οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα. Οι δύο παράνομοι χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, μετά από πολλές συζητήσεις και αφού είχαμε εδώ και πολλά χρόνια υπερβεί τα όρια που έθετε η ΕΕ, τερμάτισαν οριστικά τη λειτουργία τους στις 28 Φεβρουαρίου 2019 για όλα τα δημοτικά απόβλητα και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες αποκατάστασής τους.

 

Τι μας εισηγείται γενικότερα η ΕΕ για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας;

Μέσα από τις σχετικές εκθέσεις της, η Κομισιόν έχει προβεί σε σειρά εισηγήσεων προς την Κύπρο με στόχο την επίτευξη των στόχων της στη διαχείριση των αποβλήτων. Αυτές αφορούν κυρίως την ανάπτυξη της χωριστής συλλογής των οργανικών αποβλήτων, τη βελτίωση και επέκταση της χωριστής συλλογής, την παροχή σχετικής στήριξης προς τις τοπικές αρχές, την αξιοποίηση οικονομικών μέσων, κυρίως μέσα από τη θέσπιση συστημάτων τύπου «πληρώνω όσο πετώ», τη θέσπιση φόρου υγειονομικής ταφής, την εφαρμογή συστήματος εγγύησης και επιστροφής και βελτιώσεις στη λειτουργία των συλλογικών συστημάτων. Οι πέντε άξονες που έχω περιγράψει πιο πάνω και οι δράσεις που περιλαμβάνουν υιοθετούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις υποδείξεις και τις εισηγήσεις της Κομισιόν.

 

Στόχοι – υποχρεώσεις

Και ποιες είναι κ. υπουργέ οι υποχρεώσεις που έχουμε και που τρέχουμε να φτάσουμε;

Το 2020 πρέπει να φτάσουμε τον στόχο του 50%, ως προς το συνολικό βάρος της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, τουλάχιστον στα απόβλητα χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού και γυαλιού από τα οικιακά απόβλητα. Το 46% των δημοτικών αποβλήτων αφορά χαρτί, γυαλί, πλαστικό και μέταλλα. Για τα υλικά αυτά έχει επιτευχθεί για το 2017 ανακύκλωση του 30% σε σχέση με τον στόχο του 50% για το 2020. Ειδικά για τις συσκευασίες, το 2017 έχει επιτευχθεί ανακύκλωση που φτάνει το 87%. Παράλληλα, έχουν μειωθεί οι ποσότητες που καταλήγουν σε χώρους ταφής σε ποσοστά 60% για το 2017, από το 80% που ίσχυε το 2012 και ενώ είναι σημαντικά μικρότερο για το 2018, λόγω πρόσθετων λειτουργικών υποδομών.

 

Και μέχρι το 2030;

Στο πλαίσιο του πακέτου της κυκλικής οικονομίας και των τροποποιήσεων των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα απόβλητα έχουν τεθεί φιλόδοξοι μακροπρόθεσμοι στόχοι και αυξημένες υποχρεώσεις για μείωση της δημιουργίας αποβλήτων, αύξηση της διαλογής στην πηγή, αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων και σημαντική μείωση των αποβλήτων που προορίζονται για υγειονομική ταφή. Συγκεκριμένα, μέχρι το 2025 θα πρέπει να υπάρχει χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων, ενώ η χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων ρευμάτων θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, αφού η προετοιμασία για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των δημοτικών αποβλήτων θα πρέπει να ανέλθει σε 55% μέχρι το 2025, 60% μέχρι το 2030 και 65% μέχρι το 2035. Στόχος είναι, μέχρι το 2035, οι συνολικές ποσότητες αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής να μειωθούν στο 10% των συνολικών ποσοτήτων που παράγονται. Με την εφαρμογή των Κανονισμών που ετοιμάζονται, την επέκταση του Δικτύου Πράσινων Σημείων και την υλοποίηση των προγραμμάτων στήριξης, όπως και των υπόλοιπων μέτρων που ετοιμάζουμε, ευελπιστούμε ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας.

