Νιαζί Κιζίλγιουρεκ: Μόνο από θαύμα θα υπάρξει θετικό αποτέλεσμα στην Πενταμερή για το Κυπριακό (ηχητικό)

Η άτυπη Πενταμερής Διάσκεψη για το Κυπριακό θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη, 27 με 29 Απριλίου.