Ο Αρχιεπίσκοπος ζητά την απόλυση του αντισυστημικού καθηγητή τέχνης

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: «Δεν μπορεί να είναι ένας εκπαιδευτικός που παιδαγωγεί τα παιδιά μας και να συμπεριφέρεται με αυτό τον τρόπο. Πρέπει να φύγει».