 

Πόσες μονάδες επεξεργασίας σκυβάλων χωρά η Κύπρος;

Είναι τελικά αρκετές οι δύο ΟΕΔΑ για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων στην ελεύθερη Κύπρο;

Προσωπική μου εκτίμηση, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές που σήμερα εφαρμόζονται στην ΕΕ, είναι ότι δεν χρειαζόμαστε άλλη μονάδα ΟΕΔΑ στην Κύπρο. Θεωρώ ότι τα απορρίμματα που φτάνουν σε αυτές τις μονάδες σταδιακά θα μειώνονται λόγω της εφαρμογής των νέων πολιτικών για διαλογή στην πηγή και αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης. Ωστόσο, θέλουμε να είμαστε πλήρως τεκμηριωμένοι και σίγουροι για τις αποφάσεις μας, και ως εκ τούτου έχουμε αποταθεί ως υπουργείο στην Ομάδα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS) για τεχνική υποστήριξη. Η υποστήριξη αυτή θα αφορά, μεταξύ άλλων, και το κατά πόσο είναι αναγκαία η αναβάθμιση του ΧΥΤΑ Πάφου σε Μονάδα ΟΕΔΑ, όπως επίσης και άλλες εναλλακτικές επιλογές. Περαιτέρω, αναμένουμε ότι η SRSS θα ανασκοπήσει τις πολιτικές μας και θα εισηγηθεί και οποιαδήποτε άλλα έργα ή ενέργειες απαιτούνται για την ορθή διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Το Πεντάκωμο

Το υλικό που παράγεται στην ΟΕΔΑ Πεντακώμου από τα υπολείμματα γιατί δεν μπορεί τελικά να καεί στο τσιμεντοποιείο; Ποιος ευθύνεται για αυτό; Είναι όντως υπό κατάρρευση εκεί η μονάδα;

Η Μονάδα ΟΕΔΑ Πεντακώμου παράγει δύο προϊόντα, τα οποία αναμενόταν ότι θα χρησιμοποιούνταν ως δευτερογενές καύσιμο στο Τσιμεντοποιείο Βασιλικού. Πρόκειται για το SRF που είναι ουσιαστικά η λάσπη που προκύπτει από την αναερόβια διαδικασία και το RDF που είναι το ανακτώμενο υλικό που μετά την επεξεργασία δεν είναι κατάλληλο για ανακύκλωση. Όλες οι παραγόμενες ποσότητες του SRF μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού για καύση, από τον Νοέμβριο του 2018. Σε σχέση με το RDF, αρχικά είχαν προωθηθεί συγκεκριμένες τροποποιήσεις στη Μονάδα, προκειμένου το υλικό να παράγεται στη μορφή που επιθυμεί το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού. Έτσι, κατέστη δυνατή η έναρξη δοκιμών καύσης, τον περασμένο Ιανουάριο. Κατά τις δοκιμές αυτές, διαπιστώθηκε ότι το RDF χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό υγρασίας, με αποτέλεσμα να μην είναι αποδεκτό από το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού για χρήση ως εναλλακτικό καύσιμο και ως εκ τούτου να ενταφιάζεται στη λεκάνη του ΧΥΤΥ της Μονάδας, εφόσον δεν υπήρχε οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή για τη διάθεσή του. Η ανάδοχος εταιρεία ισχυρίζεται ότι αιτία για το υψηλό ποσοστό υγρασίας του δευτερογενούς καυσίμου RDF είναι το ποσοστό υγρασίας στα εισερχόμενα απορρίμματα, το οποίο είναι πέραν του αναμενόμενου, θέση με την οποία το υπουργείο και το αρμόδιο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων διαφωνεί, θεωρώντας ότι είναι υποχρέωση του ίδιου του ανάδοχου να παραγάγει προϊόν με χαμηλή υγρασία, όπως προβλέπεται μέσα από τη σχετική σύμβαση.

 

Στο μικροσκόπιο

Και τι κάνετε προς αυτό;

Δεν έχουμε σταματήσει ούτε μια στιγμή να αναζητούμε την καλύτερη λύση στο πρόβλημα. Ορίσαμε ειδικούς εμπειρογνώμονες για διερεύνηση της κατάστασης και υποβολή εισηγήσεων. Βρισκόμαστε σε συνεχή διαβούλευση με τον ανάδοχο, αναζητώντας εναλλακτικές επιλογές διαχείρισης του προβλήματος σε συνεννόηση και με τον γενικό ελεγκτή. Για τις επιλογές αυτές συμβουλευόμαστε Τεχνικές Υπηρεσίες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, το Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι εγκρίθηκε η παραλαβή του έργου, παρά το γεγονός ότι, όπως φάνηκε εκ των υστέρων, αυτό παρουσίαζε τα συγκεκριμένα προβλήματα, όρισε επιτροπή για τη διενέργεια εις βάθος διοικητικής έρευνας. Στην επιτροπή συμμετέχουν εμπειρογνώμονες του ΕΤΕΚ και του υπουργείου.

 

Μπορεί να γίνει αναβάθμιση στην Κόσιη ώστε αντί να θάβονται τα υπολείμματα να παράγεται κάποιο είδος καυσίμου;

Το ερώτημα αυτό αναμένεται ότι θα απαντηθεί στο πλαίσιο των εισηγήσεων της Ομάδας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS), η οποία όπως προανέφερα κλήθηκε να παρέχει τεχνική υποστήριξη στο υπουργείο μας και θα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα.

 

«Η σωστή διαχείριση κοστίζει περισσότερο από την ανεξέλεγκτη ταφή»

Το αστικό περιβάλλον έγινε ένας απέραντος σκυβαλότοπος. Ποιες οι σκέψεις σας γύρω από το φαινόμενο αυτό;

Η κατάσταση αυτή δεν τιμά κανέναν μας, ούτε και την ίδια την κοινωνία. Θεωρώ αδιανόητο, με την πρώτη δυσκολία ή λόγω του όποιου κόστους, πολίτες να αποθέτουν τα απορρίμματά τους είτε σε άδεια οικόπεδα, είτε στη φύση. Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων αναπόφευκτα κοστίζει περισσότερο από την ανεξέλεγκτη ταφή τους που εφαρμόζαμε μέχρι σήμερα. Πρέπει όλοι μας, η κυβέρνηση, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες να αναλάβουμε την ευθύνη που μας αναλογεί.

 

Πράσινα σημεία

Είναι ξεκάθαρο πως υπάρχει και πρόβλημα με τη διαχείριση από πλευράς δήμων των απορριμμάτων στα πράσινα σημεία. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις δικές σας;

Τα πράσινα σημεία σχεδιάστηκαν την περίοδο 2010-2011 από το Υπουργείο Εσωτερικών – το οποίο διαχειριζόταν τότε τα θέματα των αποβλήτων, δημιουργήθηκαν και παραδόθηκαν την περίοδο 2016 έως 2018 και λειτούργησαν μετά από πολλές προσπάθειες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Θα ήθελα να τονίσω ότι τα πράσινα σημεία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από το κράτος για να εξυπηρετούν αποκλειστικά τους πολίτες και όχι τοπικές αρχές ή επαγγελματίες. Παρά τις ενστάσεις των κρατικών υπηρεσιών, όταν η λειτουργία τους εκχωρήθηκε στις τοπικές αρχές, αυτές αποφάσισαν να εναποτίθενται σε αυτά και δικά τους απόβλητα που προκύπτουν από τον καθαρισμό οικοπέδων, όπως κλαδέματα, έπιπλα κ.λπ. Παράλληλα, κατά τη λειτουργία ορισμένων πράσινων σημείων εντοπίστηκαν αδυναμίες που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με το ωράριο λειτουργίας τους και τη συνεργασία των τοπικών αρχών με τις εταιρείες που ανέλαβαν τη λειτουργία τους. Ως αποτέλεσμα των αδυναμιών αυτών, ορισμένα πράσινα σημεία δεν παρέχουν σήμερα προς τον πολίτη την ποιότητα των υπηρεσιών που θα επιθυμούσαμε. Για τη βελτίωση της κατάστασης, το υπουργείο μας έχει ξεκινήσει τη διαδικασία τόσο της πύκνωσης του δικτύου των πράσινων σημείων με τη δημιουργία νέων όσο και της βελτίωσης της λειτουργίας των υφιστάμενων. Στην παρούσα φάση, εξετάζεται μεταξύ άλλων κατά πόσο θα μπορούσε να δημιουργηθεί κατάλληλος χώρος, στον οποίο οι τοπικές αρχές και οι επαγγελματίες θα μπορούν να μεταφέρουν τα απόβλητά τους (πράσινα και ογκώδη απόβλητα) ούτως ώστε να αποφορτιστούν τα πράσινα σημεία, όπως επίσης και η δημιουργία χώρων για απόθεση επίπλων και άλλων αντικειμένων που είναι κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση.

 

Πρόστιμα 4000 ευρώ

Είναι ορθή κατά τη γνώμη σας η πολιτική για τη δημιουργία πράσινων σημείων ή απλώς ταλαιπωρεί τους πολίτες;

Θεωρούμε ότι το Δίκτυο Πράσινων Σημείων, έστω και με τις αδυναμίες που αναφέραμε πιο πάνω και που προσπαθούμε να διορθώσουμε, δίνει στους πολίτες την υποδομή για τη χωριστή εναπόθεση ειδικών ρευμάτων αποβλήτων οικιακής προέλευσης, τα οποία δεν συλλέγονται από το συμβατικό σύστημα συλλογής των οικιακών αποβλήτων. Βρισκόμαστε επίσης σε επαφή τόσο με τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και με τους ανάδοχους διαχειριστές των πράσινων σημείων, μελετώντας τη βελτίωση του όλου συστήματος. Για παράδειγμα, μελετάται από συγκεκριμένες αρχές η παροχή υπηρεσίας για τη μεταφορά ορισμένων κατηγοριών αποβλήτων, όπως των επίπλων και των κλαδεμάτων, με κάποια χρέωση. Επίσης, έχουμε συμφωνήσει με τους δήμους, να μας αποστείλουν ονόματα ατόμων που θα οριστούν με δικό μου διάταγμα ως επιθεωρητές και θα μπορούν να επιβάλλουν σημαντικά εξώδικα πρόστιμα στις περιπτώσεις παράνομης απόθεσης απορριμμάτων. Επειδή τα πρόστιμα αυτά είναι υψηλά –φτάνουν τις 4000 ευρώ– θεωρούμε ότι το μέτρο αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά. Ωστόσο, η ολιστική αντιμετώπιση της κατάστασης που περιγράψατε θα έρθει μέσα από την εφαρμογή όλων των δράσεων που περιλαμβάνονται στους πέντε άξονες της αναθεωρημένης μας στρατηγικής, οι πλείστες εκ των οποίων έχουν ορίζοντα υλοποίησης εντός των επόμενων δύο έως τριών ετών.

 

Με προπληρωμένη σακούλα το «όσο πετώ» στην Κύπρο

Τα σκουπίδια είναι πόρος, κάτι που δεν έχουμε αντιληφθεί ακόμη στην Κύπρο.

Συμφωνώ απόλυτα ότι τα σκουπίδια είναι πόρος, και αν δει κανείς τις πολιτικές που σχεδιάζουμε θα παρατηρήσει ότι τους δίνουμε αξία. Η εφαρμογή ενός παγκύπριου συστήματος διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής από τις τοπικές αρχές για όλα τα είδη δημοτικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και των οργανικών, θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων που μεταφέρονται σήμερα στις ΟΕΔΑ. Το υπουργείο μας έχει προχωρήσει, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και επαφών με όλους τους εμπλεκόμενους, στην οριστικοποίηση νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης θα εγκαταστήσουν σύστημα διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής των δημοτικών αποβλήτων, με στόχο την αύξηση της ανακύκλωσης και τη μείωση της παραγωγής των μεικτών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής.

 

Υπάρχουν σκέψεις για εφαρμογή του «πληρώνω όσο πετώ» και για μηχανισμούς ανταπόδοσης; Και ποιο μπορεί να είναι το ετήσιο κόστος των σκυβάλων για το κάθε νοικοκυριό σε μια τέτοια περίπτωση;

Σίγουρα για να παρασχεθούν τα απαραίτητα οικονομικά κίνητρα προς τους πολίτες, ώστε να μειώσουν τα απόβλητα που παράγουν και να αυξήσουν την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, η νέα νομοθεσία προβλέπει την εγκαθίδρυση ενιαίου συστήματος «πληρώνω όσο πετώ». Μέσα από τις μελέτες που έχουμε κάνει για το θέμα, προτείνεται η εφαρμογή συστήματος με προπληρωμένη σακούλα, το οποίο θεωρείται το πιο συμβατό για την Κύπρο αφού αποτελεί το πιο απλό και εύκολο σύστημα που μπορεί να εφαρμοστεί σε αρχικό στάδιο. Οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης θα στηριχθούν τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά για την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής. Παράλληλα, μελετάμε την εισαγωγή ενός συστήματος εγγυοδοσίας, του γνωστού Deposit Refund System, μέσα από το οποίο ο αγοραστής ενός συσκευασμένου προϊόντος καταβάλλει χρηματικό αντίτιμο (εγγυοδοτικό αντίτιμο). Το αντίτιμο αυτό αποδίδεται κατά την επιστροφή της συσκευασίας με σκοπό την ανακύκλωση ή την επαναχρησιμοποίησή της.

 

Τι θα γίνονται τα οργανικά απόβλητα;

Προωθείται η ενίσχυση των εταιρειών που θα τα παραλαμβάνουν και θα τα επεξεργάζονται για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού και βιοαερίου, με στόχο την αξιοποίησή των αποβλήτων ως πόρου. Η επιχορήγηση των εταιρειών θα γίνει μέσω των Ταμείων Συνοχής της ΕΕ.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.